Interference

22.9.2010

Když cituji tibetské rčení, že ten, kdo pozná tajemství hudby, pozná tajemství vesmíru, posluchači přikyvují, ale je jasné, že nechápou hloubku a závažnost sdělení. Podobně když vysvětluji, že tak jako když přepínáme na tranzistorovém rádiu jednotlivé „vlny“, např. z dlouhých na krátké, nebo střední či FM (velmi krátké), tak i šaman (a tedy potenciálně každý člověk) dokáže pomocí rituálu a ayahuasky „přepnout“ mysl a vidět DNA rostliny, která jediná pomůže nemocnému. Konečně se objevily knihy, které o tom seriózně píší, a tak jako v jiných oborech (sebe)poznání, nabízejí logické vysvětlení celé řady vědou zatím nevysvětlených, a tedy bohužel odmítaných jevů a možností.

 Už je to tady: objevila se kniha, která seriózně podpořila výše jmenované tvrzení, které by se dalo „přeložit“ do jednoduchého sloganu: vše je jen vlnění, a tedy rezonance a interference. Američan Richard Merrick v roce 2009 publikoval vlastním nákladem knihu Interference: velká vědecká hudební teorie, ve které nabízí možnost, že vnímání by se mohlo dát popsat jako harmonické soustřeďování, a naznačuje, že Pythagoras a jeho žáci věděli a uměli (se zvukem a jeho léčivými vlivy) víc, než si zatím dokážeme představit. „Podstata harmonie tkví ne v mechanice vibrací a abstraktně popisných symbolech, ale v univerzálním, fyzikálním nastavení vlnového světa… Hudba je slyšitelná geometrie.“  

 V čísle 79 anglického časopisu Caduceus (Eskulapovo žezlo, jinak symbol věčné vědy transformace) byla otištěna již druhá kapitola zmíněné knihy o univerzálních vzorech života: v jakési návaznosti na legendární a po třiceti letech stále provokující knihu Ruperta Shedrakea Morfické rezonance (loni vyšlo další, aktualizované vydání) Richard Merrick dokazuje, jak princip rezonance tvaruje a organizuje, kromě tvarů přírodních, i orgány lidského těla. Tvrdí (a na obrázcích dokazuje) např., že lidské tělo je strukturováno jako dva o oktávu od sebe vzdálené tóny, nebo že vnímání je alikvotní soustřeďování, nebo že mateřské mléko je jakési hmotné vyjádření  rezonance lidského srdce, nebo že spirálně organizované vnitřní ucho je vyvinuto aby redukovalo hluk a vnímalo alikvoty.

 Merrick si totiž před lety začal klást docela jiné než běžné otázky, a dospěl až k výzvě (určené současným vědcům a myslitelům), která dokonale rezonuje s tím, co učím celý svůj dospělý život: s pozitivním myšlením: „Skutečná změna (společnosti a našeho světa) přijde až poté, co nejchytřejší vědci a učitelé přestanou hledat rozdíly, a začnou hledat a zabývat se tím, co máme s přírodou a vesmírem společného.“

 Posvátná geometrie, kymatika a role gravitace při formování tvarů přírody (od DNA až po tvary listů a lidských orgánů), a možnost kvantových fluktuací v mozku při myšlení… to jsou další výzvy, které dnes stojí před nepředpojatými a všemu otevřenými vědci. Jakési virtuální setkání dávných šamanů se současnými mysliteli se blíží: slova jako rezonance a interference (které např. Tibeťané neznali, ale o to důmyslněji empiricky využívali jejich principů) budou stále frekventovanější, a čím dřív budou tyhle zatím kacířské otázky a pojmy interferovat s všeobecným paradigmatem současné vědy, tím lépe pro všechny. Harmonické vzory vibrací jsou stejné všude ve vesmíru. Tedy, poznám-li tajemství zvuku (akustické vlny se také šíří tak, jako všechny jiné, tedy podle zákonů interference a rezonance), poznám tajemství vesmíru.

Jako bych to přivolal, na internetu (osud.cz) se objevil článek, který stojí za to citovat. Protože pádně podporuje myšlenku starých Tibeťanů i novodobých myslitelů: Při studiu zvukové vlny vzdálené hvězdy v ní skupina vědců objevila existenci magnetických cyklů, které prakticky zcela odpovídají slunečním. Tento pozoruhodný jev se poprvé podařilo odhalit pomocí metod hvězdné seismologie. Inovační technika používaná u tohoto druhu průzkumu vědcům umožňuje slyšet „zpěv“ stovek dalších hvězd. „Ukázalo se, že tato hvězda zvoní doslova jako zvon (zvýraznil autor, jenž o tomto tehdy gongovém efektu na Slunci, a  tom, že zatímco oko hledá, ucho nalézá, a tedy že zvukové vnímání, v zatím ještě neznámé formě, bude v budoucnosti daleko důležitější než to zrakové, psal již před dvaceti lety). 

Tón a hlasitost zvuků odráží konkrétní specifické změny, ke kterým dochází na povrchu hvězdy. V tuto chvíli tónina „zvonů“ hvězdy vzrůstá, což jednoznačně vypovídá o nárůstu magnetické aktivity a přibližování se vrcholu aktivity,“ vysvětluje francouzský astronom z francouzského Střediska jaderných studií Raphael García. Jeho kolegové poznamenávají, že jimi poprvé vyzkoušená technika hledání může vědcům umožnit zkoumat mnoho dalších hvězd. Konkrétně to, že magnetická aktivita hvězd, které mají planety, může mít vliv na existenci zóny v soustavě, která je příhodná pro vznik života. Mimo to studium cyklů aktivit jiných hvězd pomůže lépe pochopit procesy probíhající na Slunci a předpovídat změny v jeho chování.

Podle názoru specialistů se metoda hvězdné seismologie ukázala být překvapivě užitečnou,  má budoucnost při studiu vzdálených hvězd a brzy se stane základní metodou. „Tato metoda je jedním z klíčů, jehož pomocí můžeme lépe pochopit naše Slunce,“ říká astrofyzik amerického Národního střediska atmosférického a kosmického výzkumu Trevis Metcalf. „Již dnes můžeme poslouchat stovky hvězd a zkoumat jejich magnetické zvláštnosti,“ dodává kolegyně Savita Matur, jedna z členek výzkumu.

Hm, vida, už je to tady, tetelí se dušička, bažící po všech těch letech posmívání a osočování po spravedlnosti a pravdě (a tak hlubinně nechápající, jak ti ostatní mohou nechápat). Korálek zadostiučinění jako velryba (mimochodem, už existuje přesvědčivý důkaz, že vojenské sonary ubližují velrybám, které před nimi v bolestech prchají). Doufám, že ti, kteří nejsou předpojatí, (ale i ti vnímavější i na přednáškách) se po přečtení tohoto evangelia nadchnou možností „pochopit zvuk, a pak také vesmír“, tedy domyslet princip rezonance a interference. A začnou víc poslouchat, nejen co říkám a píši (a nejen já, a nejen David Hykes nebo Richard Merrick), ale i co pouštím ve svých rozhlasových pořadech a na seminářích. Protože jejich mozky (a mysli) zatím neinterferovaly s tím, co vibruje všude kolem. Ale při troše pozorného čtení a dobré vůle (k naladění) to jednou přece musí zarezonovat a začít interferovat..