Stroupeček (pozitivní deviace)

23.5.2011

Když Mirek P. ukončil své několikaleté období ježdění v TIRáku po Evropě, našel své vysněné místo i poslání poblíž Žatce, a začal trpělivě (přes zimu v notně krutých podmínkách) budovat svůj sen. Dnes už má kde spát, jíst, a postupně rekonstruuje objekt i okolí. V jistém smyslu objevil (zatím jen virtuální) ideální místo pro všechny, kteří myslí a žijí (nebo chtějí myslet a žít) ekologicky, a pokud možno i svobodně (bude-li  třeba, nezávisle i na státu). Až třeba přestane jít elektrický proud a zhroutí se měna a zásobování, na tomto ostrůvku (stroupečku) pozitivní deviace se uživí klidně pět deset spolupracujících dvojic či rodin (kráva dává mléko, koza sýry, ovce spásají pár desítek let zanedbané velmi pozitivní kusy někdejšího zámeckého parku, a sem tam dobrovolníci plánují vybudovat cestičky a meditační zóny a skleníky a výletní trasy).

EKOFARMA Zámeček (Přívlaky 22, Žíželice, 438 01), oficiálně Chráněné území nadregionální biocentrum Stroupeč (Památné stromy Stroupeček) se nalézá severozápadně od města Žatce (cca 3 až 4km), na samotě mezi obcemi Stroupeč a Přívlaky. Je to impozantní budova zámečku, notně zdevastovaná. V těsné blízkosti se nachází park s památnými duby, které už léta slouží jako cíl turistiky a odpočinku. Stáří těchto stromů se odhaluje cca na 500 let.

Hlavní budova EKOFARMY byla vybudovaná jako zámecké sídlo Stroupeček, o němž je první zmínka v souvislosti s obcí Stroupeč v roce 1291. Budova ještě donedávna sloužila jako ubytovna pro chmelařské dělníky. V současné době se podařilo kompletní obnovení střechy a dále se provádí rozsáhlé opravy např. obnovení východní části. Dále jsme začali s opětovnou výstavbou původních hospodářských budov, čištěním okolích pastvin a pozemků, které byly znehodnoceny náletovými dřevinami. Část těchto pozemků již byla vyčištěna a nadále se používá pro pastvu dobytka. Je zde i malé jezírko s rybami, převážně kapry.

V okolí EKOFARMY, a zvláště v bezprostředním okolí památných stromů, je veliký výskyt silných pozitivních zón, které přímo vybízejí k meditaci: samotná procházka kolem památných stromů je harmonizující a léčivá.  Dále se tu vyskytuje pramen s léčivou a železitou vodou.V okolních stráních žije vzácný endemický druh brouka krasce, Cylindromorphus Bohemicus, na jehož záchraně spolupracujeme s krajským územím životního prostředí. Také zde jsou četné druhy léčivých a chráněných rostlin. V blízkosti protéká řeka Ohře a proti jejímu toku lze uskutečnit příjemnou procházku až k Nechranické přehradě (cca 5km). Prostřednictvím naší EKOFARMY lze navštívit spřízněnou usedlost s možností rybaření a koupání, popřípadě stříhání ovcí. K dispozici je (než se vybudují příslušné prostory přímo v zámečku) rovněž ubytovna v nedaleké obci Větrušovice, jedná se o další spřízněnou usedlost jednoho z majitelů naší EKOFARMY (možnost ubytování je na Stroupečku zatím pouze pro velmi otrlé návštěvníky, nebo ve stanech či pod širákem, protože vše zatím zařizujeme, a fungujeme silou vůle a v provizorních podmínkách. Čerstvé kravské a kozí mléko, čerstvá vejce a zeleniny co si vypěstujeme k mání každý den. Ve vsi malá prodejna, internetové připojení k dispozici, elektrický proud bude na podzim.

 Plány do budoucna? Pokoje pro hosty, obnovení zámecké kaple, venkovní fasáda, zenová zahrada, labyrint a cestičky pro meditaci v parku s památnými duby, sál a přírodní místa pro meditaci, rozšíření stád zvířátek a park s daňky, kozorožcem alpským i pávy a kachničkami, menší tropický skleník, expozice terarijních zvířat, obnovení bývalého zahradnictví nacházející se v těsné blízkosti budovy a mnoho dalšího, např. dětské hřiště.

 Má někdo zájem začít budovat ekocentrum jako báseň? Zná někdo takové nadšence? Víte o možnosti dobrovolných brigádníků? Chcete  si odpoči nout od každodenních negativních zpráv, zabedněných šéfů a zběsilého životního tempa? Přijeďte se podívat, ozvěte se Mirkovi (argondia@seznam.cz), třeba je právě tohle vaše příležitost, jak pomoci dobré a potřebné věci, anebo dokonce změnit život.

 P. S.: Deviace (z latiny de-viare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Pozitivní deviace je ironicky myšlený provokační nesmysl, naznačující, že v zemi, kde je nenormálnost normální, je daleko normálnější vypadat a dělat (zdánlivě) nesmyslné věci. Tak jako je stroupeček pozitivní známkou hojení nějakého poranění.