Výpisky o naději (v očekávání beznaděje)

27.10.2016

Městská rada v Miláně dnes udělila čestné občanství tibetskému duchovnímu vůdci dalajlámovi, a to navzdory námitkám Číny. Ta varovala, že toto gesto by mohlo mít negativní dopady na čínsko-italské vztahy. Dalajláma se v první den třídenní návštěvy setkal mj. soukromě s milánským arcibiskupem, kardinálem Angelou Scolou a milánským starostou Giuseppem Salou. Ten dal přes internetovou sociální síť najevo, že se žádných následků nebojí, a podotkl, že Milán byl a bude „otevřeným“ městem. Pokračování »

Den borec: jak prosté

26.10.2016

Negativní synonymum známe všichni: den blbec. Když se nic nedaří. Já celoživotně nepokračuji ve vadné práci někdy v pátek třináctého (pokud již zdrána dá drobnými příklady najevo, že se nebude dařit). Mívám je jen občas, většinou mi věci a život fungují. Zvláště teď v důchodu, když vycházím mezi davy jen velmi zřídka. Přesto ale zpozorním, když se mi dobré věci dějí tři dny za sebou. Den borec za dnem borcem. Jak prosté, řekl by Sherlock Holmes, nebo nějaký zenový mistr. Pokračování »

Naše těla naše volba

24.10.2016

Opět jsem se dočkal: v návaznosti na blog na podobně egoisticky (rozuměj: emancipovaně) laděné heslo mnohých aktivistek přirozených porodů se objevily další reakce. V návaznosti na protesty proti fundamentalistickým snahám úřadující polské vlády zpřísnit už tak přísné (proti)potratové zákonodárství se ve veřejném prostoru znovu – a jistě ne naposledy – otevřela otázka práva na potrat jako součásti ženských (reprodukčních) práv, píše český filosof. Heslo polských žen „Moje tělo, moje volba“ a velké tamní demonstrace pomohly zastavit proces schvalování protipotratového zákona, a mně, pak v návaznosti na blog Mé tělo, mé dítě, moje rozhodování z května t. r., kdy šlo o boj za přirozené porody, umožnilo použít filosofovy úvahy a dál rozvinout téma, které bitevní kočky přehlížejí. Pokračování »

Výpisky a dovětky

20.10.2016

Je třeba vymanit se z fáze vzdoru. Vzdor je totiž něčím defenzivním, často usiluje jen o to omezit škody napáchané protistranou, a není tak v konečném důsledku pokusem o vytvoření nového světa, ale snahou zachránit co se dá… Veřejná debata je organizována tak, že pro alternativu není místo. Ale lidé pak demokracii věří čím dál méně. Proto také roste apatie, pasivita, neúčast ve volbách. Francouzský sociolog Éric Fassine Pokračování »

Ještě o Havlovi a duchovnosti

19.10.2016

Dočkal jsem se: samozřejmě ne od českého komentátora či esejisty, ale od anglického slavisty Davida S. Danahera, jehož knihu Číst Havla (Reading Václav Havel) recenzoval Josef Chuchma v LN (15. 10. 16). Mám na mysli existenciálně duchovní základ Havlovy tvorby. Znáte to, doma není nikdo prorokem, a ostýchavost českých komentátorů vůbec zmínit slovo duchovnost (i sám Havel používal spíše opis, to co nás přesahuje, anebo jiné neutrální slovo spiritualita) je příznačná pro jistou dávku obecného pokrytectví a někdy až zbabělosti nazývat pravdu pravdivě. Ostatně i ptydepe a absurdnost jeho her, jako seriózní pokus vyrovnat se s krizí světa studené války a železné opony, jsou příznačné. Pamětnicky ale na čtení a pochopení náročně naznačím některé další osobní i společenské souvislosti, tvořící útek, na kterém jsem tkal i vlastní charakter a život. Pokračování »

