Drobky ze stolu čtenáře

8.8.2013

 Já jsem pracoval pět let v manželské poradně a již tehdy v 80. letech si ženy myslely, že na to, aby jim někdo přitloukl hřebík, nepotřebují manžela. Už tam se to začalo rozpadat… Když člověk sám sebe povýší na špičku vesmíru, může se dmout pýchou, ale také cítit se bezmocně a sám bez jakýchkoli vazeb… Radkin Honzák

 Bez podmínek pro vznik skutečných elit ekonomika nebude pokračovat v růstu. Nových Baťů je málo a nikdo zatím nezaložil podnik světového významu. Stát se na ně dívá jako na citróny:  vymačkat a zahodit. Ekonom Pavel Kohout

 Zákonodárci dali (v případě legalizace užívání marihuany z lékařských důvodů) hlavy dohromady, povolali lékaře a výsledek je bohužel obrazem fungování tohoto státu. Neefektivní, nesmyslné, nefunkční opatření nabízí občanům koupit si draze něco, co si nyní mohou vypěstovat na zahrádce s minimálními náklady. Z pohledu nezávislého pozorovatele to vypadá jako promyšlená šikana občanů. Martin Zvěřina, LN

Psychopatie není nemoc. Je to postižení, vada. Jako se narodí člověk s deformovanou končetinou, tak se narodí člověk s deformovaným charakterem. Psychopat nemá funkční mozková centra, která jsou odpovědná za stud, soucit, svědomí, zodpovědnost. Oni je nemají a podle toho se chovají. Lidé se diví, co to Zeman předvádí u korunovačních klenotů, jak může Klaus ukrást tužku, ale oni na tom nic divného nevidí. Nerozumí tomu a nerozuměli by tomu ani tehdy, kdybychom jim to vysvětlili. Mozek jim to prostě nebere. Stydět se neumějí… Podle některých psychologů je to dokonce jiný živočišný druh. „Lidského“ člověka totiž charakterizují právě kvality, jako je stud, svědomí, soucit a odpovědnost. Tvor bez nich je nelidský. Psychopati u moci se proto mají dobře. Pro společenský systém založený na dravosti a bezohlednosti jsou skvěle uzpůsobení. Zatímco neurotik neustále pochybuje, trápí sám sebe, psychopat trápí všechny okolo. MUDr Jan Hnízdil, Česká pozice

Psychiatrům se podařilo natolik zúžit prostor normality, že se stává abnormální. Nevypovídá to ani tak o tom, že by se společnost zbláznila, jako spíše o tom, že psychiatři posunuli smysl svého poslání. Místo aby se starali o skutečně psychicky nemocné lidi, kterých si často nikdo nevšímá, a proto se potulují bez jakékoliv péče jako bezdomovci po ulicích, zaměřili se na podstatně atraktivnější skupinu pacientů. Pro psychiatry je totiž zajímavější léčit v podstatě zdravé pacienty obávající se o vlastní duševní zdraví – jsou perspektivnější, a navíc na rozdíl od bezdomovců schopní za psychiatrickou péči platit. Vzniká tím paradoxní situace, jež charakterizuje současnou psychiatrii: na jedné straně inflace diagnóz u zdravých lidí a na druhé zanedbávání péče o skutečně duševně nemocné… současní psychiatři dělají vše pro to, aby byl celý lidský život prohlášen za jednu vleklou psychickou nemoc, což se ukazuje i na následujícím vývoji. Americký psychiatr Allen Frances

Žena, které byl odcizen občanský průkaz, byla postižena exekucí za dluh, který s ní nemá nic společného, jen ve výši 277 000 Kč. Že je to do nebe volající sprosťárna a nespravedlnost, je v ČR každému úřadu (protože ty jsou neefektivní a nečinné) jedno. Slušný a civilizovaný stát chrání občany proti zločinnosti tohoto typu, Česká republika není slušný a civilizovaný stát. Co proti tomu budou jeho občané dělat?  Jan Čulík, Britské listy

