Co to je hnutí New Age?

1.1.2009

„Dobrý den pane Marku.,“ napsal mi jeden čtenář mých blogů. „Zajímá mne hutí New Age, ale nemohu se nikde setkat s žádným materiálem, který by toto hnutí popsal jako celek,včetně jeho historie, jeho rysů atp. Jedinou možností jsou knihy psané křesťany. To znamená velice konfrontační a odsuzující. Byl bych tudíž rád za nějaké informace, které by pocházely od Vás, od člověka s tímto hnutím spřízněného.“ A tak jsem ho požádal o otázky, sedl si a vzpomínal a psal…(snad to zaujme i jiné čtenáře).

Především to není Hnutí. Je to jen mediální označení trendu tehdy rostoucího počtu lidí, kteří si, nespokojeni s životem svým i stavem společnosti na počátku 60. let, začali klást jiné než do té doby obvyklé otázky. Nálepka New Age začala být používána právě pro označení stovek a tisíců různých metod, postupů, cvičení, hnutí, aktivit, které všechny spojovala snaha poznat sebe sama a změnit své životy k pozitivnímu. 

Jaké jsou jeho ústřední myšlenky, ze kterých vychází? 

Především co je to člověk? Proč není šťastný? Proč není stále zdravější? Proč materiální dostatek není zárukou spokojených a zdravých vztahů? Jinými slovy, poprvé v historii západní medicíny a psychologie si někteří lékaři a psychologové uvědomili, že doposud studovali a zkoumali jen nemoci. V několika (kalifornských) centrech tak začal na západě zcela nový, jiný výzkum: co je to zdraví?  

Existují nějaká dogmata? 

Právě protože New Age není hnutím, nemá vůdce, proroky, jednotný koncept, tak nemá ani dogmata. Samozřejmě, v rámci např. jednotlivých tělesných nebo duchovních cvičení se vždy vyskytly vůdčí nebo populární osobnosti, které po jistou dobu pro jistá média a jistou část populace (v USA a v západní Evropě) symbolizovaly to které učení nebo cvičení se všemi klady, ale i případnými zápory. Jeden z hlavních aspektů ale vždy byly „pružná“, nepředpojatá, nedogmatická mysl. 

Co je jeho cílem?  

Smyslem všech aktivit bylo a stále je hlubší poznání člověka: jak a proč funguje právě tak jako funguje a jak by mohl fungovat lépe. Také dokud se neujalo označení New Age, hodně se používal název „hnutí lidských potenciálů“.  

Jak se pozná, co New Age ještě je a co jím již není? Znám některé duchovní praktiky, techniky, zájmy, které by do New Age mohly patřit, ale lidé se jimi zabývající se k New Age nehlásí.

Z počátku bylo New Age prakticky všechno, co nějak pozitivně měnilo člověka. Jak se ale hnutí a především možnosti vydělat chytli obchodníci, některé obory a metody časem poněkud zjednodušily a „zesoteričtěly“. Nepozná to úplný začátečník, pozná to ale člověk, který má už něco za sebou. Stejně tak jako hudebník pozná, jestli má nástroj naladěný nebo ne. Výrobce chirurgických skalpelů se také nehlásí k podomnímu brusiči nožů, i když toho druhého potřebujeme častěji. Jde také o informovanost, ale je to spíše pravohemisférová záležitost než něco racionálního. 

Jaký je postoj světových náboženství k tomuto hnutí?  

Zatímco New Age uznává a někdy i používá určité postupy a praktické zkušenosti všech světových náboženství, opačně to moc nefunguje. Představitelé institucionalizovaných církví v New Age a jeho protagonistech celkem oprávněně viděli a dodnes vidí jakousi konkurenci. Zatímco v náboženství je obvykle pro styk s božským potřeba kněz, a ten má právě na tohle jakýsi nepsaný ale udržovaný monopol, hnutí New Age povzbuzovalo a povzbuzuje každého, aby si našel svou cestu k božskému (k extázi, osvícení, duchovnímu probuzení). Aby uskutečnil (duchovní) revoluci ve své hlavě. 