Jsme rozmazlení, zmatení a málo odolní

17.10.2016

Proč si někdo uvědomí, že je v pasti, přizná si to a začne s tím něco dělat, a druhý to nedokáže za celý život? Odpověď je ještě složitější, než si myslí i věhlasní teoretičtí ekonomové či psychologové, ale řešení, i když často bolestné a pracné a dlouhodobé, přesto existuje. Jen si odborníci a především ti nějakou pastí (nějakého životního problému, který často vyroste až do forem úzkostných poruch) postižení nedokážou položit tu správným směrem mířící otázku: teorie kognitivní disonance naznačuje (především u žen, jejichž mozek umí daleko lépe namluvit sám sobě, že to, co si myslí, je to jediné a neotřesitelně správné), že uvidět sám sebe (samu sebe) v pasti je bez nějakého šoku, nemoci, katastrofy, prakticky nemožné (zvláště zde platí, že všechno zlé je pro něco dobré). Pokusím se znovu (zeširoka, protože problém je široširý) naznačit, odkud také vítr příčin vane, a odpovím v souvislostech (mezi řádky a odstavci) a v závěru. Pokračování »

O zamrzlé tekutosti (a Havlovi)

12.10.2016

… aneb pokus o fiktivní doslov k mé poslední, k tisku již připravené knize Situace

Přestože jsem se před Sametem považoval za příslušníka zakázané generace (a za svůj tichý, leč aktivní hudební vzdor jsem byl i vězněn), zároveň jsem tenkrát odmítal tehdy běžné a pohodlné výmluvy na režim jako na původce všech potíží. Pravda, nebylo těch aktivních moc, ale všichni víme, k čemu to vedlo. I po Sametu jsem se pak intenzivně přikláněl k vytrvalé a trpělivé práci na sobě samém a snažil se tím inspirovat i ostatní. Jakási blbá nálada, která dnes určuje vnější podmínky vývoje společností, samozřejmě ovlivňuje i vnitřní ustavení současníků (a naopak). A stejně jako tehdy, i dnes už jde o to nenechat se ovlivnit vnějším situací, ale, nejlépe s pozitivním úmyslem, situace ovlivňovat: jít si za něčím smysluplným, unikátně svým. Nejlépe tvořivým, tedy kulturním.

Pokračování »

České ženy jsou od mala trénované být jako muži

10.10.2016

… říká Češka, která se učila u kolumbijských indiánů. Na mé pouti se mi dostalo velkého ponaučení. V první řadě mi bylo řečeno, že neexistuje žádná moudrá žena na téhle planetě, tvrdí Monika Michaelová: všechny byly zlikvidované inkvizicí nebo výchovou. Toto netradiční učení si odnesla od jihoamerického kmene Kogi, který v Kolumbii žije stále tradicemi z předkolumbovské doby. Prý pochopila postavení a role žen ve společnosti, a přestože se to feministicky smýšlejícím lidem nemusí líbit, Monika razí pro současnou patriarchální společnost i další (pozitivně podvratnou) revoluční myšlenku, že žena by neměla myslet a něco dělat, ale nechat, aby se věci děly samy. Uff, matemašte jak indická posvátná Kráva, konečně jsem se dočkal, a ocituji rozhovor téměř celý (jen si občas neodpustím drobnou pozitivní a zduchovňující poznámečku). Hurá: čtěte, dámy a pánové, rozhovor, který připravila Zuzana Mocková. Pokračování »

