Výpisky matoucí

14.5.2015

Ač objem naší mozkovny po celou naši evoluční historii rostl, začíná se scvrkávat. Vůči kromaňoncům jsme už ztratili část mozku velkou asi jako tenisák…Náš mozek v poslední době totiž hraje spíše podpůrnou roli kognitivního systému distribuovaného v materiálech mimo tělo jeho nositele – v knihách, počítačích, digitálních záznamech. S nástupem internetu se tendence nemuset si pamatovat prohloubila… Petr Houdek, Hloupnoucí chytří, LN 9. 5. 15

Ve své aktuální knize Jak technologie zničila to, co bývalo mužem. Proč kluci potřebují otce? se psycholog Philip Zimbardo podíval na situaci mladých mužů obecněji. A došel k pesimistickým zjištěním. Zatímco dívky jsou stále úspěšnější, mladíci se ve škole nudí, nejsou schopni romantické lásky, vyhýbají se práci a závazkům a ukrývají se doma, kde si pěstují závislost na hraní a pornu. Odhaduje, že ve Velké Británii a Spojených státech studuje na univerzitách o pět až deset procent více žen než mužů a provokativně dovozuje: „Jedním z důvodů, proč jde dívka na vysokou, je najít si chlapce. Proto bude zapotřebí zavést pozitivní diskriminaci pro muže.“ Psycholog varuje, že současná záplava pornografické produkce, která na rozdíl od starých pornosnímků postrádá dokonce byť jen náznak jakéhokoli příběhu, kazí chlapcům vstup do světa lidské sexuality. „Eliminuje romantiku a lásku,“ říká. Navíc si chlapci nikdy neosvojí základní komunikační dovednosti: jak se o dívku ucházet, jak flirtovat, jak riskovat odmítnutí, jak s ním naložit. Výsledkem je nová forma společenské stydlivosti. A o důvod víc k útěku do bezpečí internetové pornografie.

Populární teorie strun si při popisu vesmíru nevystačí se třemi prostorovými rozměry, potřebuje jich deset. Alternativní teorie založená na holografickém principu pro změnu tvrdí, že k popisu vesmíru stačí rozměry dva. Ten třetí je projekcí oněch dvou. Nové výpočty rakouských vědců naznačují, že by skutečně mohlo jít o reálný popis našeho vesmíru, ne pouze o zajímavý ale čistě teoretický koncept. MF Dnes, 9. 5. 15

Komunistická Čína zvedla na celém území pekingský čas. Platí i v Tibetu, kde by normálně bylo o tři hodiny méně. Proto se tam stmívá až před půlnocí a rozednívá až dopoledne. Totéž vidíme i v demokratické části latinské Ameriky. Chile i Argentina se připojily k pásmu Brazílie, takže v Chile u Pacifiku je o dvě hodiny zpožděný soumrak a svítání. Totéž panuje na západě Evropy, kde Francie a Španělsko přijaly středoevropský čas. I ta nejzápadnější část Evropy, španělský myl Finistere, se řídí časem Jindřichova Hradce. Z. Petráček, LN 2. 8. 15

Planeta Země nemusela být součástí lidské snahy rozvíjet to které společenství. Zdálo se, že kultuře nepřekáží, že sice klade odpor všem záměrným změnám, ale svými nestrannými procesy a předmětností jejich naplňování umožňuje. Dnešní rozmach technické spotřební kultury (civilizace) však dostatečně názorně ukazuje, že tato epocha skončila. Člověkem vytvářená globální kultura – planetární technosféra – se totiž osamostatňuje, vymyká se lidským záměrům a střetává se starší, svébytnější a sofistikovanější planetární biosférou. Přestože je dočasným umělým systémem, nesmyslně ničí svůj trvalý hostitelský systém přirozený. Ten ovšem kultuře předcházel a vytvořil všechny nezbytné předpoklady její evoluce. Právě proto je poprvé ve své historii sebevědomá lidská kultura existenčně ohrožena. Josef Šmajs, Ústava Země

Je nesmysl vinit Evropu za kolonialismus a hovořit po  potřebě tuto vinu odčinit. Málokterý moderní Evropan pamatuje koloniální období a už vůbec žádný za něj nenese vinu. Evropská prosperita ostatně nevznikla na úkor kolonií, což lze ukázat na řadě bohatých zemí, které nikdy kolonie neměly. Evropa  nic nedluží Africe ani Asii. Prosperita či chudoba je z větší části výsledkem činnosti (případně nečinnosti) místních obyvatel, s výjimkou arabských států, Jejich bohatství vzniklo díly evropskému vynálezu spalovacího motoru. Mýty o imigrantech, Pavel Kohout, LN 9. 5. 15

 Pokračující úbytek našich podzemních vod způsobený kromě globální klimatické změny také do velké míry odvodňováním a změnami krajiny (narovnávání a zahlubování toků, stavba protipovodňových hrází, nevhodné formy zemědělství a nepatřičných plodin, likvidace mokřin, odlesnění atd.) čeká, neprobudí-li se stát, na statečné činy nějakého jedince, blanického rytíře, který ve jménu šetrného návratu vody do krajiny, pozvedne lidi. Znamená to nikoli stavby velkých betonových přehrad, ale stovky různých drobných, vzájemně se doplňujících a s přírodou harmonicky spojených opatření v celé ploše povodí.  Jiří Malík, LN 3. 4. 15

 Kalifornie se mění v poušť. Nejbohatší americký stát se mění v žebráka. Nejhorší sucho všech dob ohrožuje produkci třetiny amerických rajčat, dvě třetiny mrkve, 84 % broskví, 89 % citronů, 90 % hlávkového salátu, 90 % avokád a pomerančů a vína.  Benjamin Kuras, Reflex 19/15

 Jediný politický střet se dnes odehrává mezi vládou a vládou Babišovo hnutí má přitom více resorty orientované na příjmy (finance, místní rozvoj, kdežto ČSSD drží typicky výdajová ministerstva (práce a  sociálních věcí, zdravotnictví, školství). Bohumil Pečínka, Reflex 19/15

 Zbožnost je zkrátka nespíš geneticky podmíněna, a když už neuznáváte Boha, věříte aspoň, že není, což je také víra. Z čistě psychologicko-biologického hlediska je víra jedním z řešení, jak zvládat náročné situace, jak se ujišťovat a zabezpečovat a jak si vysvětlovat věci, v nichž se nevyznáme. Vyšší autorita navíc snímá naše hříchy, přebírá do značné míry odpovědnost za naše činy,, a odpouštěním ulevuje našemu svědomí a daruje nám pokoj. Jinými slovy, působí psychoterapeuticky, podpůrně. Je ale omylem domnívat se, že primárním důvodem zbožnosti je mravnost (vrátit nečestně získaný majetek). Naopak, náhlá obrácení na víru u vězňů a zločinců kapitalizují právě hlavně na odpuštění,. Takový člověk nepřijímá Boha proto, aby musel vracet nakradené peníze, ale spíše proto, aby je vracet nemusel. Cyril Hoschl, S křížkem po funuse, Reflex 19/15