Ucho na Vydře

20.5.2010

Na Šumavě, dva kilometry od Čeňkovy pily proti proudu řeky Vydry, stojí Ucho. Je fungl nové, měděné a dřevěné a naslouchá zvukům řeky a prostě se narodilo z iniciativy lidí, kteří nebyli líní začít myslet jinak… napsala mi iniciátorka nejrůznějších zvukových a duchovních akcí (a vynálezkyně „ušáků“) z Klatov, Mirka Šmídová. Hurá. Čtěte dál, co napsala:

Vysvětlím: měděné obří naslouchadlo umožňuje slyšet umocněné zvuky proudu vody a přibližuje tak mimořádný zážitek všem, kteří, jsouce zahlceni hlukem vlastním i okolního světa, pomalu ztrácejí schopnost uvědomovat si a vnímat mnohovrstevnou krásu přirozených zvuků přírody. 
Tohle veskrze pozitivní Ucho je tu teď pro nás všechny, kteří o to cenné ve světě zvuků nechceme docela přijít, ba si rádi necháme tu parádu ještě přirozeně zesílit.

Nápis na kotvícím sloupku dokonce cituje Vlastu Marka: „Slyšet zvuk vody je krásné. Zaslechnout, co je za zvukem vody, to je teprve nádhera…“ Naslouchejme tedy pečlivě a nechme se nést ZA zvuky kolem nás, stejně jako tibetští mniši nabádají : když zní zpívající mísa, poslouchej; když dozní, poslouchej dál…

Příští týden (prý 26. května 2010) má Ucho svoji veřejnou premiéru, dokonce za přítomnosti televizních kamer.
Tenhle naslouchavý nápad přivezl kamarád Víťa Chlada z dovolené v Rakousku. Podobných kovových Uší, která, nastavena k proudu řeky či prameni, umožňují kolemjdoucím lidem naslouchat nebývale zesíleným dokonalým zvukům vody, je tam prý více. A protože Vítek před pár lety absolvoval seminář Vlasty Marka o tibetských mísách a léčivém zvuku, a protože dobře poslouchal a pozorně četl, ví, jak důležité a léčivé mohou zvuky přírody být a že si je lze zesílit (třeba jen přiložením dlaní k vlastním boltcům zvětšit plochu k zachycení zvukových vibrací a slyšet tak dříve neslyšené). Víťa má také velmi blízko k Šumavě, uprostřed níž se svou rodinou žije a podílí se aktivně na chránění této vzácné a stále ještě místy divoké krajiny. Nebál se vyřknout nekonvenční nápad, věnovat kus energie nad rámec pracovní povinnosti a nevzdat to… a podařilo se. Našel se i sponzor, výrobce, vůle prosadit schválení nápadu a najít patřičně zajímavé místo… a Ucho je na světě. 
Je tu teď pro nás všechny, kteří se k němu někdy dostaneme a budeme naslouchat. 
Jen houšť a díky, že smíme být u toho :)) 

Abychom slyšeli, musíme se nejdříve ztišit. Teprve v tichu je totiž ticho i zvuk nejléčivější…..

 Hmmm, uculuje se Vlasta Marek od ucha k uchu a je mu dobře. Děkuje všem, a přeje příjemné a otevírací naslouchání…