A zase ta pozornost

18.1.2013

Autorsky namluvený fejeton

A zase ta pozornost