Desatero porodní síly

1.2.2011

Preambule: Samozřejmě je ještě (pokud vůbec) příliš brzy myslet – uprostřed krize celého porodnictví, projevující se doufejme že posledními záškuby systému (respektive mocné lobby porodníků a anesteziologů), například pokusy ministerstva omezit služby porodních asistentek, nebo dokonce kriminalizovat ty statečnější (rodičky i asistentky) za porody doma – na nějakou vizi. Na nějakou skutečnou změnu myšlení (protože ta je nejdůležitější a nejtěžší) je ale ten pravý čas už nyní. A tak, jakkoliv to vypadá metaforicky a nerealizovatelně, toto Desatero  porodní síly je vzkazem do dalšího století. Pečlivým čtenářům doporučuji vždy po každém bodu a po každé inspirativní větě zavřít oči a zkoušet si to vše do detailů představit… (není cesta k porodní síle, porodní síla je Cesta)

I. Všechno co chtějí taky mají.  Roste počet žen, které se rozvzpomínají na své instinkty a rodí v klidu a radosti, a stále častěji doma nebo jinak „na seně“, vyrovnané lidi blízké budoucnosti. A protože je to, jakkoliv to zatím vypadá jako spíše ze sci-fi, taky jedna z mála skutečných a navíc smysluplných možností, jak uchránit lidstvo před uskutečněním některého z katastrofických scénářů, je čas odhalit zatím skryté (esoterní) tajemství porodní síly.

II. Jak na počátku, tak na konci: zatím se naprostá většina z nás narodila jako „nechtěné“ děti (už početí bylo náhodné, nevědomé), a hned nás vzali mamince, se všemi dalšími důsledky (viz objevy dr. Matějčka, Tomase Vernyho a dalších), Indka medituje na pozitivní duchovní vlastnosti svého budoucího syna ne v 3. měsíci těhotenství, nebo když se miluje, ale ještě daleko dřív: než z vaječníků sestoupí vajíčko, které pak bude oplodněno.

III. Babylon. Protože to, co se děje v našich porodnicích a u nemocničních porodů všeobecně, je jen vnější neporozumění velmi silných procesů, na které jsme coby občané postmoderně zapomněli – ale lidské bytosti v nás, dostanou-li příležitost, si rázem rozvzpomenou. Protože porod, proces zrodu nového života, je stejně tak fyziologická, jako duchovně-energetická záležitost. Není-li přerušován a přerušen, žena se rodí v duchovní bytost nadanou silou, kterou jí může závidět i Luke Skywalker (a každá rodička by měla být uctěna a zdravena pozdravem Nechť tě porodní síla provází).

IV. Respektujte, budete respektováni. Jistě ne náhodou muži mnohých kultur s hlubokým respektem uctívali ženský princip, a někdy i pomáhali ženám rodit (kuvade). Jistě ne náhodou je orgasmus při početí tak podobný porodnímu orgasmu (jakási „vůdčí“ frekvence zesynchronizuje řadu dalších částí těla a jeho procesů, a výsledkem je, na té vnější rovině, vše přehlušující pocit sjednocení všeho. Jistě ne náhodou značná část indických i tibetských tantriků (a tantriček) dosahuje nirvány právě pomocí dlouhodobě trénovaných sexuálních, tedy i porodních orgánů. A jistě ne náhodou má průměrná současná žena (a společnost) takové problémy –  ona mýtická porodní síla je totiž lehkomyslně přerušována a zablokována.

V. Chrámy Zrození. Nastal čas začít si představovat (a vzít v potaz), že porodnice, ve kterých se rodí zázrak života, jsou ve skutečnosti potenciální chrámy budoucí energie duchovnosti. Porodníci tam budou z povzdálí nasávat a přiživovat se třeskutou a v rámci porodu přírodou (Bohem) tak intenzivně nabízenou (energií a blažeností nasycenou) porodní duchovností… a kolem chrámů Zrození (nebo jak se budou jmenovat) pak vyrostou celé čtvrti budov s malými meditačními celami, ve kterých se budou adepti duchovna (ať už individuální, nebo studenti teologických a filosofických seminářů, ale i vrcholoví manažeři a spisovatelé a myslitelé) „otevírat“ téhle božsky tvořivé a duchovní (rozuměj: porodní) síle.

VI. Být porodníkem bude velmi prestižní povolání, a titul získají jen ti, kteří s příslušným vzděláním projeví i největší schopnost empatie, trpělivosti a duchovního potenciálu. Porodníci, takto z titulu svého povolání „nadopovaní“ porodní energií, pak po několika letech praxe budou automaticky kooptováni do všech možných poradních sborů na všech úrovních a ve všech oborech lidské společnosti (a protože největší empatií se vyznačují ženy, a největší „dávky“ porodní síly získají rodičky, matky, moudré dámy pak přirozeně postupně naplní nejméně polovinu všech zákonodárných a správních institucí a sborů).

VII. Po Cestě. Právě tak budou pozitivní energii (přirozeně porozených) dětí nasávat i stále lépe honorované učitelky v mateřských školách a v prvních třídách základních škol. Jistě pak někdo z těchto geniálních dětí (či porodní silou zasažený vynálezce) vynalezne i nějaký způsob měření intenzity porodní síly… a stát by pak mohl matky těch nejsilněji vyzařujících dětí nějak odměňovat.

  VIII. K porodnímu nebi směřujte své pozitivní vize! Právě to, že o porodech mluvíme jako o bolestivé a krvavé operaci (těhotenské nemoci), je sebevyplňující se proroctví (a my pak máme, co jsme podvědomě chtěli/-y/)! Naopak, když začneme takto a tímto směrem pozitivně snít o existenci a využití porodní síly, pomůže změnit myšlení i budoucí realitu. Imagine… představ si…

IX. Čím víc jí dáš, tím víc jí máš. Ekonomický a společenský status: protože i porodní „síla“ se chová dle zákonů vesmíru, a její intenzita klesá se čtvercem vzdálenosti, budou cely (meditační pokojíčky) umístěné nejblíže porodnici samotné také nejžádanější a nejdražší. A tak jako český statistický úřad uznal „církev“ rytířů Jedi, a tím umožnil jejím stoupencům se k ní oficiálně přihlásit, jistě uzná i příští HPS (Hnutí „porodní síly“).

 X. Koncept přirozenosti: nakonec, až nastane nová doba porodní, si takto přirozeně porozené, super inteligentní, hravé a zvědavě šťastné a samozřejmě přirozeně vychované děti budou „hrát“ celý další život na porodníky a přirozené porody… a chlapečci budou přirozeně chtít být porodníky přirozených porodů. Všichni pak budou vědět, že ta nejdůležitější, až božsky tvořivá síla lidská je přirozeně k nalezení jen a pouze v chrámech Zrození (a poblíž).

Závěr: Nechť nás všechny přirozená porodní síla provází… na věky věkův.