Jací jsou jeho čelní představitelé? 

Právě protože New Age není nějakým organizovaným hnutím, neexistují ani čelní představitelé. V rámci více jak čtyřicetiletého vývoje ale několik stovek osob udělalo pro poznání člověka a prezentaci toho, co představuje New Age, svým životem a prací tolik, že bývají za představitele považováni.Začalo to lidmi jako David Bohm (fyzik), Karl Pribram (neurochirurg), Roger Sperry (objevitel laterality mozku), Frith Perls (gestalt), Allan Watts (spisovatel), Carlos Castaneda (etnograf a spisovatel), Buckmister Fuller (environmentalista a architekt), Rupert Sheldrake, Stanislav Grof (transpersonální psycholog) , John Lilly (psycholog a výzkumník delfínů a mysli), Terrence McKenna (spisovatel a výzkumník šamanismu), ale také Ralph Metzner (znalec šamanismu), Richard Alpert (znám spíše jako Ram Dass) a Timothy Leary, spojovaní s hippie hnutím a halucinogeny, Fritjof Capra (spisovatel a environmentalista) a další.  

Má uvnitř sebe i nějaké negativní tendence, něco k čemu patří oprávněná kritika?  

Protože je to hnutí neřízené, neplánované, přirozené a zároveň jaksi náhodné, jako život sám, není co kritizovat. Platí např. slogan „vše je spojeno se vším“ a ten zcela a stále víc souzní s interdisciplinaritou, tak jak prosakuje současnou vědou. Pokud ovšem člověk studuje např. jednotlivé protagonisty New Age, samozřejmě nalézá některé (s jejich osobnostmi spojené) omyly. Nelze např. po psychiatrovi, který vystudoval západní universitu, a na stará kolena začal meditovat, chtít, aby jednal a choval se jako guru, u kterého se meditaci učil. Z pohledu gurua nebo ideální čistoty meditace onen západní intelektuál, ač se moc snažil a meditoval, stále až po pás stojí v kalných vodách myšlení (spekulativní psychologie). A případně začne kritizovat ty jiné. To je ovšem chyba ne meditace samotné, ale konkrétní osoby. Podobné (negativní) problémy měli např. dálněvýchodní mistři a guruové, kteří „neunesli“ minisukně a hluboké výstřihy svých studentek (protože v jejich zemi se s tím prakticky nikdy nesetkali), zatímco západní studenti a žáci první generace často neunesli povinnost klanět se i daleko mladším kolegům, nebo recitovat posvátné sútry v tom kterém orientálním jazyce, a oni nevěděli přesně proč. Dnes, prakticky ve třetí generaci, už je ale vše jinak. 

Existují nějaké příležitosti, kdy se setkává velké množství lidí, do New Age patřících? 

Až donedávna to byly (a snad stále jsou) např. mezinárodní konference transpersonální psychologie, které se konaly každý lichý rok v USA a každý sudý rok někde v exotické cizině (v roce 1992 v Praze). Každoročně se jen v Německu koná řada „esoterických“ festivalů, které jsou zaměřeny komerčně, ale v rámci kterých se konají různé „šamanské“ nebo „léčebné“ konference. A podobné konference, jen s jinými vzletnými názvy se konají ročně na nejrůznější témata (v poslední době jsou zvláště populární různé Gaia /ženské/ festivaly). 

Dá se spočítat, kolik lidí do New Age patří? Má to spíše narůstající tendenci nebo klesající?

Odhady jdou do desítek milionů, ale tendence klesá. Ne protože by myšlenky New Age zanikly, ale protože již v mnoha částech světa byly prosazeny. V USA cvičí jógu a zdravě jí 40 milionů Američanů a podobný počet těchto lidí žije a postupně mění i společenskou tvář Evropy. V té populární formě např. knihy herečky Shirley McClainové nebo Carlose Castanedy přivedly k New Age další miliony spíše jen čtenářů, než praktiků, ale témata hnutí New Age, např. zjištění, že člověk může být v padesáti zdravější než ve třiceti, a může zvládnout své emoce, se tak dostala do povědomí široké veřejnosti a řada z nich se stala mainstreamem. 

