Použití filosofie

1.1.2009

Je lidské poznání záležitostí našeho vztahu se světem? Jsou naše poznatky odrazem vnější reality na ploše zrcadla naší mysli? Je určitý výrok pravdivý díky věrnému zachycení skutečnosti? Tyto a další otázky si kladl americký filosof Richard Rorty, který počátkem června zemřel. Inspirován článkem Štěpána Kubalíka Od vůně orchidejí k teorii spravedlnosti (LN 23. 6. 2007) pokusím se přihřát si zde již vařenou polívčičku.

   

Jako zenový buddhista mám rád Wittgensteinovy paradoxní výroky, které se podobají zenovým kóanům, a také proto souzním s Rortyho tvrzením, např. že „filosofické učení o poznání jako reprezentace skutečnosti v naší mysli, jako mentální odraz světa, který je nám vnější, na nás nezávislý, je mylné!“ V životě jsem až příliš často podléhal lákavé snadnosti být niterně přesvědčen o tom či onom (aniž jsem poznal, že je mi to podsunuto a vnuceno), nebo uvěřit jiným tradovaným, a jak se později ukázalo, mylným mýtům „mé“ doby.

A na druhé straně, tak jako užasle vzdávám hold dávným duchovním mistrům a šamanům, kteří se ne pomocí přístrojů, ale jen svými metodami niterné introspekce dostali k poznání o složení světa (například empiricky věděli o naší hemisférové rozpolcenosti, o pasti řeči a slov, o iluzornosti světa, který vidíme a hmatáme ale také o síle ducha a myšlenky), tak se hluboce klaním právě před Wittgensteinem nebo Rortym (a několika dalšími velikány ducha), kteří, navzdory tlaku tehdejší společnosti tvrdohlavě prosazovali své vidění a chápání světa.

Rorty je (byl) také chodící důkaz o vlivu prostředí na kvalitu a styl myšlení. „Jako syn aktivních přívrženců amerického levicového hnutí byl již v pěti letech zkušeným účastníkem protestních pochodů“ (uměl tedy vzdorovat nátlaku tzv. demokratické, nebo ideologické většiny), což následně vedlo k tomu, že již „ve dvanácti letech si uvědomil, že úkolem lidské bytosti je zasvětit život boji s bezprávím ve společnosti“. Zdánlivý detail (jako mladík se „potuloval kvetoucími svahy severozápadního New Jersey a vdechoval omračující vůni orchidejí“) ho pak vedl až k nejen pro mne ohromujícímu výroku: „Filosofii máme proto, aby usmířila božskou vůni orchidejí se snem o spravedlnosti na zemi.“

No uznejte: není to (zvláště po zkušenostech s filozofy vládnoucími našim katedrám a fakultám) nádherné a občerstvující slyšet od studovaného a uznávaného filosofa, že „filosofie by žádnou společenskou roli mít neměla, protože možná byla chyba ustanovit zvláštní obor, který se nazývá filosofie“? I Rorty totiž ve své poctivosti myšlení zjistil, že „je nemožné vystoupit z jazyka, dostat se mimo kontext našich přání, hodnot a zájmů a nahlédnout svět, jak je sám o sobě.“ A tak jako se telelím niternou radostí nad výrokem Johna Cage, který kdysi prohlásil, že „začal skládat hudbu proto, aby pomohl sociální revoluci“, ale o desetiletí a pár návštěv zenových klášterů v Japonsku později dodal „ale teď vím, že tím napomáhám revoluci duchovní“, právě tak si s tichou rozkoší vychutnávám tvrzení Rortyho, že „je to lidská solidarita, a nikoli poznání něčeho v podstatě ne-lidského, na čem skutečně záleží.“

Vždy jsem obdivoval sílu a odvahu Marcela Duchampa cele se vzdát „umění“ (i když tak doslova to neplatí, ale o tom někdy jindy). A tak si Rorty u mne šplhl i tím, že na sklonku svého života opustil akademické filosofické instituce a učil na katedře srovnávací literatury.

Zjištění, že lidé jako Rorty (a další již zmínění, a také např. Lilly, Bateson, McKenna, Sheldrake, Pribram, Bohm, ale i Dick, Herbert, Grof, Havel, ale i Kaplický, Mainer, Kokolia a další zarputile „tvrdohlaví“) byli a vždy budou zárukou, že lidstvo jako celek nesklouzne do pasti totality myšlení, uklidňuje. A naznačuje adekvátní použití filosofie (a vědy).

(A pečliví čtenáři zajisté pochopili, že skutečné „moudré“ a chyby si připouštějící filoSofy píši záměrně s „es“, zatímco ty jen citující v citacích a zoufale komplotující, aby zůstali ve svých akademických funkcích, píši tak, jak se označují oni sami, tedy filoZofy).

      

Vlastimil Marek, středa 25. červenec 2007