Povolební drobky ze stolu nevoliče

7.11.2013

 Je zajímavé, jak vžité stereotypy kontaminují logiku a brání systematicky uvažovat. Příkladem je celospolečenská kriminalizace měkkých drog (kanabisu) a současná tolerance alkoholu (i ze strany nejvyšších představitelů státu), ačkoliv poměr škod těmito látkami způsobený je právě opačný. Podobně většina zákazníků chce, aby si hostinský myl ruce, avšak části z nich zároveň vůbec nevadí mlha tabákového dýmu v sále, protože ji sami produkují. Cyril Höschl, Reflex 44/13

 Společenská struktura státu je nemocná. Demokracie se skoro nemá o co opřít… Média selhávají. Nepřinášejí informace o nastupujících populistech, a tím dále podrážejí beztak slabou obranyschopnost občanské společnosti. Snížená schopnost dělat dobrou politiku  je také důsledkem dlouholeté rozvracečské činnosti tandemu Václava Klause a Miloše Zemana… Pavel Šafr, Reflex 44

 Nejsme vnitřně stabilní společnost a nemůže za to jen čtyřicet let komunismu, nebyli jsme jí ani předtím. Pořád u nás žijí miliony lidí přesvědčených, že jiné miliony lze vyhnat pryč a že je  to tak normální. Církve, které v Německu nebo Rakousku spolutvoří páteř společnosti, jsou u nás považované za podezřelé zájmové sekty, jejichž  členové se přetvařují a jde jim jenom o peníze z restitucí. S majetnými nebo vzdělanými lidmi se zde desítky let zacházelo tak, že matky dodnes říkají dětem před spaním: Do ničeho se nemíchej…Naši předkové si mysleli, že pospolitost vznikne, když vyženou všechny nepřátele,ale dosáhli spíš opaku, vypustili ven svoje vlastní běsy. Jestli jsme dnes jednou z nejrozeštvanějších společností v Evropě, je to i tím, že jsme odstranili všechna zrcadla, co jsme předtím, měli. Pavel Kosatík, Reflex 44

 „Česká republika se ztrácí z politické a kulturní mapy světa. Jako první krok jejího návratu je třeba zakládat a podporovat česká studia na zahraničních univerzitách a vytvářet si tak v cizině strategické přátele.“ Obecná situace v českých zemích je už od roku 1526 určována ze zahraničí. Česká republika přitom dnes nemá vůbec žádné nástroje ani strategii, jak zahraničněpolitickou situaci se spojenci ovlivňovat ve svůj prospěch. Nemá ani žádné zahraniční spojence, s nimiž by koordinovaně pracovala ku prospěchu svých zájmů. Evropa i svět se rychle destabilizuje a Česko se dostává do stále nebezpečnější situace. Bohužel, jak je vidno z posledních dní, čeští politikové NAPROSTO NEUVAŽUJÍ o budoucnosti. V ohnisku jejich zájmu je jen jejich krátkodobý osobní prospěch. Zahraniční kontakty a zahraniční strategii nemají žádnou. Bývalý premiér Petr Nečas se dokonce na Úřadu vlády skrýval před zahraničními televizemi a neodpovídal na jejich žádosti o interview. http://www.blisty.cz/art/70728.html

Z původně emancipačního feministického hnutí se stal nástroj nerovností a hegemonní moci. Přispěly k tomu i samotné feministky, které podlehly ideálu individualismu. Anglická feministická filosofka Nancy Fraser A2 23/13

 Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. http://www.osel.cz/index.php?clanek=7240

 Psychopatie je hluboce zakořeněná a přetrvávající psychická vlastnost nebo způsob chování jedince, jehož životní styl i vztah k sobě a druhým se extrémně či významně liší od místních kulturních zvyklostí. Součástí psychopatického chování jsou mimo jiné povrchní emoce, nedostatek empatie, chybějící pocit viny, sebestřednost, impulzivita, nezodpovědnost nebo příživnický způsob života. The Week se v přehledu psychopaty vyhledávaných pracovních pozic odvolává na knihu britského profesora psychologie Kevina Duttona The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success (Moudrost psychopatů: Co nás světci, špioni a sérioví vrazi mohou naučit o úspěchu). Důvodem, proč nejméně psychopatů pracuje v pečovatelství, lékařství (kromě chirurgie, a také psychiatrie a porodnictví, dodávám), řemeslnictví, charitě, je zřejmě fakt, že tyto profese vyžadují vzájemný blízký lidský kontakt, citový vklad a většinou nenabízejí žádný podíl moci. A to prý narušené jedince z přirozenosti jejich stavu neláká. http://relax.lidovky.cz/nejvice-psychopatu-je-pry-mezi-rediteli-pravniky-ci-novinari-puc-/zdravi.aspx?c=A131106_153159_ln-zdravi_ape

 

 P. S.: Můj hypertextový komentář (i jako odpoveď několika tazatelům, jak jsem kdy volil já): Volil jsem jen dvakrát v životě: poprvé na začátku 70. let, abych viděl, o co jde, a celé ty roky jsem pak k nelibosti mé tehdejší ženy vydržel nátlak a uhánění ze strany aktivních domovnic a volebních týmů, abych jim nekazil statistiku, podruhé hned po sametu, abych pomohl Občanskému fóru. Od té doby (také protože jsem byl tehdy poslancem za OF na Praze 2) nemám o demokratické a hlavně stranické politice často inteligentních a vzdělaných ale psychopatů, a emočně nedospělých lidí, žádné iluze.

Před téměř dvaceti lety jsem své posluchače na přednáškách a seminářích rozesmával tehdy nepředstavitelnou větičkou Klaus bude prezidentem (a za pár let Klaus bude po druhé prezidentem), v novém tisíciletí jsem párkrát radil volit zelené ženy, celých posledních dvacet let jsem studenty nabádal, aby okamžitě sebezáchovně vyjeli na rok dva do fungující ciziny, a často vypočítával důvody nutnosti změnit situaci v základním, vysokoškolském i hudebním školství, i o nebezpečí stranické politikyy a výskytu psychopatů ve vládách, ale i o nebezpečí privátních médií…  vše samozřejmě jako když hrách na stěnu hází…

Dával jsem, kromě návodů na upotřebení člověka, celé ty nenápadné roky průběžně a varovně (v odpovědích na otázky, a v naději že bych mohl inspirovat) najevo, co si o situaci myslím. Takže teď už mohu jen konstatovat, že jsem to, že nechat vše na traumaticky a tedy poškozeně porozených politicích (porodnících atd.) je velmi špatné alibistické a naivní, říkal už… kdysi. Teď už máme co jste chtěli… Tahle doba, se kterou nic nechci mít (proto žiji poslední pětiletku spíše v ústraní a radím a funguju jen na  osobní rovině, jak, viz také předešlý blog), už skutečně pro mne není

 

 

 

 

 

http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2006030603