Výpisky k zapamatování

26.6.2014

Zatím nevíme o mozku mnoho, ale to, co víme, shrnul neurovědec John Medina v úžasném citátu z knihy Brain Rules: Mozek se vyvinul jako nástroj na řešení problémů a přežití ve vnějším prostředí, za konstantního pohybu a měnících se podmínek. Zdůrazňuji za konstantního pohybu. A teď se podívejte, co děláme. Zavíráme lidi do kanceláří, kde celý den sedí. Takže přesný opak. Jdeme přesně proti podmínkám, za jakých se mozek vyvinul, tedy proti pohybu. Chceme se pohybovat. Takže jedna z věcí, které je dobré vědět, je, že naše mozky fungují lépe, pokud se pohybujeme. To samé platí o školách. Děti v nich sedí, i když mozek se učí lépe za pohybu. A proč tomu tak je? Před miliony lety jsme žili v savanách a utíkali jsme před šavlozubým tygrem. Pokud se člověk nepohnul a neutekl, jeho geny nepřežily. Pokud chtěl přežít, tak musel utéct a vylézt na strom. Popadal na něm dech a zároveň se něco naučil.

Unschooling (dalo by se volně přeložit jako neučení) je výuková metoda založená na přesvědčení, že nejlépe se dítě učí ve chvíli, kdy je na to samo připraveno a má k tomu chuť. Ve školní třídě s dvaceti až třiceti dětmi, daným rozvrhem a osnovami ale není čas a místo řešit, co se komu chce a nechce… Unschooling je většinou chápán jako jedna z metod, která se dá aplikovat při domácím vzdělávání dítěte. Důraz je zde na tom, že se dítě aktivně zapojuje do učebního procesu a není do něj nijak nuceno – pokud je unavené, může si zdřímnout, pokud ho to už nebaví v domě, rodič se tomu přizpůsobí a jdou si zahrát s míčem do parku nebo třeba společně chystat oběd. Podle příznivců unschoolingu se totiž učíme neustále, nejenom když sedíme v lavici a dáváme pozor, co píše paní učitelka na tabuli.

Podle Světového ekonomického fóra (WEF Global Competitivenes Report) se pozice České republiky v oblasti vzdělání výrazně pohoršila. Například v kvalitě výuky technických předmětů jsme z 25. místa na světě v roce 2010 propadli až na 83. místo, a v celkové kvalitě vzdělávacího systému klesli na 67. příčku na světě. Jiří Ciencala, rektor VŠ podnikatelům LN 24.6.14

Tělocvik se od dětství našich rodičů nezměnil… Škola již u malých dětí začíná se základním výcvikem v branné výchově. Děti připravujeme pro zteč na nepřítele, skok do zákopu, hod granátem, střelbu na cíl…Tělocvik v českém prostředí je zaměřen na tělesný výkon a rychlost… Při aktivitách jako je žonglování se posilují propojení mezi levou a pravou mozkovou hemisférou, která následně vede k lepším výkonům v oblasti logiky a matematiky. Hodiny tělocviku by mohly posilovat tělo i ducha společně… Manažer Scio Martin Drnka, LN 17. 6. 14

Mužský chromozom Y je ve srovnání s plnohodnotným ženským chromozomem x nedochůdče. Jak známo, většina potracených plodů je mužského pohlaví, u chlapců se častěji vyskytují různá poškození mozku, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, autismus, vrozené vady. Muži žijí o šest sedm let kratší dobu než ženy. A v různých ohledech častěji selhávají.… Maskulinní vlastnosti jako agresivita, asertivita a dominance ztrácejí v naší postmoderní civilizaci na významu. Větší záruku úspěchu dnes skýtá ženská kooperativa a empatie. Muži jsou v defenzívě, tak se kolikrát směšně snaží posílit svou roli… Střídavou péči o děti ve školním věku u rozvedených rodičů považuji za surovost. Za státem organizované násilí. Tam, kde dohoda mezi rodiči není možná, by měl stát jen minimalizovat škody a ne konstruovat nevhodná řešení. Sexuologog a bývalý poslanec za ODS a také v Evropském parlamentu Jaroslav Zvěřina, Ani Brusel nevymyslí nového muže, ale zkouší to (MF Dnes 21. června 2014)

Státní maturita byl velmi drahý pokus napravit střední školství, který ukázal, že závěrečnou zkouškou se napravovat nedá… Musíme uvažovat o tom, jestli maturitu udělat formou zaškrtávacích testů, nebo nemáme ověřovat jiné věci. Ty se však nejdříve na školách musí reálně učit. Expert na vzdělávání Tomáš Feřtek, Hnát děti do učení je chyba. Zlepšit se musí školní výuka, MF 21. 6. 2014

Pivo, jak snad pan ministr tuší, obsahuje alkohol. Alkohol stojí za 84 procenty všech trestných činů, které lidé spáchají pod vlivem drog. Přímé léčení závislosti na alkoholu stojí miliardy, a to nemluvíme o léčbě obezity, kardiovaskulárních chorobách, o rozpadu rodin. Mnohé české děti pijí alkohol už od jedenácti let, v šestnácti s ním mají zkušeností takřka všechny. A tenhle alkohol chce lidovecký ministr zlevňovat? Petr Kamberský, Jurečka: logik, popleta, škůdce, LN 21. června 2014

Člověk chce jet vlakem z Prahy do Olomouce. Čeká, čeká, a pak se doví, že provoz je přerušen jen proto, že zloději kovů ukradli měděné dráty. Jejich zisk ve výši průměrného platu v této zemi přitom vyřadí zabezpečovací zařízení a přeruší provoz na dopravní páteři naší civilizace. Zbyněk Petráček, Sběrny v roli barbarů, 21. 6. 2014

Přiznám se: odborní zpěváci jsou mi protivní. Jsou to herci, kteří hrají zpěváky. Celoživotní amatérský zpěvák lidových písní Ludvík Vaculík, LN 24. 6. 2014

K plodům našich lásek se chováme prapodivně. Na jedné straně eugenicky vraždíme, na straně druhé zachraňujeme půlkilová miminka…Zabíjíme plody, u nichž je jistá pravděpodobnost Downova syndromu, zabíjíme (nechtěně) plody při dalším vyšetření. Život s Downem považujeme za nepřijatelný, přitom vypipláváme děti, jež nikdy nebudou zdravé. Petr Kamberský, Bohudík za zrůdu, LN 23. 6. 14