Výpisky ještě

23.8.2012

Hušák neovládal jenom sportovní svazy, ale celý parlament. Měl je tam omotané kolem prstu všechny, smál se do očí premiéru Špidlovi i premiéru Topolánkovi. Všechny zákony v loterijní oblasti se mu psaly na míru. Místopředseda ČSOV pro marketing Jiří Kejval, Čtyři zlaté a ulička hanby, LN

 Skutečné osvobození ze ženy udělá skutečnou ženu, ne imitaci muže. A to je to, co se právě teď děje: ženy se snaží být právě jako muži. Kouří-li muži cigarety, pak ženy musí kouřit cigarety. Pokud muži nosí kalhoty, pak i ženy musí nosit kalhoty. Dělají-li muži určité věci, pak je musí dělat i ženy. Ze ženy se prostě stává podprůměrný muž.Tohle potom není osvobození, tohle je jen daleko hlubší otroctví – daleko hlubší, protože první otroctví bylo iniciováno muži. Tohle druhé otroctví je hlubší, protože si je ženy vytvářejí samy. Pokud vás do otroctví nutí, můžete proti tomu bojovat, ale pokud si otroctví vnucujete sami ve jménu osvobození, nikdy proti tomu nemáte možnost bojovat… Chtěl bych, aby se žena stala opravdovou ženou, protože hodně závisí na ní. Je mnohem důležitější než muž, protože ona ve svém lůně nese jak ženu, tak muže. Ona může dát život oběma, chlapci i dívce, ona vychovává oba. Je-li jedovatá, pak její mateřské mléko je také jedovaté a způsob výchovy dětí je také jedovatý. Osho, O ženách

 Jedna socha Buddhy měla na nose  brýle, na nichž se ještě houpala cenovka. Na něco podobného jsme narazili již několikrát, kdy mezi obětinami ležely brýle. Na naše zvědavé otázky se nám pokaždé dostalo pragmatického a logického vysvětlení: jsou už staří, kdyby neměli brýle, neviděli by. Jan Karlach, Čína

 Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí. Tvrdím, že to je nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že bude nejbouřlivější a nejnáročnější, jakému kdy lidstvo čelilo. Prožíváme konec jedné éry a zrození nové. Až se v budoucnosti ohlédneme zpět, bude nám to celé připadat jako jeden historický moment, když v tom žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed hlemýždím tempem. Ale nenechme se mýlit – žijeme první kapitoly konce světa tak, jak jsme jej znali, a vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný. Mike Adams

 Moje dcera mi tvrdí, že v této zemi nechce žít. Nejdříve jsem se vyděsila a pátrala, jestli je blázen. Pak jsem zjistila, ze takový je dneska postoj mladých. Že to říká mnoho jejích spolužáků. Říkají to děcka z intelektuálních rodin i děcka z cikánských ghett. Oni cítí, že tady není žádná perspektiva. Protože čestností, prací, pílí a snahou se tu nedá ničeho dosáhnout.Vědomosti se neoceňují a vždy se najde někdo, kdo funkci či kariéru uplatí. Místo aby vznikly férové podmínky. To těm mladým vadí. Klára Samková

 Zatímco západní medicína konstatuje smrt v okamžiku, kdy ustane dech, z buddhistického úhlu pohledu probíhají další procesy, až postupně dojde k oddělení mysli – vědomí – od těla. V linii Karma Kagjü se tradičně používá praxe vědomého umírání, phowa. Je to meditace, která pracuje s vnitřními energiemi a umožňuje v okamžiku smrti přenést vědomí do nadosobního stavu nejvyšší radosti…

Lidským právem se stává udržitelný život. Ti, kdo trochu přemýšlejí, jsou ochotni omezit užívání vlastních občanských a sociálních práv v zájmu prostého přežití. Hranicí mé svobody je svoboda druhých. I. O. Štampach

S tím, jak se změnily role mužů a žen, se posunul poměr moci ve společnosti. Muž se feminizoval: a podle Ariela Pinka je to dokonce už nutný předpoklad jeho úspěchu. Alfa samci jsou už na vedlejší koleji. „Kdybych byl typ jeskynního muže, moc daleko bych to se ženami nedotáhl. Někdo bystřejší by mě vždycky vykopl. Ale dneska žijeme ve světě beta samců.“ Alfa samce si podle Pinka drží svět spíš pro zábavu: dobře se na ně dívá. Pavel Klusák

 Vyrůstat v rodině se dvěma homosexuálními rodiči stejného pohlaví je pro děti stejně dobré jako v tradiční rodině. Americká psychologická asociace jej v roce 2005 vyhlásila za svůj oficiální názor. Sociolog Mark Regnerus a jeho výzkum ukázal, že u dětí homosexuálních rodičů je vyšší výskyt sociálních patologií – alkoholismus, drogové závislosti, deprese, závislosti na dávkách – než u průměru. Přestože sám uznával nedostatky své studie (zkoumatelných dětí je prostě málo) a nepovažoval ji za poslední slovo k tématu, strhla se bouře. Regnerus se stal terčem útoků aktivistů, kolegové se od něj distancovali v otevřených dopisech, bylo proti němu zahájeno akademické disciplinární řízení a musí si platit právníka. Lidé, kterým vůbec nevadily mnohem větší metodologické slabiny dřívějších studií, se rozhodli zničit kariéru jednoho vědce, který si dovolil zpochybnit dosavadní konsenzus.

Tohle je bohužel až příliš často obrázek racionality, jež je výhodná, pohodlná a v módě. Martin Weiss, LN

 Přestože 80 procent občanů naší země je proti tomuto způsobu vyrovnání s církvemi, vznikla dohoda mezi několika jedinci, která má zavázat a zadlužit stát na desítky let dopředu. Jeroným Tejc, LN