Kontaminace (nejen konstelací)

26.5.2010

Tak znovu, jinak: tak jako jsou palačinky, usmažené milující maminkou, ke zblajznutí, protože jsou nasáklé láskou, jakkoliv nezměřitelnou, právě tak jsou dětmi i dospělými odmítaná jídla ve školních a závodních jídelnách kontaminovaná negativním myšlením a nesoustředěností nespokojených a často i aktivně naštvaných kuchařek právě tak, jako je maso na jatkách celé hodiny trápených zvířat kontaminováno, kromě umělých hormonů, i všemi možnými stresory (které pak kontaminují i těla a následně mysli strávníků). Tak jako jsou některé učitelky tak plné lásky, že je děti celý život milují, a plní i jejich podvědomá přání, mysli takových, které učí z povinnosti, a odříkávají látku, ale myslí na to, jak jsou ti spratci nezvladatelní a už aby to měly za sebou a mohly do důchodu, jsou vší tou neřešitelnou nespokojeností, přes masky profesionálního úsměvu, kontaminované, a po troškách, ale přece, kontaminují i mysli jejich žáků.

 Tak jako když český bubeník, který celé hodiny bubnuje v rámci indiánského rituálu a netuší, jak moc, kromě zvládnuté techniky a výdrže, záleží na vnitřním klidu a uvolněnosti jeho mysli, nevědomky způsobí, že je jeho bubnování a výsledný „pocit“ účastníků kontaminován chvilkovou a posléze celkovou nepozorností a blouděním mysli po holkách a vdolkách, tak jako je výsledný dojem z koncertu, v rámci kterého snaživý český hráč doprovází indického sítáristu na tampuru, a jeho mysl, právě tak jako jeho hra je kontaminována nesoustředěnou pýchou, s jakou se rozhlíží kolem, jestli ho všichni, které pozval, vidí, právě tak je i mysl seminářové bohyně či konstelační psycholožky, i kdyby se poslední roky sebevíc krášlila a usmívala, kontaminována jak předchozím marným hledáním pohádkového, nebo alespoň hollywoodského štěstí a zmatky manipulativně vnucovanými maskulinní společností, tak veskrze logickým (a ženskou intuitivní mysl v zásadě popírajícím, a proto zmatek vytvářejícím) západním „psychologickým“ vzděláním (žert: co to asi může být ta logika psýché?).

 Tak jako je mysl duly, která ještě nikdy nerodila, podvědomě kontaminovaná strachem z neznáma, protože její tělo neví nic o všech těch hormonálních na sebe navazujících procesech, které by mohlo a mělo rezonančně předat rodičce, a kontaminuje tak mysl rodičky a porod se rázem zkomplikuje, tak jsou mysli gynekologů a porodníků, kteří vystudovali patologii porodů a císařské řezy, kontaminované jak mužským zadáním (jednat, nejraději akčně a rychle), tak tím, co je naučili na škole a za co jsou více placeni… a kontaminují psychiku rodiček (a přivolají tak, přání je totiž otcem, tady porodníkem myšlenky, nutnost zásahu).

 Právě tak je mysl lháře kontaminována chaotickými víry energií (a on se může marně tisíckrát utěšovat, že na jeho lži  nikdo nepřišel, protože jeho vlastní mysl nikdy nezapomene: na databázi emocí je to tam do smrti, a žádný reset nebo defragmentace nepomůže)… skutečně pomůže jen dlouhodobá, trpělivá, neuspěchaná pozitivní práce na sobě samém (jen tak se neurony nově propojí novými dendrity) a osvícení. Nikoli jeden  konstelační víkend. Dnes už víme, že nejléčivější jak na psychoanalýze tak na návštěvě u rodinného či soukromého lékaře je možnost se vypovídat a být vyslechnut.