Jaká pozitivita přineslo toto hnutí dnešnímu světu, dnešní společnosti? 

Jak je patrno ze seznamu vůdčích osobností (viz výše), New Age zasáhlo a postupně ovlivnilo a iniciovalo zásadní změny například v psychologii, společenských vědách a etnografii, ve výzkumu mozku, ale i v teoretické fyzice. Pozitivně ovlivnilo vývoj celé západní společnosti. 

Kdy a kde se zmínky o tomto hnutí prvně objevily, a co tomu předcházelo? 

„Přípravy“ byly dlouhé, a příznivci New Age se odvolávají již na Junga, Maslowa, Rogerse a další. V polovině 60. let se vážně začalo v Esalenu, ale také ve skotském Findhornu. Počátkem roku 1976 popisovala Marilyn Fergusonová ve svém bulletinu „hnutí, které nemá jméno“. Skutečný začátek se dá datovat do roku 1980. „Jsme na samém počátku pochopení svého místa ve vesmíru, svých neuvěřitelných možností. Vědecký výzkum vyzývá: je-li naše paměť tak schopná, jak ukazují výzkumy, naše uvědomování si tak bohaté, naše mozky a těla tak citlivá, můžeme-li změnit svoji fyziologii na úrovni buňky, jestliže jsme zdědili takovou evoluční virtuositu – jak to, že pracujeme a učíme se tak nedobře? Když máme takové možnosti, proč nejsme daleko bystřejší?“ ptala se v knize Spiknutí vodnářů (The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1980s, Tarcher 1980) Marilyn Fergussonová. Podrobně zmapovala nejdůležitější oblasti, procházející tehdy ještě jaksi neviditelnou (v jejím slovníku „konspirovanou“) transformací – tedy školství, medicínu, vědu, politiku, sociální vztahy atd. Jiným mezníkem bylo vydání knihy Fritjofa Capry Tao fyziky, a ještě předtím Dancing Wu li Masters (1979) od Gary Zukava.

Jaké jsou kořeny New Age? 

Jak vyplývá z výše uvedeného, šlo o jakési postupné probouzení vědců, psychologů, jógínů, umělců a dalších, kteří často vycházeli z vlastní, často původně negativní zkušenosti (např. těžká dopravní nehoda, úmrtí v rodině atd.), na kterou jim alopatická medicína a tehdejší psychologie nedokázala dát smysluplnou odpověď. Se závanem „svobody“ ve formě odporu proti válce ve Vietnamu (a establishmentu vůbec), který se projevil také hnutím hippies, a ve filmu, v poezii, literatuře a výtvarném umění, a také ve snaze být praktický (vznik a rozvoj jógových, ale i zenbuddhistických center), a který „postihl“ i některé osvícenější vědce samotné, se začal prosazovat zcela nový společenský trend, jenž pak dostal nálepku Nový věk. 

Jaký byl další vývoj New Age?  

