Tajemství Mistra Pinga

23.2.2011

Známe to v oboru mrznutí vody: 80% času zabere zmrznutí 20% plochy rybníka, pak ale, jakoby mávnul kouzelným proutkem, zbývajících 80% plochy zamrzne za 20% času. Po dvanácti letech (po vydání Baraky č. 1, ve které bylo zveřejněno několik podobných zenosloví, pocházejících podle některých historiků údajně již z poloviny 80. let 20. století, viz níže) se objevilo několik (doufejme že prvních) parafrází notoricky známých lidových, nebo zenových přísloví a rčení nebo dokonce slavných zenových kóanů. Možná to znamená, že (díky dolnoměcholupskému archeologickému výzkumu nálezů z dílny Mistra Pinga) zenové myšlenkového pole i u nás (zvláště v okolí aktivních učitelů a studentů) už je dostatečně nasáklé tímto pozitivně novým čtením natržené reality, a právě tyhle první vlaštovky schopnosti nebýt zglajchšaltován, svázán a připoután k obvyklé slovní i životní realitě, snad udělají (ze)nové Jaro v myslích (a na tvářích) adeptů poznání. Příjemně pomalé a hlubinné čtení všem zenovým studentům…

 Kdo jinému osvícení chystá, sám do něj padá.

Uvolněným zápěstím k osvícení!

Kam zmizí čest, když otevřeš pěst (nebo peněženku)?

Proč nepoužívá mistr Ping pálku?

Kam se ztratil Mistr Pong?

Každý úder do míčku (v pingpongu) může být ten nejlepší.

Zen sem, zen tam, nám už je to všechno Jedno

 Kam zmizí vipassána, když se student vipassány stane vipassánovým instruktorem? (Někteří odborníci se domnívají, že takto dlouhé a upřímně konkrétní rčení nemůže pocházet z dílny Mistra Pinga, jiní že slovo vipassána je modernější náhražkou původního slova zen, což by ovšem v případě Mistra Pinga bylo logičtější).

 Tým experimentálních archeologů pod vedením Jáchyma Znělce již několik let sbírá u místních obyvatel verbální stopy, a na místních haldách u rybníka Slatina prosívá obrovské množství rumu ve snaze nalézt jakékoliv písemné a hmotné relikty z doby, kdy v Dolních Měcholupech, tehdy na okraji Prahy 10, žil stále populárnější a dnes už i legendární, i když stále neznámý, tedy neidentifikovatelný duchovní učitel (možná jste o něm četli právě pod zkratkou NDU). Někteří mladí kyberarcheologové zase spekulují, že by se mohlo dokonce jednat o jinou, světovější legendu, mistra Pinga, který prý právě na tomto území učil na počátku 3. tisíciletí kyberzen pomocí pingpongu. Jáchym Znělec nám neoficiálně poskytl několik počítačem (z útržků na smetišti nalezených) sestavených vět, s tím, že původní vyznění mohlo být docela jiné. Teorie, že by Mistr Ping mohl být dokonce žákem otce zakladatele moderního věku, Járy da Cimrmana, ale rozhodně odmítá jako zcela nepodložené a spekulativní.

Níže uvedené rekonstrukce dalších dávných rčení ovšem vykazují neobyčejnou podobnost stylu a rezonance a podporují tak jak některé pracovní hypotézy, tak i konspirativní spekulace.  

 Vypni pračku, vyhoď ženu, vyrovnanost najdeš v zenu.

Za zen a přátelství mezi národy!

Proletáři všech zemí, zazeňte se!

Neplivejte na zem, sedí tu Mickey Mouzen

Iluze i šaty na zem: vše vyřeší řádný zazen!

Nejsem blázen, jen dělám zen

My Japonce doženem, naším českým zazenem!

Největší protesty odborníků ovšem přinesl nález údajné reklamy, o níž nelze zatím nic dalšího  říci. Byl takový obchod v Dolních Měcholupech, nebo dokonce v domku, ve kterém údajně NDU žil a učil? Uchýlil by se NDU k výrobě a dokonce prodeji takovýchto výrobků? Není to jen padělek, dílo nepřejících konkurentů a závistivých archeologů? A jak to, že po takovém vědomí transformujícím prášku nezbyly stopy v účetnictví obchodů té doby? Anebo už dávno změnil svět, všichni jej denně užíváme tak jako japonská architektura tatami, tokonomu, japonská kultura čanoju, ikebanu, aikido, a hlavně zenové zahradya další vynálezy zenového buddhismu, a proto si jeho existenci ani neuvědomujeme, a proto stále existujeme? V této souvislosti se nabízí i jiná spekulace: není prášek Satori jen další variace slavného kořene dlouhověkosti ženšenu, a tato rostlina se původně jmenovala zen-šen? Pochyby vzbuzuje i rekonstruovaný obal instantního produktu, nazvaného satori – není to prostě soudobý padělek nějakého zenového hackera? Anebo že by Mistr Ping překonal i Járu Cimrmana? Protože proč by jinak tento produkt Mistr Ping inzeroval?

 Satori v prášku, vyluštěné kóany, vegetariánské salámy nabízí Obchod s orientální askezí a zazeninou