Pokud jde o inovace, které jediné posunují vývoj společností, před 50 000 lety to byla západní Asie (pece, luky a šípy), před 10 000 lety to byla oblast úrodného půlměsíce (zemědělství, hrnčířství), před 5000 lety Mezopotámie (kovy, města), před 2000 lety Indie (textil, vynález nuly), kolem roku 1000 Čína (porcelán, tisk), před půlstoletím Itálie (Leonardo, podvojné účetnictví), před 400 lety Nizozemsko (směnná banka), před 200 lety Anglie (pára), před sto lety Německo (umělá hnojiva), před 75 lety USA (sériová výroba), před více jak čtvrtstoletím Japonsko (walkman)… Ale vždy když se společnost v minulosti začala oddávat využívání užitečné inovace, začali mít lidé až příliš mnoho dětí na to, aby je uživila půda, a v důsledku toho se ze synů kupců znovu stávali živořící zemědělci…byrokraté dostali prostor pro sepisování příliš mnoha pravidel, vůdci vedli příliš mnoho válek, kněží budovali příliš mnoho klášterů (synové kupců se stávali vojáky, požitkáři nebo mnichy). Matt Ridley, Racionální optimist.

I poměrně malé změny podnebí mohou souviset s nárůstem počtu násilných konfliktů, tvrdí studie publikovaná v časopise Science. Na základě zákonitostí odvozených při studiu 61 historických konfliktů vědci (University of California, Berkeley) předpokládají, že by nárůst průměrné globální teploty o 2 stupně Celsia mohl souviset s nárůstem četnosti velkých násilných konfliktů typu občanské války až o 50%.

 Odkaz západního rozumu jsme nechali zdegenerovat do sobeckého zneužívání vědy a techniky pro zábavu a smyslové potěšení…  Pavel Kalina, historik umění

 Studie vzniku potenciálního zvládnutí cizího jazyka u batolat prokázaly, že na dítě musí mluvit maminka přímo, ne z obrazovky. Z té to prostě nefunguje. Podobně tak není větší počet kamarádek na Facebooku zárukou lepší schopnosti komunikace, nebo dokonce lásky. Navíc nám pak nefungují „brzdy“ . Hubertus Breuer, Geo (připomínám princip ukazovátka).

Sociální pouto dítěte k matce a správné načasování odpoutání od matky jsou zásadní. Máme na mysli především zájem matky (pokračovat v kariéře) nebo dítěte (budování pocitu bezpečí a sociální identifikace)? V prvním případě dejme dítě do jeslí rovnou z inkubátoru, v druhém vůbec, Realita někde mezi tím znamená též odpovídající hranici někde v předškolním věku… Dilema nezní matka ano či ne, ale spíše matka na jak dlouho a jak  kvalitně. Kvalitou se myslí přímý kontakt s dítětem, a ne nezúčastněné drnkání kočárem při konverzaci s kamarádkou či mobilem a cigárem v puse… Nepříznivě na vývoj osobností působí střídání identifikačních vzorů (rodičovských figur, tj. matek,  náhradních matek, prarodičů, vychovatelů, sester, chův, pěstounů). Dítě prostě musí k někomu přilnout a je celkem jedno, ke komu, pakliže je to vztah stabilní a nejde o osobnost z nějakého důvodu nepřijatelnou (alkoholismus, drogy, psychopatie, kriminální chování). Cyril Höschl, Dilema mateřství a kariéry, Reflex 31/13

Vyhazov ředitele Národního divadla Jana Buriana v den jeho nástupu do funkce patří do řady absurdních surových provokací lukoilovské vlády Miloše Zemana. Opět se projevila pozoruhodná zbytečnost aféry. Racionální podtext je jediný a je shodný s vysvětlením, proč Caligula jmenoval svého koně konzulem. Čistě proto, aby dokázal, že to dokáže a že se mu nikdo neodváží postavit… Rychlé sebeuvědomění zákonodárného sboru, dohoda a racionální zvážení situace s cílem upravit ústavu tak, aby první populista nemohl mávat státem jako hadrem, to je prvořadý národní zájem. Bohužel, ukáže se, kolik členů zákonodárného sboru dá přednost zájmu splácení hypoték a poleze populistovi do zadku…Ondřej Neff