Velmi důležitou roli pak sehrála média. Z počátku různé „newsletters“, cyklostylované a na kopírkách rozmnožované plátky (např. MindBrain Bulletin právě M. Fergusonové), ale pak oficiální, nejprve jen černobílé dvouměsíčníky (např. Yoga Journal, East West Journal, Magical Blend, Tricycle Review, v Anglii např. Resurgence, v Německu Esotera), z nichž některé se pak v barevné a stále více spíše bulvární verzi proměnily v měsíčníky. Právě tak věci prospělo a přispělo kalifornské Radio New Dimensions (Michael Toms postupně vedl hodinové rozhovory se všemi předními osobnostmi New Age a kazety s pořady se prodávaly na konferencích). Jak se lepšila technika, kazety s proslovy vědců a myslitelů se proměnily v dokonale zvukově ošetřená, hned na místě rozmnožená a prodávaná CD. Koncem 90. let minulého století již sám pojem NewAge vymizel: obchody s knihami myslitelů New Age byly v každém větším městě právě tak jako různá centra, kde bylo možno meditovat na mnoho různých způsobů, a tofu či seitan a biozelenina je k dostání prakticky ve všech supermarketech nejen na západ od Aše, ale i u nás (a v celé Evropě). A kde se člověk dověděl, kde v jakých centrech na venkově se dá týden nebo měsíc meditovat, naučit se masáže, cvičit tai-či atd. Na přelomu tisíciletí zájem médií o „nový věk“ vzrostl, ale byl jen konjunkturální, spojený s oním magickým přechodem data.Dnes již není hnutí New Age, tak jak vypadalo a s čím přicházelo před lety potřeba, a toto slovní spojení se vyskytuje převážně už jen v prodejnách hudby, kde jsou dlouhé regály s hudbou new age. 

Má nějakou vazbu postmoderna a New Age? 

Ne. Postmodernismus je dalším z víceméně jen teoretických pokusů člověka poznat sama sebe. Jak je stále zřejmější z posledních neurovědeckých objevů, jen „levohemisférové“ studium člověka a světa postrádá onu tak proklamovanou „vědeckost“, rozuměj, objektivitu. Právě schopnost lidí, později označovaných za protagonisty New Age, propojovat teorii s praktickými zkušenostmi (a ochota se učit i u domorodců nebo indických jógínů či hudebníků) byla a stále je jakousi zárukou toho, že výzkumník nespadne do pasti formy výzkumu. Samotné filosofování objektivní, jak dnes víme, rozhodně není, protože dnes už víme, že svět je „iluze“ (mája): nevidíme svět, ale obrázek, který nám mysl promítá na monitor v našem mozku (který je zabarven tím, jak jsme se narodili, jak jsme byli vychováni a vzděláni, jak jsme se najedli či vyspali atd. 

A co enviromentalismus a New Age? Někde jsem četl, že hnutí Nového věku stálo za vznikem stran Zelených. Je to pravda?  

Beatnici, konkrétně ve tvorbě a životním postoji básník Gary Snydera, objevili nejen novou upřímnost a razanci tvorby, ale i vztah k duchovnu a k přírodě (koncepce Gaia). Později se zájem o to, jak funguje mysl, jak být zdravý a šťastný (tedy zdravá výživa, jóga a meditace) přirozeně propojil se zájmem o ekologii (a její postupné prosazování ve společnosti). Zásadní knihy New Age spisovatelů samozřejmě oslovily i ty, kteří se později začali profesionálně zabývat ekologickou tématikou. 

Kdy byl počátek vstupu tohoto hnutí k nám? 

Kromě několika jednotlivců, kteří se dostali k různým časopisům jen sporadicky a náhodně, začalo hnutí New Age v Československu až počátkem 80. let. Dostal jsem se tehdy přes své západoněmecké přátele (kteří mi vozili Castanedu v angličtině) i k časopisu New Age Journal. V tom mi uveřejnili dopis s výzvou k dopisování a já si začal psát s asi třiceti Američankami (které mi posílaly ony zmíněné newsletters a další časopisy, kazety s přednáškami a sem tam i knihy). Začal jsem zajímavé materiály překládat, psát na psacím stroji (ve dvaceti kopiích) a rozdávat jako samizdaty. Protože jsem v té době jezdil s kolegou jako hudebník po vlastech českých (tehdy převážně oddílech jógy a letních kurzech) s pořadem Přežije sítár ro(c)k 2000?, a měli jsme hudební program jen na hodinu, první část našeho pořadu sestávala z přednášky jak o hudbě Indie, tak o hnutí New Age. Hráli jsme (a přednášel jsem) tak desetkrát do měsíce, a všude, kde jsme nocovali (v soukromí), jsem vždy nechával své časopisy a přeložené materiály. V roce 1984 jsem např. vydal Almanach překladů (v nákladu 2000 kusů) s prvními zmínkami o Rupertu Sheldrakeovi a jeho teorii morfických rezonancí, o duchovní verzi jógy (do té doby se u nás vědělo jen o tělesné, tedy hata józe), o floatačních vanách (vynálezu Johna Lillyho) atd. V roce 1988 vyšel ve stejném nákladu Ušmudlaný sen, sborník fejetonů „o snu, new age a současnosti“. 