Islám ano, demokracie ne

7.10.2016

Autorsky namluvený (zapadlý) fejeton

Islám ano, demokracie ne

Výpisky uff, hojné

5.10.2016

Ochranný Svaz Autorský se rozhodl, že mu budeme platit ještě víc než doposud. A jak se rozhodl, tak se také stane. Sněmovní návrh Petra Gazdíka, jenž měl zastropovat poplatky, které tato nikým nevolená, soukromá organizace denně tahá z našich kapes, neprošel. Když máte, tak jako OSA, miliardový rozpočet, z jehož využití se nemusíte nikomu zpovídat, lobbying ve sněmovně se zřejmě dělá skvěle… OSA sází na to, že její poplatky vnímá populace jako nutné zlo, v podstatě jako další daň. Když si kupují cdčko, vědí, že zaplatí navíc DPH a autorské poplatky. Jsou na to už zvyklí. Problém je v tom, že daně a autorské poplatky jsou v principu něco zcela jiného. Daně platíme státu, který má za úkol investovat získané peníze v náš prospěch. Aby daně opravdu šly tam, kam chceme, volíme si své zástupce, kteří se zavazují utrácet peníze tak, jak my chceme. Naproti tomu, autorské poplatky platíme soukromé organizaci, která pak peníze rozděluje podle svých vlastních interních pravidel a pouze ve prospěch vybraných jedinců. Pro takové jednání existuje jméno. Krádež. Je načase postavit ji mimo zákon. Nenechme si toto každodenní okrádání nadále líbit! Pokračování »

Žaluje náš sociální stát

3.10.2016

…a i když bych se v mnohém k Markétě Šichtařové hned přidal, a její blogy čítávám rád (zvláště ty poučené životem zkušené hormonálně probuzené mnohonásobné matky, která své děti navíc porodila doma), tentokrát musím zareagovat s upřesněním. Tedy, s návrhem použití jiného terče. Sociální stát není výdobytkem (omlouvám se za socialistickou floskuli) polistopadových vlád, ani současné sociální demokracie, ale pracovali a pracují na něm levicoví politici a odboráři všech zemí už více jak století (i když dnes se rozdíly mezi levicí a pravicí vytratily docela). Skutečnou příčinou je důsledek více jak stoletého zasahování arogantních odborníků (mužů!) do původně přirozeného procesu šťastného těhotenství, a někdy namáhavého, ale původně bezbolestného porodu, jaký by i dnes mohlo prožít více jak 80 % českých žen. Pokračování »

Výpisky o botech a dalších podivnostech

29.9.2016

Všichni, kteří se někdy věnovali důkladněji nějakému problému, brzy vycítili, že ať jsou, kde jsou, bez pohledu nebo dokonce pomoci zvenčí se už dál nedostanou. Potřeba pohledu zvnějšku je jednou z radikálních potřeb člověka. A to znamená, že její uspokojení závisí na struktuře celé společnosti (nebo na změně té struktury). Cyril Höschl cituje Kurta Göddela Pokračování »

Soumrak bohů a návrat víry

28.9.2016

Náboženská víra nemizí, leč její projevy jsou (a budou) jiné než před sto lety. Z hlediska psychoanalýzy je předmětem náboženství především vrozená úzkost lidí a jejich pocit samoty a opuštěnosti ve světě. Proti těmto pocitům nabízí náboženství štít naděje, píše Zdeněk Müller, český arabista žijící v Paříži, jehož titulek jsem si vypůjčil. Použiji jeho úvahy na téma široce obecné, ale dnes i muslimsky konkrétnější. Podobně použiji i výroků francouzského profesora sociální a politické filosofie Jean-Pierra Dupuyho (Vypůjčené roucho posvátna, rozhovor o náboženství, násilí a závisti, A2 19/16). Přesto a právě proto, že půjde o věty složité, a témata odborná, vždy šlo a vždy půjde, i když velmi dlouhodobě, o kvalitu i našeho konkrétního života (v závěru naznačím individuální řešení jak dole, tedy osobně, tak posléze i nahoře, tedy ve společnosti). Pokračování »

