Proti císařům

1.1.2009

Porod si usnadnili příslušníci medicinskoprůmyslového komplexu (termín biologa S. Komárka), ale vám, a především vašim dětem tak přidělali spoustu starostí. Neřekli vám totiž, že současné porodnice jsou spíše „továrny na poškozené výrobky“ (parafrázovaný výrok sociologa B. Blažka) a zatajili, přestože se tolik ohánějí vědou, že neexistuje vědecký důkaz, že by rutinní metody, které dnes vnucují většině rodiček, byly pro zdraví ženy a dítěte prospěšné: naopak, roste počet vědeckých studií prokazujících že jsou to právě tyto „jejich“ metody, které ženu a dítě ohrožují.

 Porod císařským řezem byl předem naplánován. Dítě je milá životní zkušenost, říká Natálie Kocábová, ale nepociťuji žádný životní zvrat.

MF Dnes 29.11.2003

Milé dívky a ženy, dejte si pozor na „snadná“ řešení jakýchkoli problémů, zvláště těch, které se týkají zdraví (včetně potravin a životního prostředí) a především těhotenství a porodu. Samozřejmě nevím, jaké důvody vás obvykle vedou k „naplánování“ císařského řezu, ale obávám se, že se rozhodujete nedostatečně informovány. Lékaři, kteří vás přesvědčují, že císařský řez (či epidurální analgezie nebo nástřih hráze) vám usnadní porod a zbaví vás tak bolesti a utrpení, nemají tak docela pravdu. Právě naopak.

Porod si usnadnili oni, příslušníci medicinskoprůmyslového komplexu (termín biologa S. Komárka), ale vám, a především vašim dětem tak přidělali spoustu starostí. Neřekli vám totiž, že současné porodnice jsou spíše „továrny na poškozené výrobky“ (parafrázovaný výrok sociologa B. Blažka, který to napsal o současných školách) a zatajili, přestože se tolik ohánějí vědou, že neexistuje vědecký důkaz, že by rutinní metody, které dnes vnucují většině rodiček, byly pro zdraví ženy a dítěte prospěšné: naopak, roste počet vědeckých studií prokazujících že jsou to právě tyto „jejich“ metody, které ženu a dítě ohrožují.

Měli vám naopak říct, jak tvrdí lékařka Laurie Fremgenová, že „Porod je otevření, otevírá ženino tělo, ale také srdce a mysl“. Porodní asistentka Ingebor Stadelmannová na toto téma uvádí: „Jakmile žena pochopí, že je nutné se zcela uvolnit a nechat vše plynout, pak porod zvládne a prožije pozitivně.“ „Při přirozeném porodu,“ ví velmi dobře i slavný porodník Dr. Michel Odent, „je žena rodička, v jejímž těle dochází k podobným hormonálním ejekčním reflexům jako při orgasmu, nabita energií, šťastná a euforická.“

Porod vašich dětí měl a mohl být extatickým zážitkem a životním zvratem. Podle některých přírodních národů je porod okamžikem, kdy se dívka „rodí“ v Ženu. „Přivést na svět dítě znamená vykoupat se v prameni života. Žena je pak jiná, proměněná, víc rozumí životu,“ tvrdí jiný průkopník přirozených porodů Dr. Frederic Leboyer.

Nedivte se, že nepociťujete žádný životní zvrat. Ošidili vás o něj. Vytáhli z vašeho těla miminko. Protože jste byly omámené, nemohlo dojít např. k onomu zázračnému prvnímu očnímu kontaktu s očima vašeho dítěte, a ve vašem těle se tak nespustil na sebe navazující složitý hormonální proces, který by vám umožnil jak předejít případným problémům s kojením, šestinedělím atd., (a který by vás v budoucnosti, především v jejich pubertě, propojil se synem či dcerou téměř na telepatické úrovni), tak nabídnout, aby jste se zrodily jako Ženy. Tedy, abyste zažily (pozitivní) životní zvrat.