Měl ten počátek nějakou vazbu na český underground? 

Protože jsem hrál ve skupině Extempore (a později Elektrobus, Amalgam a v 80. letech i v MCH bandu), a znal jsem se jak s hochy z Plastic People, tak s lidmi kolem Revolver Revue, kam jsem také přispíval, a protože jsem také pilně přednášel a psal i pro Jazzovou sekci, znali mne i různí ti ostří vlasatí hoši z undergroundu. Několikrát jsem přednášel právě o hnutí New Age na různých ilegálních setkáních (pro Stárka, alias Čuňase, pro vlasatce z Mladé Boleslavi, z Kladna atd.). Ale přímá duchovní, nebo „ideologická“ vazba tu nebyla. Oni se chtěli opít, ne meditovat.Napadá mne ale jiná pikantní souvislost: „underground“ a buřič jsem pro tehdejší vládce byl už jen tím, že jsem učil lidi myslet a být zdraví. A když na mne můj vyšetřovatel StB major Peřt v roce 1986 v Ruzyňské věznici křičel, že mne nechá zavřít na třicet let, a pak mne pustí jen proto, abych viděl, že nic z toho, o čem jsem mu vykládal, nebude existovat (výslechy byly přece jen zajímavější než pobyt na cele, a tak jsem s ním celé hodiny debatoval právě na téma New Age, cvičení jógy, zdravé výživy, duchovnosti atd.), řekl jsem mu, že za pět let uvidíme.  

Jak se jmenovali první lidé, kteří to u nás rozjeli? 

Zatímco já jsem celé roky přednášel o hnutí lidských potenciálů (New Age), a také byl vzat do vazby a odsouzen za pokus o pořádání gongového mírového koncertu (v srpnu 1986), ostatní většinou cvičili jógu (včetně např. Pepy Nose), nebo se zajímali o tu svou „metodu“ a disciplínu jen v soukromí. Ale již na konci 80. let se daly trávit víkendy s jógou, zdravou výživou, léčitelkou (Renatou Lopourovou), reikisty nebo šamany z německa, např. v ášramu Honzy Hlaváčka ve Žďárci u Skutče. Po roce 1989 jsem pořádal dvakrát do měsíce v Městské knihovně v Praze přednášky různých svých zahraničních přátel (např. jsme naprosto vyprodali tamní velký sál přednáškou dvou amerických šamanů, kteří pracovali s léčivými kameny a polodrahokamy). Chtěl jsem tady u nás jaksi nabídkově a informačně prezentovat co nejvíc co nejrůznějších směrů, metod a možností. Když byl zájem nasycen, rozhodl jsem se vydávat nějaký New Age časopis, a po dvou letech vydávání Pohlazení, což byly jen čtyři strany formátu A4 v nákladu 2 tisíc kusů (mimochodem, tak také vyšel první překlad přednášky Oshoa), jsem pak v roce 1995 začal připravovat čtvrtletník „nové doby“ MANA. Tam se objevil jakýsi první „manifest“ o hnutí New Age. Vyšlo pět čísel, a po změně (a zradě) nakladatele pak další roky vycházel časopis BARAKA (vyšlo dvanáct čísel, viz www.baraka.cz). Tam se čeští čtenáři měli možnost poprvé v češtině seznámit s dílem či přímo články a knihami o mandalách, lucidním snění, ekošamanismu, alchymii, subliminálních nahrávkách, „(staro)novém“ způsobu porodnictví, o učení a hudbě jinak, tam postupně vyšly rozhovor s Borisem Merhautem, Zdeňkem Neubauerem (který později přispěl několika zásadními články), Rupertem Sheldrakem (se kterým jsem strávil šest týdnů v rámci kurzu na Schumacher college), Mirko Frýbou, Ivo Sedláčkem, Mikem Rowlandem, Williamem Ackermanem, Zdeňkem Kratochvílem, Williamem Spearem, Maxem Folmerem, Václavem Cílkem, Stanislavem Komárkem, Stephanem Micusem a dalšími. Tam vyšly materiály o Rupertu Shledrakeovi, Mathew Foxovi, Stanislavu Grofovi, Kenovi Wilberovi, Johnu Lillym, Fritjovu Caprovi, dvě zásadní kapitoly z knihy Marilyn Fergusonové Aquarian Conspiracy,  tam u nás poprvé vyšly materiály o prenatální psychologii, feng-šuej, čínských koulích, energii stromů, tibetských mísách, teorii chaosu, komunitách (Findhorn aj.), o didžeridu, buddhistické ekonomice, fraktálech Benoita Mandelbrota, o duchovním umění Františka Kupky a mnoha dalších lidech a věcech (čímž naznačuji, co všechno zahrnovalo hnutí New Age).Vycházel také měsíčník Dotek (vedl Jiří Mazánek), který přinášel kromě recenzí knih a hudby i aktuální informace o tom, jaké kurzy a semináře a kde se konají.