Běžecké (a new age) matemašte

26.9.2016

Konečně se objevil článek, dokazující, že i v dalším oboru lidské (zde zájmové, respektive sportovní) činnosti jsme dekády podléhali iluzím a lobby výrobců. Tak jako kouření cigaret, a doufám že (v raději blízké než daleké budoucnosti) i v porodnictví a alopatické medicíně, a tak jako proces obrody a návratu k selskému rozumu počíná v potravinářství, tak jako nás či naše děti a vnuky čeká totéž v oblasti školství: konečně je tady vyargumentované natržení stávající reality módního joggingu (běhání) a drahých běžeckých bot. Také protože jsem celé dětství a mládí proběhal bos nebo jen v tehdy populárních spartakiádách, říkalo se jim toníky (pro dívky jarmilky), a s meditací v běhu jsem měl nádherné zážitky a zkušenosti (když jsem studoval školu v Karlových Varech, běhával jsem celé hodiny po lesích, plných čerstvě spadaného listí), teď ocituji a okomentuji. Pokračování »

Jak jsem si užil veder

22.9.2016

Jako důchodce s hypertenzí a zděděnou cukrovkou druhého typu jsem v těch vedrech žil po ránu, když bylo čerstvo (cestou z obchodu jsem si na deset minut sedl na lavičku u parčíku a prolistoval noviny: užíval si stavu, kdy mne nic nelimitovalo a já opět fungoval!), tak v jedenáct už zapínal ventilátor, pevně zavíral ožaluziovaná okna, a snažil se v jakési teplotní hibernaci přežít. Nenechával jsem se vykolejit předpověďmi počasí, protože jsem věděl, že teplota vzduchu v Praze (a noční v mé nevyvětratelné cele) je vždy a vytrvale o dva či tři stupně vyšší. Mezitím jsem žasnul, co všechno je (na tuto dobu a toto podnebné pásmo z řádu vyšinutý) svět schopen a ochoten zaranžovat. Děly se takové věci, že jsem nakonec nemohl nepodlehnout – úžasu z radosti bytí. Pokračování »

Mateřské štěstí!!!

22.9.2016

Zásadní nepochopení jistě spravedlivě rozhořčených matek, které nestíhají, protože je mateřství nebaví (a nebaví je, protože jim při porodu zasahovali do jeho přirozeného průběhu), tkví v tom, že ony netuší, že jejich těla proto nebyla při porodu naplněna hormony štěstí, které ve spojení s adrenalinem dělají z matky udatnou a v životě neustále šťastnou pečovatelku (péče o děti a muže se stává meditací, která kromě jiných výhod posiluje imunitní systém a žena je zdravá jak řípa a levou zadní vše s opravdovým, z nitra a ryzích pocitů vyvěrajícím zaujetím nejen stíhá, ale přímo si vychutnává). Utahaná a nespokojená matka, která nestíhá, naopak logicky (jako ty hladové) nevěří těm (sytým) šťastným výjimkám, které porodily několik dětí doma, a hladce stíhají i řada jiných než domácích aktivit. Pokračování »

Mateřské štěstí není mýtus!

21.9.2016

Máloco mne vyvede z míry a klidu. Článku Lucie Zídkové nazvaném To dítě jsem neměla mít (LN 16. 9. 16) se to dokonale povedlo. Podrobně rozebírá případy žen, které nezažily mateřské štěstí (ale nejde po skutečných příčinách) - jsou unavené, vyčerpané, občas i hospitalizované v blázinci, aby si prý odpočaly. Je mi těch žen (a jejich dětí) líto. Ale daleko víc je mi líto, že někde na začátku článku nebylo velkými písmeny zdůrazněno, že jde o patologické případy, tedy že to nejsou běžné situace, a hlavně že k nim vůbec nemuselo dojít! U přirozeného porodu (fyziologického, jinak řečeno nepřerušovaného, bez lékařských zásahů) k níže popsaným stavům a jevům nedochází! Ženské tělo, evolučně vyvinuté k bezpečnému porodu v teplu, šeru a intimitě, prostě preventivně nedopustí, aby došlo k tomu, co vyvozuje novinářka: Pokračování »