 Tak jako je ta podvědomá část mysli Henry Marshalla, jednoho z nejlepších západních zpěváků indických manter, který je zpívá už více jak čtvrt století, přes všechny ty roky cvičení jogy a zvládání manter pod vedením indického guru, kontaminována prvními třiceti pěti lety života amerického hocha z malého města a později psychiatra, tedy všemi jeho tehdejšími prohrami a křivdami a pokrytectvím prudérní americké společnosti, tak je i mysl Berta Hellingera kontaminována jeho životem kněze, misionáře, terapeuta a až na sklonku života autora „nové“ terapie, systemických konstelací (a v okamžicích intuitivního rozhodování se ty drobné většinou potlačené energetické nečistoty nemohou neprojevit, a neznatelně nenarušit ideál doteku s duchem oné vzývané kolektivní mysli, právě tak, a o to víc, protože jsou mladí(é), nemohou být intuitivní pokyny či zásahy českých rychlokvašených (lidsky samozřejmě velmi nezkušených) Hellingerových žáků a studentek do průběhu konstelací ideálně křišťálové: naopak, je v nich rizikově daleko více manipulace a pózy, než by bylo záhodno. Účastníci a účastnice systemických konstelací jsou pak kontaminováni jak všemi svými předchozími fóbiemi a vztahovými problémy, tak i dlouhodobě neřešenými emocemi (a v případě lektorek i nesnesitelně naivní suverenitou, s jakou hned po prvních lekcích začínají konstelace vést).… a to vše si všichni vzájemně (rezonančně) předávají. To, jak to nakonec dopadne, je daleko více výsledkem náhodných a rozhodně neřízených procesů, než cílenou, ověřenou a vyzkoušenou terapií.

 Lidský mozek totiž šetří energii a cenzuruje: odhaduje se, že vědomě si posluchači od učitele, řečníka či lektora berou jen pětinu: 80% všech „informací“ přebírají nevědomě, z gest, rytmu dechu, jakési niterné přesvědčivosti, charismatu, naznačených souvislostí a samozřejmě také všeho toho, co má na „hladině mysli“, jakkoli starého data to může být (mimochodem, když jde člověk po ulici, vědomě vnímá jen 8% zvuků ze všech těch, které jeho uši a sluchová centra v mozku registrují). Právě tak i řečník větší částí svého projevu, jaksi „mezi řádky“, vysílá a předává obsah své spíše nevědomé mysli (tedy i se všemi těmi zahrabanými maléry a zapouzdřenými nevyřešenosti).

Ještě jinak: když tibetský mnich tři měsíce deset hodin denně medituje v klášteru na nejrůznější abstraktní symboly mandaly soucitu, jeho mozek  tak velmi intenzívně „trénuje“ soucit, a je pak nově propojen: mnich je přímo praktickým ztělesněním skutečného, ne jen proklamativního a teoretického soucitu. Když systemický konstelátor celé roky řeší problémy a zvláště záště (a je přitom obklopen životem plným spěchu a negativit a krizí), co asi jeho mozek trénuje a posiluje?

Proto také je předpoklad jakési ideální hellingerovské intuitivně dosažitelné Spirit Mind, a nekritická víra v ni, spíše přáním, než dosažitelnou a ideální realitou (právě s takovými nereálně abstraktními ideály pracovali Marx, Freud a další inženýři lidských duší). Všichni jsme kontaminováni vším, co jsme zažili (a že to v téhle pokrytecké společnosti většinou byly, od traumatických porodů a drezurní výchovy, věci a jevy negativní) a často náhodným výběrem informací z databáze našich hard disků (navíc namočených do nevyřešených emocí) kontaminujeme, pokud přednášíme (nebo hrajeme hudbu, píšeme články, malujeme nebo vaříme) vše, co děláme, a všechny, na které tak působíme (a měli bychom si toho být vědomi).

 Proto je i Bert Hellinger, Němec, kněz, misionář, cestovatel a terapeut, kontaminován a kontaminující, a o to víc jsou kontaminováni jeho žáci a následovníci (i v ženské podobě). Jakási ideální konstelační (emočními nečistotami neposkvrněná) Deva Premal (viz) se ještě nenarodila. Možná jsou systemické konstelace i pro některé Čechy a Češky použitelnou metodou, ale až tak za dvacet let: zatím je na ně (i právě kvůli všeobecné kontaminaci jak tím minule ideologickým, tak tím současným konzumním materialismem) příliš brzy.