Takže zatímco já se soustředil na časopis, cestovatel a léčitel Milan Calábek začal s přáteli nejprve léčit, posléze otevřel první New Age obchod u nás (v Dlouhé ulici), a nakonec založil a od té doby vede první soukromou Univerzitu Nové doby. Vždy jednou do měsíce zaplnilo asi 400 nadšených studentů velký sál Umělecké školy a celý víkend sledovali a psali si poznámky z přednášek těch českých osobností, kteří to „rozjeli“.Záběr, nadšení a obrovský kus práce (včetně jmen aktivních protagonistů u nás) na poli New Age osvěty nejlépe osvětlí „orientační plán“ prvního ročníku: 

V úvodní přednášce 1. ročníku  Milan Calábek shrne téma nultého ročníku Strava a metabolické typy a bude je dál rozvíjet. Seznámí vás s nejnovějšími objevy, ke kterým došlo v průběhu tohoto roku. Mimo jiné budeme určovat i váš metabolický profil s přihlédnutím k sekundárnímu typu (zařazení do jednoho z dvanácti metabolických typů). A to s pomocí dalších testů, mimo jiné i fyziologických.Vedle stravy, vitamínů a minerálů bude velice podrobně zpracována i oblast léčivých bylin – jakýsi domácí mini herbář, který vám ukáže, jaké byliny jsou vhodné nebo zcela nevhodné pro léčbu každého ze čtyř základních metabolických typů. (např. lipový čaj u Sympatiku průběh nachlazení nezlepší, ale zhorší a podobně jako heřmánek nebo kopřiva mu víc uškodí než pomůže). Na tuto přednášku pak naváže  „Tradiční a netradiční fytoterapie“  Ing. Valdemara Grešíka, Emila Havelky a Ladislava Kříže s možností individuálního pohovoru a doporučení bylin na konkrétní problémy.Téma metabolických typů bude Milan Calábek rozvíjet i s pomocí kategorie živlů, astrologických aspektů a duševních funkcí, což vhodně doplní i přednáška prof. Zdeňka Neubauera „Živly“ mimo studijní program pro zájemce, kteří si budou chtít prohloubit své znalosti v této oblasti. Potom se budeme seznamovat s tím, jak z předosobního a nevědomého života vytváříme zcela jedinečný osobní a vědomý život, který by měl směřovat do života nadosobního neboli věčného. Proto se budeme nejprve zabývat prvními stupni našeho nevědomí: vědomím Archaickým (Zahradou rajskou) a Magickým (Slzavé údolí), jehož strukturu si ozřejmíme na tématu „Šamanismus“. Uskutečníme šamanský sestup a budeme se věnovat práci s instinkty a přeměnou instinktivní energie na energii duševní  pomocí tzv. „silových zvířat“. Vedle šamanismu Magické vědomí zrodilo i základy kosmologie „Feng shui“ která má velice široké a praktické uplatnění v každodenním životě. Korespondující aspekty čínské medicíny vám objasní PhDr. Marie Svobodová v sériích cvičení „Tělo jako chrám“. Do této oblasti patří i „Reflexní terapie“, kterou vás budou učit Beáta a Ing. Július Pataky podobně jako „Léčba zvukem“  Vlastimila Marka. O „Zasvěcení“ – zasvěcovacích rituálech bude přednášet Bohumil Vurm. Jedním ze způsobů jak navázat  kontakt s nevědomím, je takzvaná  „Automatická kresba“ , kterou vás bude učit Ing. Marie Šalátová. Téma studia prvního ročníku uzavře a shrne přednáška Milana Calábka „Návrat animismu“. Každý rok jako důležitý kontrapunkt studia bude zařazena i „Cesta Východní duše k osvícení.“ V první z této série přednášek a cvičení vás Milan Calábek seznámí se základy buddhismu a budete se učit zvládat nápory instinktivních sil i překonávat emocionálně – imaginační vzorce v našem osobním nevědomí. 