Americký lékař dánského původu Marshden Wagner na konferencích a ve svých článcích již léta vehementně dokazuje, že zbytečné císařské řezy, při kterých je vždy vůdčí osobností chirurg a žena už nad porodem nemá žádnou kontrolu, jsou exemplárním příkladem současné medikalizace a dehumanizace porodu. Když je totiž péče o rodičku plně pod kontrolou lékařů, přičemž porodní asistentky se jí účastní stále méně, vždy se zvyšuje počet císařských řezů. Je to přitom drahý a nebezpečný luxus. Komise pro etické aspekty lidské reprodukce a zdraví ženy (mezinárodní organizace zastřešující národní porodnické organizace) proto v roce 1999 uvedla: „Provádění císařských řezů z nemedikálních důvodů je eticky neospravedlnitelné.“

Řekli vám o tom? Asi vás strašili porodními bolestmi a případnými komplikacemi. Dr. Wagner (a spolu s ním stále rostoucí počet porodníků) ale uvádí: „Porodní bolesti jsou častější, když žena rodí na neznámém místě, ve společnosti neznámých lidí, při aplikaci neznámých procedur, když je dlouho osamělá v době porodní, když je připoutána do horizontální polohy, když se nemůže volně pohybovat, když jí nastřihnou hráz a když jí nutí používat léky.“ Tedy když je uvržena do nemilosrdného soukolí typické nemocniční mašinérie, jak ji bohužel muselo a stále musí poznat velká většina žen i u nás, dodávám. Žena, která přijde do porodnice porodit, je vystavena celé sérii situací, které zvýší její bolesti – a pak je jí nabídnuta epidurální anestézie  či „naplánován“ císařský řez a ona je paradoxně „vděčna“ personálu za úlevu od bolesti. Přičemž v naprosté většině jí byla bolest způsobena právě personálem a procedurami!

Říkají vám lékaři, že vaše dítě porozené „plánovaným“ císařským řezem bude asi náchylnější k celé řadě nemocí  a zdravotních komplikací (včetně atopického ekzému, alergií, ale také dyslexie nebo dysgrafie), a pravděpodobně bude mít, právě protože nebylo porozeno přirozeně, v pubertně a v dospělosti velké potíže s navázáním a udržením partnerských vztahů a také zvýšenou potřebu mazlit se a být hlazeno (a také že existuje větší pravděpodobnost že bude homosexuál)?

Císařské řezy v naléhavých případech samozřejmě zachraňují životy, ale neexistuje důkaz, který by potvrdil, že stále stoupající počet císařských řezů v průběhu posledních tří desetiletí v mnoha zemích celého světa, včetně České republiky, pozitivně ovlivnil kvalitu porodů.

I Světová zdravotnická organizace před více jak dvanácti lety konstatovala, že neexistuje důvod, proč se v mnoha zemích světa tak zvýšil počet císařských řezů. Přečtěte si knihu matky tří dětí a aktivistky hnutí za změny v porodnictví Američanky Henci Goerové „Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu“ (One Woman Press, 2002, zvláště strany 31 – 54, 180- 207, 225-242).

Jedna maminka tří dětí, postupně porozených v socialistické a soukromé porodnici a doma, prohlásila: „Zatímco porod v nemocnici byl jako znásilnění, přirozený porod doma byl jako milování.“

Milé dívky a ženy, nedejte si vzít možnost zrodit se v Ženu a zažít onen „životní zvrat“. Záleží jen na vás, jak budete rodit. Ale možná se po naplánovaném a úspěšném císařském řezu „životního zvratu“ nedočkáte nikdy, protože další negativní účinek císařských řezů tkví v tom, že se přeruší jak energetické dráhy, tak i nervová vlákénka, která mohou mít vliv na stahování dělohy a její reakci na hormonální signály vlastního organizmu. Při dalším porodu děloha nereaguje jako normální a zdravá. To si pak vyžádá oxytocin umělý, na ten může děloha reagovat různě a miminko ještě různěji. A druhý (a další) „císař“ je na spadnutí.

   

Vlastimil Marek, středa 11. říjen 2006