Výpisky doporučené

7.5.2015

Poslední měsíce už prakticky každý týden narazím (v těch několika novinách, které pravidelně sleduji, a na internetu) na další a další potvrzení toho, o čem jsem dávno i nedávno přednášel a psal. Kde jsou všichni ti trollové a trollky, kterém jsem (jako posel, nikoliv autor zvěsti) vytáčel k nepříčetnosti? Voli je vypili, cunami vlastně pozitivních, protože pravdu odhalujících zpráv je smetlo. A tak vypisuji, abych doporučil jejich četbu nejen těm, kteří to už dávno tuší nebo dokonce ví, ale hlavně těm, kteří odmítají vzít na vědomí, že všechno je jinak, než jak jim říkali…(učitelé, pediatři, porodníci, sociologové, ekonomové a historici, psychologové a mladí manažeři).

Čtení malým dětem v předškolním věku usnadňuje mluvení. Vědci prokázali, že taková četba ovlivňuje dětský mozek, kde se stimulují oblasti účastnící se na kontrole chápavosti a fantazie. Studie lékařského centra při dětské nemocnici v Cincinnati ve Spojených státech pod vedením Johna Huttona s pomocí  magnetické rezonance ukázala, že četba dětem ve fázi jejich vývoje, jenž předchází mateřské škole, má zjevně významný dopad na to, jak mozek dítěte zpracovává příběhy a jaký postoj zaujímá k četbě. Ukázalo se, že ty děti, které byly zvyklé doma naslouchat příběhům, jež jim četli jejich rodiče, aktivovaly mnohem výrazněji specifické oblasti mozku, kde se rozvíjí sémantika, oblasti zásadní pro mluvenou řeč a pro četbu. Zvlášť významně přitom byly aktivovány oblasti mozku, kde vznikají mentální obrazy, tedy ty, které dítěti pomáhají vidět příběh „jako živý“. „Rozvíjení této schopnosti je ještě významnější v době, kdy děti přecházejí z prohlížení obrázkových knížek ke knihám, kde je pouze text a kde si musejí samy představit to, co je tam popisováno,“ zdůraznil Hutton.

České porodnictví na špici: výsledky patří dlouhodobě mezi nejlepší na světě. Úmrtnost dětí při porodu a krátce po něm je jedna z nejnižších, uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Přispělo k tomu podle něj soustředění komplikovaných porod. do center. MD Dnes 29.4.15  Hm, stále ve stylu Rádia Jerevan a tradičního rčení Operace se podařila, ale pacient zemřel.

Ve světě se v posledních letech zvýšil počet porodů císařským řezem, nejvíce v Latinské Americe, Zpráva Světové zdravotnické organizace hovoří o epidemii této porodnické operace. Důvodem je podle expertů hlavně to, že se rodičky vyhnou porodním bolestem a že se ženám i porodníkům porod dobře plánuje. Tento trend je patrný i v ČR. V Latinské Americe se narodí císařským řezem 39 % dětí, světový rekord drží Brazílie s 54 %. MF Dnes 25.4.15

 Zamilovaný člověk se domnívá, že našel toho pravého partnera a že ho miluje takového, jaký je, ve skutečnosti však v milované bytosti zbožňuje neuvědomělou projekci a ztělesnění své fantazie, svého archetypu. Když po čase (nejdéle po čtyřech letech, kdy přestanou působit hormony zamilovanosti) vášeň vyprchá a projekce se vypaří, přichází probuzení, rozčarování a výčitky. Láska pod mikroskopem vědy, Téma 18/15

 Mladé lidi přestává zajímat sex. Na vině jsou chytré technologie. Mnoho mužů nakonec dává přednost podstatně jednoduššímu uspokojení u počítače, než energeticky a časově mnohem náročnějšímu seznamování a následnému párovému sexu… Nezřídka však nadužívání pornografie vede ke ztrátě libida a takto postiženými lidmi se sexuologové setkávají ve své ambulanci… Sexuální kontrarevoluce, LN 2. 5. 15

 Garantovali jsme si největší svobody a výhody v dějinách, ale ve velkém mejdanu nebude mít kdo pokračovat. Vymíráme. K čemu je svoboda, kterou není komu odkázat a která končí vyhynutím? Strachujeme se o každého běláska, vlastní osud je nám ale lhostejný… Stanislav Komárek, Evropou obchází strašidlo… LN 2. 5. 15

 Vědci na základě statistik připouštějí, že znamení, v němž se člověk narodí, opravdu může ovlivnit jeho života. Postavení planet v tom ale roli nehraje… Děti narozené na jaře mají větší sklony k psychické labilitě, alkoholismu, schizofrenii, mentální anorexii a k sebevraždám. Nejhůře se prosazují ve sportu a dožívají se v průměru nejnižšího věku. Děti narozené v létě jsou nejméně náchylné k obezitě a k alergiím na potraviny a jsou největšími optimisty. Děti narozené na podzim nejvíce trpí ekzémy, astmatem a alergiemi na potraviny, mají v průměru horší prospěch ve škole, dožívají se ale nejdelšího věku. Horoskopy které nelžou, Téma 18/15

 Pragmatická rozhodnutí nijak nezávisí na inteligenci. I když by se mohlo zdát, že chytří lidé umějí lépe zvážit důsledky svých rozhodnutí a zhodnotit správně všechny argumenty, je to většinou spíše naopak, zjistil Keith Stanovich z Torontské univerzity.  Téma 18/15

Úsměv mění vidění světa. Neurovědci sledovali mozkovou aktivitu dobrovolníků prohlížejících si stovky fotografií jiných lidí. Pokud se sami účastníci pokusu usmívali, v mozku se jim aktivovaly oblasti zodpovědné za prožívání emocí, i když se dívali na fotografie s neutrálním výrazem. Zkrátka: pokud se usmíváte, i ostatní lidé se vám budou zdát veselejší. MFDnes 25.4.15

Staří lidé jsou tu proto, aby se podíleli na předávání kultury: jazyka, vzdělanosti, umění, vědy i slušnosti či mravů. Děti se s těmito důležitými věcmi nerodí, musí se je naučit. Jan Sokol, Pátek LN, 20. 3. 15