Studium bylo čtyřleté, někteří pro velký úspěch a zájem studovali i dále, a v současné době probíhá (po dvouleté přestávce) další ročník. Rád vzpomínám např. na své celodenní přednášky o zenu, praktické duchovnosti, meditaci (materiály z přednášek pak byly základem jak příloh časopisu regenerace, tak některých mých pozdějších knih), ale i praktické lekce z meditace, nebo břišního tance, který vedla moje žena Tamara. S „univerzitou“ jsme také ve dvou autobusech jeli na týden do Anglie navštívit megality a Glastonbury. „Nová doba“ tak byla realizována do míry, o které se nejen majoru Peřtovi, ale ani mně ve vězení ani nesnilo. 

Co je potřeba udělat, aby se New Age více rozšířilo?  

V Amsterodamu sloužil od poloviny 80. let všem zájemcům o různé meditace, zdravé obědy a večeře, o knihy a časopisy a hudbu new age a další disciplíny „nové doby“ celý jeden dům. Tam jsem v roce 1989, kdy jsem pobýval v tomto svobodném městě dva měsíce téměř coby emigrant (ale 16. listopadu 1989 jsem se ke zděšení holandských přátel vrátil do Prahy), také meditoval a učil zazen, a tam jsem také až do roku 2000 pravidelně nakupoval zmíněné časopisy, knihy a cédéčka. Pak ale „centrum“ pod jednou střechou přestalo být třeba. I hnutí New Age už svou práci vykonalo: lidé v USA, v Evropě, ale mnozí i u nás jsou dnes schopni sami si vyhledat vše, co ke svému rozvoji a tělesnému i duševnímu zdraví potřebují. Právě tak není dnes třeba, aby se New Age nějak rozšiřovalo – protože jeho ideje a poselství jsou již rozšířené. Přesto, nebo právě pro neutuchající zájem, dnes u nás existují Nová škola slovanské spirituality a Esoterická univerzita v Ratajích nad Sázavou. Samozřejmě je třeba brát v úvahu Gaussovu křivku – jde o několik procent populace. Ale jsou to všechno ti lidé, kteří dokázali transformovat sebe samotné, a jsou tedy schopni, bude-li třeba, pomoci transformovat i celou společnost. Mají vize a zkušenosti.   

Vlastimil Marek, sobota 17. únor 2007