Budoucnost vztahů a rodiny

19.9.2016

Student mívá občas správně hlubinné a vlastně nezodpověditelné otázky. Poděkoval jsem mu za námět, a zde je vágní leč varovná odpověď: množí se varovné hlasy, že vztahy a rodina, kterou známe, končí a skončí. Zopakuji několik argumentů a výroků, a znovu se pokusím alternativně naznačit jak hloubku zmatení současné situace, tak sci-fi varianty budoucnosti, a o to stále pracnější (a jak to tak vypadá, zatím všeobecně zcela nerealistické) cesty zlepšení. Změna je sice život, ale měli bychom si tohle stále ještě nějak fungující paradigma (individuálně!) užít, dokud to jde. Pokračování »

Výpisky po čase

15.9.2016

 Bohatství činí lidi amorálnějšími. Existuje řada důkazů, že movitější lidi v porovnání s těmi chudšími v průměru častěji lžou, podvádí. Zdá se, že peníze skutečně nemají na lidskou morálku příliš dobrý vliv A nemusíte je ani vlastnit. Hned několik experimentů prokázalo, že pouhá myšlenka či pohled na ně dělají člověka sobečtějším… Člověk, který po nějakou dobu hleděl na peníze, častěji lhal, aby se k nějakým dostal. Funguje to i u malých dětí. Peníze navíc člověka činí odtažitějším a uzavřenějším. Lidé, kteří myslí na peníze, pečlivěji skrývají své emoce. Tedy ti, kteří chtějí být empatičtí, pomáhat druhým a více se socializovat, by se myšlenek na peníze a fyzického kontaktu s nimi měli vyvarovat. Petr Kain (Myšlenky na peníze, LN 8. 9. 16). Pokračování »

Navzdory umanutě

14.9.2016

aneb snad něco jako amatérský pokus o inspirativní návod na upotřebení člověka: napsal mi jeden, byl kdysi na mnou organizovaném soukromém koncertu indického hráče na vínu, ale prý jsem mu připadal moc suverénní, a tak odešel dřív. Hm, není s takovým řeč, protože když se na to o co mi šlo a jde (a mou současnou reakci) musí takto zabedněně ptát, nikdy to nepochopí. Ozývají se i jiní trollové, i když již ne tak často jako před lety, kteří mne kritizují a (od)soudí jen na základě jednoho jimi špatně chápaného termínu (který byl navíc citovaný), a jiní, kteří se jednou dotkli nějakého nástroje (vnitřní transformace), mnou chváleného, a protože se země nepohnula, odložili nástroj i Marka jako něco dokonale nefunkčního. A tak jsem jaksi navzdory těmto komentátorům sepsal pamflet o své umanutosti a tom, že i oni jsou potřeba a zvyšují nám umanutým laťku… Pokračování »

Nikdy nebudeme šťastni

12.9.2016

…ale to nevadí, i tak se dá dobře žít, tvrdí ve svém úspěšném románu současný německy píšící spisovatel Daniel Kehlmann, a ve stejnojmenné recenzi filosofka Terezy Matějčkové (LN 10. 9. 16), která mezi řádky překvapivě souzní s hlavními cíli buddhismu (Ježíš to přehlédl, Buddha byl pozornější: nikdy není ničeho dost), tedy celoživotní práci na obrušování (či nepodporování) ega třeba pomocí fíglu pomoci ostatním živým bytostem (zbavit se utrpení). Jinými slovy, tímto plurálem jsme varování všichni my rozumem a intelektem se zaštiťující, včetně (při vší úctě k jejich erudici a mistrovství i v jiných oborech) Kehlmanna i Matějčkové – zatímco nejen já tvrdošíjně naznačuji, že od dob Buddhy existuje ta správná Cesta (i když ani on, ani od jeho dob do dneška žádný jiný skutečný duchovní učitel netvrdí, že to bude snadné a rychlé, jako naopak tvrdí nejen současné reklamní či předvolební kampaně, ale i mýty intelektuálů o tom, jak vypadá osvícení). Pokračování »

