Džungle před tabulí

20.2.2014

 Mnoho i velmi inteligentních lidí je stále více přesvědčeno, že v rámci pětinásobného nárůstu českých vysokých škol vlastně jen navlékáme mase trumbelínů akademický talár. Je zmasovění vysokých škol cesta do pekel? Ano i ne. Nemusela by být, píše ve  sloupku LN v úterní příloze o vzdělání stále ještě smířlivě sociolog Ivo Možný, zatímco Ministerstvo školství si už zase převzal nový ministr, a na Britských listech naplno propukla diskuse unavených a zklamaných učitelů. Napsalo mi několik čtenářů, kteří si náhodou rozklikli někdejší článek Bohuslava Blažka Školy jako zrada dospělých na dětech (další odkazy dole), a tak jako připomínku i mé marné sysifovské práce za posledních čtyřicet let (viz také třeba můj pokus o nabídku pozitivních možností v Barace č. 3, zima 1997) cituji:

 Počet studentů vysokých škol by se u nás měl snížit. Jestliže v Rakousku nastupuje na vysoké školy 28% daného populačního ročníku, u nás je to až 90% maturantů, tedy asi 50% populačního ročníku, je něco špatně. Rektor UK Tomáš Zima

 Včera mi vyprávěla bývalá spolužačka-učitelka před důchodem, jak se modlí, aby už…, že drzost většiny žáků i rodičů dosahuje úrovně vážného narušování normálního chodu školy. Její výpověď byla natolik závažná, že jsem ji prosil, aby mě doprovodila na nejbližší stanici Policie ČR podat trestní oznámení na „neznámé“ pachatele. Vystrašil jsem ji ještě víc…

požadavky na žáky klesají v závislosti na skutečnosti, že by si snad rodiče mohli zase stěžovat už jen na to, že se ne ně učitel jen křivě podíval, nebo že změnil tón hlasu ve třídě, nebo že by snad na nich přece jen něco chtěl… Učitel má velmi úzké mantinely, kde se může pohybovat, pokud chce vůbec ještě být zaměstnán, aby vyhověl a zavděčil se všem stranám, a to žákům, rodičům a vedení. Učitel prostě musí přežít. Znám řadu kolegů a kolegyň, kteří mají silně vyvinutý pud sebezáchovy, a raději limitují své požadavky na znalosti žáků jen pro to, aby neměli problém… Chcete učit – zkuste to, a setkáte se s pravou tváří demokracie, tedy demokracie v tom smyslu, že demokraticky se může chovat jen jedna strana, škola pokorně sklopí hlavu, žáci nebo studenti mají navrch… Nepamatuji si za svých mladších let, že by někdo z mých rodičů, či rodičů jiných spolužáků řešil situaci, kdy dítě na druhém stupni dostane z nějakého předmětu dvojku, a sveřepě trval na přezkoušení, tehdy rodiče skutečnost vzali na vědomí, nepamatuji si, že by moji rodiče doslova běhali do školy za vedením školy s požadavkem na vysvětlení, jak je možné, že se například v českém jazyce bere něco z látky, co se ještě nebralo, prostě nic takového se nedělo… Možná současná situace nahrává celému vývoji vzdělání v tom, že vzdělaní lidé jsou spíše pro společnost na obtíž, dnes se dává přednost agresivitě, podrazáctví a jednání, které absolutně není fér. Snad si někdo z vedení těch škol konečně uvědomí, že v raném věku děti vstřebávají základní prvky chování a pokud je vedení škol velice benevolentní, omlouvám se předem, že všechna nejsou stejná, tak pak dojde k tomu, že vše je povoleno a jednoduše shrnuto to kazí charakter už v raném věku.

 Jak má učitel působit na děti, které jsou ovlivňovány pro ně mnohem zajímavějším sledováním internetu, děti,o které rodiče jeví minimální zájem, děti, z nichž některé mají hlad a rodiče jim nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně, děti, které ve vyšším věku vidí svou budoucnost jako neperspektivní a tudíž proti všemu protestují a svou nelibost dávají najevo ve třídě při vyučování. Problematika upadající kázně končící v úplném rozkladu vyučovacího procesu je popsána zcela pravdivě v BL… S politováním musím konstatovat, že tak to v mnoha školách a třídách skutečně vypadá. Sám jsem obdobné situace popisoval již v roce 2010 ve článcích „Dokážeme něco změnit“ 1 a 2. Oba vyšly v Učitelských listech. To, že mezi tím uplynuly téměř čtyři roky, skutečně naznačuje, že je špatně a asi bude hůř. Jan Sláma, Britské listy 3. 2. 2014

 

Opakování: 

http://blog.baraka.cz/2013/12/ceske-skoly-jako-dejepis/

http://blog.baraka.cz/2011/05/sedmero-hrichu-ceskeho-skolstvi/

http://blog.baraka.cz/2010/12/je-vas-ucitel-a-psycholog-normalni/

http://blog.baraka.cz/2010/09/rvu-abych-mohla-v-klidu-ucit/

 http://blog.baraka.cz/2009/01/skola-jako-zrada-dospelych-na-detech/

http://blog.baraka.cz/2011/07/co-se-v-mladi-naucis/