Dva rozdílné mozky

1.1.2009

Na imaginární šňůru korálků zadostiučinění si přidávám další. V časopise Reflex 38/07 se (docela třeskutě!) píše o rizicích hormonální antikoncepce (Falešná březost) – tak teď už mi snad účastnice mých přednášek, kterým o tom vyprávím už patnáct let, uvěří. Na internetu se objevil (docela třeskutý) blog Jany Mihovičové o situaci v porodnictví, a také řada (docela třeskutých) článků na téma výzkumu „kde“ sídlí v mozku inteligence, a mimo jiné bylo zjištěno, že rozdíly mezi mužem a ženou jsou i v tomto ohledu daleko dramatičtější, než jsme tušili: „Evoluce vytvořila dva odlišné typy mozku, přičemž oba jsou určeny ke stejně inteligentnímu chování.“ Lze se tedy divit, že žena je jiný, pro muže často zcela nepochopitelný tvor, a naopak, že ženy musí zapomenout na touhu, že ji ten její pochopí?

Když jsem v roce 1984 začal od amerických přátel dostávat xeroxovaný BrainMind bulletin Marilyn Fergussonové, a ve svých samizdatových překladech a na přednáškách začal šířit zvěsti o rozdílech mezi mozkovými hemisférami, ťukali si někteří posluchači a čtenáři na čelo: takové nesmysly. Vida, dnes už se o tom začíná běžně psát (bohužel stále ještě ne ve školních učebnicích). Podobně se ale čtenáři chovali i o patnáct let později, když k nám začali již oficiálně přicházet zprávy o rozdílech mezi muži a ženami. Bohužel se ale, až na výjimky, o těchto pro člověka tak zásadních věcech, člověk doposud nedozvěděl jinak, než usilovným samostatným pátráním. Vida, když už o tom píše i Reflex…

„Podle etologických studií se totiž žena chová různě v různých fázích menstruačního cyklu, a mění se i její vnímání. Před nástupem ovulace se zostří její smysly, hlavně čich. Samec, který jí nejlépe ´voní´, jinými slovy, jeho pižmo obsahuje příjemné feromony, má totiž nejkompatibilnější imunitní systém a je nejlepším potenciálním otcem jejích dětí. Hormonální antikoncepce ale tuto funkci tlumí a znesnadňuje ženě orientaci mezi nápadníky. Moderní žena zkrátka neovuluje a hormonálně je regulována jako vodní toky nebo nájemné,“ píše pravdivě, i když odvážně, Lucie Tomanová.

Hurá. Už je to i v běžném médiu, tak se budu moci odvolávat, a snad se i ty ženy, které mne celé roky doposud častovaly jen nadávkami, chytnou za nos.Nálezy výzkumníků pod vedením Richarda Haiera, profesora psychologie z University of California, který se oblastí lidské inteligence zabývá již dlouhou dobu, a tak se o jeho závěrech, ačkoli jsou jakkoli kontroverzní, nepochybuje, jsou z hlediska posledního století lékařství a anatomických znalostí člověka (a v tomto případě mozku) převratné.

Muži totiž mají ve srovnání se ženami šest a půl krát více šedé hmoty mozku, tedy té hmoty o které se soudilo, že má co do činění s obecnou inteligencí. Ženy zase mají, ve srovnání se svými mužskými protějšky, desetkrát více  bílé hmoty mozku, která  podle aktivity zjištěné tomografem, má vztah k jinému typu inteligence. Šedá hmota přitom představuje centra, která informace zpracovávají, zatímco o bílé hmotě se soudí, že má na starosti jejich sesíťování.

Podle Rexe Junga, neuropsychologa z Nového Mexika, mohou tyto rozdíly pomoci vysvětlit proč muži mají tendenci být lepší v řešení úkolů zaměřených na zaměstnávání jednoho mozkového centra (viz matematika), zatímco ženy mají tendenci lépe se vypořádat s vyhodnocením nabytých informací a  s dáváním si věcí do souvislostí. Například u informací uložených v různých lokalitách šedé hmoty. Jako příklad zde může sloužit učení se jazykům, kde slovní zásoba a pravidla stavby vět jsou záležitostí odlišných  mozkových lokalit. Propojování a využívání těchto center současně nedělá ženám, díky rozvinutější bílé hmotě mozku, problémy

Zveřejněná studie odhalila i další zajímavé věci. Například, že v mozcích žen a mužů existují ve vztahu k inteligenci rozdíly v umístění jednotlivých center aktivity. Tak vysvětlují výzkumníci zjištění, že 84% všech oblastí šedé hmoty a 86% oblastí bílé hmoty (dávané do souvislosti s inteligencí) se u žen nachází ve frontálních lalocích mozku. Muži mají ve frontálních lalocích jen 45%  inteligenčních center šedé hmoty a nemají zde žádná centra bílé hmoty. Mužská intelektuální centra šedé hmoty mozku jsou jakoby více rozeseta do různých koutů mozku. Podle Američanů tento magnetickou rezonancí zjištěný fakt dokládající „centralizovanější“ inteligenci u žen dokládají také již dříve pozorovaná klinická pozorování. Pokud totiž dojde k poranění frontálních mozkových laloků, má to u žen většinou horší následky (ve smyslu ovlivnění jejich poznávacích schopností a schopnosti se učit), než u obdobně poraněných mužů.

Tohle všechno ovšem „nedokládá“ zatím nic jiného, než že se lékaři a anatomové pořádně sekli: nejméně celé století (a filosofové a myslitelé a spisovatelé několik staletí) pracovali se zcela špatnými informacemi. Přání bylo otcem, v tomto případě mužem myšlenky. Muži pak celou tu dobu (vědecky!) vnucovali ženám své mužské pocity, a z nich vyplývající mužské způsoby řešení ženských radostí a starostí. Muži psali příručky pro nastávající matky, muži psali učebnice porodnictví atd. atd. Neuropatologové a autoři učebnic anatomie celé 20. století neuvěřitelně zaslepeně mluvili a vyučovali o mozku člověka – muže (protože např. v období válek pitvali především mozky mrtvých vojáků, tedy mužů) bez ohledu na rozdíly v anatomii mozků žen, které zcela jistě při pitvách nalézali. Jaké další „omyly“ a „drobná“ přehlédnutí nám ještě zamlčeli a zamlčují?

Konečně tak snad skončí vláda suverénní a arogantní blahosklonnosti obvodních, praktických, ale i specializovaných lékařů, s jakou tvrdí, že tohle vás nemůže bolet, a tamto si vymýšlíte… Celá desetiletí také donedávna operovali a vyšetřovali křičící novorozence a tvrdili, že novorozenec bolest nevnímá! Podobně arogantně a mimo mísu pak jsou kariéry a obvyklé názory i většiny mužů a hlavně déle sloužících politiků a generálů (kteří jsou dle svého mínění schopni řídit jakýkoliv obor či odborný tým) a jiných „ředitelů zeměkoule“. Vypadá to navíc, že dva rozdílné mozky mají nejen ženy a muži, ale i konzervativci a liberálové (a komunisti a anarchisti).

Je nejvyšší čas prosadit tyhle nové, ale konečně, poprvé v novodobé historii lidstva, přece jen relevantnější a viditelně prokázané informace a vědomosti (a jejich důsledky) do všech úrovní společnosti. A začít bychom měli tím, že dovolíme ženám, protože mají jiné, ale stejně výkonné mozky, které dokáží problémy vyřešit jinak, aby nejméně z poloviny „vládly“ a „řídily“.

http://www.osel.cz/index.php?clanek=2936

Vlastimil Marek, pondělí 1. říjen 2007