Nic mistra Pinga

28.3.2011

Jak již bylo avízováno, soukromý badatel Jáchym Znělec tvrdí, že rozluštil fragmenty vzpomínky neznámého svědka aktivit mistra Pinga v oblasti moderního umění v polovině 20.století. Audio záznam, uložený ve sbírkách Památníků národního písemnictví v Praze, který přepsal, obsahuje dvacetiminutový popis jedné události z šedesátých let dvacátého století, která tehdy svědkům nepřipadala nijak důležitá. Dnes ovšem víme, že stála na začátku duchovního vzestupu mistra Pinga a doplňuje jak obraz této legendární osobnosti, tak příčiny počátku pozitivních změn lidstva celého.

 Šel jsem se  projít po Karlově mostě, jako obvykle v sobotu před polednem, říká na záznamu neznámý muž, podle Jáchyma Znělce prý jakýsi pan Známek. Měl jsem se tam, jako obvykle, setkat s několika přáteli. Tehdy nebyly mobily, schůzky se domlouvaly telefonicky, a navíc se Karlův most opravoval, a po jedné delší části se muselo vystoupat na dlouhou dřevěnou lávku nad opravovanou dlažbou. Bývaly tam desítky mladých lid, kteří vystavovali své obrázky, nebo hráli na kytary a vybírali drobné do klobouků nebo pouzder od kytar. Kousek od lávky, kde nikdo nestál, si jeden mladík rozložil řadu věcí a postavil se za ně. Kdykoliv se ho někdo na něco zeptal, ochotně pomáhal s obsluhou jakýchsi přístrojů a odpovídal na otázky zvědavců. Docela rychle se kolem něho vytvořil menší dav, a tak jsem se tam taky šel podívat. Zjistil jsem, že si ten člověk dělá z lidí srandu. Ty přístroje byly všechny nějak upraveny, například dalekohled měl začerněná skla, a každý, kdo se ním podíval, uviděl NIC. Tak se totiž celá ta expozice jmenovala: NIC. Byl tam malý divný zbytek nějakého přístroje s páčkou, a s nápisem: pohnete-li páčkou, stane se NIC. Nebo krabička s nápisem NIC, a když ji někdo otevřel, opravdu v ní nic nebylo. Ale to nemáte pravdu,  vysvětloval mladý muž, NIC tam skutečně je.

 Nález tohoto rozhovoru v archívech Ministerstva vnitra je unikátním důkazem zatím nezmíněné zenové a duchovní aktivity mladého mistra Pinga, protože o něho s největší pravděpodobností šlo. Nic bylo totiž ústředním bodem jeho filozofie. Jeho studenti připomínají, že často při výkladu co mít v haře radil: zatímco zkoušíte, jak  tam nemít nic, zkuste to naopak: mít tam nic. Jáchym Znělec prý pátrá v archívu MV dále, a hodlá nalézt oficiální záznam o zatčení toho mladého muže. Záznam už dále není celistvý, pro historickou přesnost uvádíme i další dva fragmenty:

 Z davu se oddělil mladý muž s manželkou a asi desetiletým synem a něco jim vzrušeně vysvětloval. Šel jsem blíž, ale zaslechl už jenom slova „veřejné pohoršení“ a „běžím pro policii.“

 Až k lávce přijelo policejní auto (tehdy se policii orwellovsky říkalo veřejná bezpečnost) a dva uniformovaní si začali po lávce razit cestu davem, který se tam pomalu posouval oběma směry a vzájemně si překážel. Mladý muž to zpozoroval, rychle rozdal všechny  své věci a snažil se ztratit v davu. Jenže tam ho zatkli policisté v civilu (tehdy se jim říkalo estébáci, snad od eStátní tajná bezpečnost).

 Tolik přepis audio záznamu neznámého svědka. Může jít nade vší pochybnost o zatím  nepublikovanou a nikde neuváděnou aktivitu mistra Pinga, který byl později znám svým výukovým i publikačním minimalismem: říkal prý co nejvíc co nejméně slovy. A také jeho láskou k teorii chaosu a kombinaci kvantových teorií o energii vakua (z ničeho) a pojmu z tibetské a mandaloidní kosmologie „bindu“ (bod uprostřed, který tam vlastně není, ale bez něhož by nic neexistovalo). Jáchym Znělec také poukazuje na příbuznost idejí se známým fyzikem druhé poloviny 20. století Davidem Bohmem, který také naznačoval, že „hlavní zdroj problémů je v naší mysli, neboť nejsme ochotni se vážně zabývat tím, jak naše mysl funguje a jak se projevuje v našich individuál ních životech a v životě společnosti.“ Což koreluje s blogy (tehdy rozšířenou literárně-internetovou a navíc pravidelnou tvorbou těch, kteří se nenechali nachytat konzumem a honoráři) z počátku 3. tisíciletí na stránce Baraka. Což zase souvisí se zenovými recepty, a tento důkaz křížem snad vyvrtí poslední námitky neinformovaných reptalek (protože i zde již tehdy převažovaly ženy nad muži)-

Přiznám se, že jsem si tyto záznamy „přehrával“ v mysli stále dokola, a odvaha mladého tehdy asi ještě neMistra, stejně jako originalita jeho myšlení, mne stále více plní nadšením: mistr Ping skrytě, ale nepokrytě tepal nešvar postmoderních společností i za pomocí „provokací“, jako bylo poukazování, že pokud máme v myslích ontologicky spíše nic, než Něco, pokud tedy nevezmeme v potaz i iuzornost naší existence (koncepci Máji), se svými  životy a problémy uděláme spíše NIC než něco. A navíc zde podivuhodně rezonuje (reinkarnační) odkaz rezonující několika staletími: I Jan Neruda, když chtěl založit politickou stranu, zvolil heslo: „Víme, co chceme! Nechceme nic! A to dostaneme!“

 Dobrá zpráva: skupina studentů Filmové akademie Otakára Schmidta připravuje krátký hraný dokument, který celou tuto událost inscenačně zdokumentuje. Snad z filmu O ničem něco bude, poznamenal dozorový režisér Vajlich. A senzace na konec:  již máme v redakci k dispozici převratný a hmatatelný (i když značně enigmatický, přímo mýticky mystický) fotodůkaz důkazu existence mistra Pinga, nebo jeho aktivit…  zveřejníme co nejdříve!