Kometa na stropě

8.9.2016

… a ponožtičky hned vedle, to byly v úterý 6. září dva z mnoha nádherných zážitků. Někdy se to tak sejde. Den blbec, zvláště když je navíc pátek třináctého, se odehraje tak jednou za půl roku, dny na vlně užívání si jsou běžné, ale celá série výjimečně pozitivních událostí a z toho vyplývajících neočekávaných dojmů a příjemných emocí, to je na snad na oslavu (kdybych něco někdy slavil). Tohle je další osobní blog, i odpověď těm několika čtenářům, kteří se občas ptají, jak se mám. Tož tak: Pokračování »

Tři dimenze ekologie: půda, duše a společnost

7.9.2016

Satiš Kumar (1936) indický mírový a ekologický aktivista a editor, vstoupil do řádu džainistických putujících mnichů, později se stal stoupencem učení Mahátmy Gándhího, jeho myšlenky nenásilí, pozemkové reformy Indie a mírového světa. V roce 1962 se vydal na dlouhou mírovou pouť z Indie do hlavních měst 4 světových jaderných mocností: Moskvy, Paříže, Londýna a Washingtonu. Od roku 1973 žije v Anglii, kde se stal editorem věhlasného časopisu Resurgence a také zakladatelem a ředitelem centra pro ekologická studia Schumacher Collegue, kde dodnes působí. A kde jsem v roce 1990 byl jedním z tří desítek studentů Ruperta Sheldrakea, což zařídil Satiš poté, co jsem ho dva dny provázel po Praze a při diskusi projevil znalost termínů i osobností jak hnutí new age, tak myšlenek Sheldrakea. Již jsem zmínil, že článek se objevil v srpnovém čísle časopisu Sedmá generace, a protože je závažný (přeložený Jirkou Zemánkem, který k alternativní, zde mnou nepatrně krácené publikaci na tomto blogu dal své překladatelské svolení), velmi rád bych se podělil: Pokračování »

Benefice v Dajáně

5.9.2016

Oznamuji tímto zájemcům, a především majitelům unikátních hudebních (přesněji muzikoterapeutických) nástrojů, které byly v dubnu představeny i na konferenci transpersonální psychologie, tedy deštného sloupu, sférické píšťaly, didžeridu, tibetských mís, sundrumu a dalších (o kterých jsem postupně psal i na blogu, stačí vyhledat), že v úterý 13. září 2016 si od 18. 00 v centru Dajána (Doudlebská 4, Praha 4, na Pankráci, kousek od stejnojmenné stanice metra linky C) také rád zahraju, zazpívám, zaťukám a zapískám, anebo, v lepším případě, zahrajeme si, zazpíváme, zaťukáme a zapískáme všichni, a navíc si třeba přinesete i z praxe hry na tyto nástroje vyplývající otázky, které společně prodiskutujeme. Pokračování »

Chránit vlastní kulturu a genofond

4.9.2016

Články Heleny Klímové jsem čítával v Literárních novinách až do roku 1969. Pak publikovat nemohla, a tak studovala různé psychoterapie a jako psychoterapeutka pak i pracovala. Po sametu navíc pokračovala ve studiu skupinové analýzy. Článek Neusmíření Evropané v čase znejišťování hranic (LN 3. 9. 16) mne po těch letech opět (matemašte!) nadchl: selko-moudrostí (příznačně se nikdy nerozvedla, má děti i vnoučata a pravnoučata), životními zkušenostmi podepřenými i celoživotním studiem (rozuměj: nezkostnatěním a nezabetonováním ve své odbornosti) a navíc aktuálností. A tak s radostí (a s mnoha závorkami, abyste četli pomalu a důkladně) ocituji, okomentuji: přeji zdravě a inspirativně náročné počteníčko: Pokračování »