Evangelium černých děr

1.7.2015

Co když černé díry nejsou brutální zabijáci, ale poklidní tvůrci hologramů (ptá se řečnicky stejnojmenný článek)? Samir Mathur z Ohijské státní univerzity navrhuje, že černé díry obsahují klubka zašmodrchaných superstrun – fuzzbally, a namísto gravitačního drcení vytvářejí mírně nedokonalé hologramové kopie… Před čtyřmi lety jsem publikoval blog na téma kosmické vědomí v neuronech našeho mozku (dle Hameroffa), a o tom, jak italská astrofyzička Paola Zizziová zkoušela pomocí složitých výpočtů v simulaci ověřit, co se stalo v prvních triliontinách Velkého třesku. Její práce nese titul Vznikající vědomí: od raného vesmíru k naší mysli (Emergent Consciousness: From the Early Universe to Our Mind) a navrhuje v ní hypotézu, že náš vesmír vznikl v rámci jednoho kosmického okamžiku vědomí. Téhle teorii se v návaznosti na Velký třesk (Big bang) začalo říkat Big Wow (Velké, rozuměj: nikoliv tragické a katastrofické Bum!, ale nadšené a radostné Ách)!

Nadšen z prvních vlaštovek pozitivního jazyka některých současných kosmologů a kvantových fyziků rád souzním s jakoukoliv teorií, naznačující alternativu doposud negativně (protože negativně porozenými a vzdělanými vědci) popisovaného a vysvětlovaného vesmíru, a jsem si jist, že brzy přijdou další dobré zprávy, jakási kosmologická evangelia, v podobném duchu a naději. Jinými slovy, celý vesmír může být jistý druh kvantové superpozice, ve které potenciálně existují velké počty vesmírů. Na konci velkého třesku nastal okamžik pro stejný kvantový kolaps (přeskok), ke kterým dochází v našem mozku v každém okamžiku vědomí.

Pamatujete? Jak nahoře, tak dole a naopak? To tedy může znamenat, že lidské vědomí by mohlo být mikrokosmickým okamžikem vesmírného vědomí, a tedy že my lidé jsme všichni součástí kosmického vědomí, které proniká celám vesmírem. Wow! Ale tohle je přesně to, o čem mluvili a píší mystikové všech věků! A protože médium je poselstvím, a sebenaplňujícím se proroctvím, co když se v  (paralelním či multi) vesmíru věci nakonec skutečně dějí ve snu nějakého snílka, kterému se zdá o membránách mezi dotýkajícími se bublinami, v každé z nichž existuje paralelní vesmír, jehož kvalita záleží (dle Heisenbergově teorie neurčitosti) na kvalitě a znaménku snu původního tvůrce myšlenky?

Objevil se teď totiž další kousek jinak umísťovaného puzzle: teoretický fyzik Samir Mathur už delší dobu pátrá po podstatě stále záhadných a kontroverzních černých děr. Právě on je autorem fantaskního popisu černé díry jako zašmodrchaného klubka superstrun, kterému láskyplně říká fuzzball. Podle představ supestrunových fyziků by fuzzball měl být pravým kvantovým popisem černé díry. Pokud by teorie fuzzballu fungovala, vyřešily by se tím úporné problémy kolem černých děr – především slavný informační paradox spočívající v mizení kvantové informace v singularitě černé díry a pak samotná singularita, se svým nekonečně zakřiveným časoprostorem, nulovým objemem a nekonečně intenzivním gravitačním polem, se kterou si soudobá mainstreamová fyzika neví rady. Namísto singularity by totiž v srdci černé díry mohl být fuzzball, který by zabíral celou oblast, nepříliš ostře ohraničenou horizontem událostí. Fuzzball je kvantový chaos a vlastně nezahrnuje časoprostor – ten končí na hranici fuzzballu. Fuzzball na první pohled působí spíše roztomilým dojmem.

Zatím dobrý? A co tohle: Mathur se svými kolegy totiž rozpracoval teorii fuzzballu. Černé díry teď podle nich nejsou vražedné gravitační drtiče, ale víceméně neškodné kopírky. Stručně řečeno, cokoliv se podle Mathura dotkne povrchu černé díry, stane se v tu chvíli hologramem, téměř dokonalou kopií sama sebe a dál pokračuje ve své existenci. Prý by Země mohla být polapena černou dírou a my bychom si toho ani nevšimli. Jinými slovy, není bardo tibetských lamů a tulků takovou očistnou před-síní prostoru, kam se odebírají duše našich dobře zemřelých (zatímco ti, kteří celý život vnímali celý vesmír negativně, skončí rozdrceni gravitací)? A kde se v nějaké námi zatím nedosažitelné formě navěky uchovávají všechny informace o životě (akáša)?

Mathur (dle vzezření on nebo jeho rodiče původně z Indie) přitom vychází z konceptu komplementarity černých děr, což je řešení informačního paradoxu černých děr navržené počátkem devadesátých let Leonardem Susskindem a dalšími fyziky. Jinými slovy, pokud by černé díry doopravdy byly Mathurovými fuzzbaly, tak by nelikvidovaly hmotu, která do nich padá. Tato hmota by se naopak stávala součástí černé díry. Znamenalo by to, že černé díry jsou jedinečné, protože do každé padá něco jiného. Zdá se, že teď je to kdo z koho – jsou černé díry fuzzbally nebo je obklopují ohnivé zdi? Podle Mathura hraje v odpovědi významnou roli ochota přijmout či nepřijmout princip nedokonalých hologramů. A v sázce je přitom celý vesmír, který buď má anebo nemá povahu hologramu.

Naznačuji, že Mathurovy hypotézy jsou možná právě tak světonázorově revoluční, jakým bylo pro naši civilizaci Koperníkovo zjištění, že Země je kulatá. Trvalo pár století, než to většina pozemšťanů formálně přijala, a teprve první fotografie naší kulaté planety z kosmu v 60. letech min. stol. nahlodaly tuhý odpor tzv. normálních lidí. A neodpustím si jako celoživotní propagátor pozitivního myšlení jako podstaty pozitivních přístupů a jednání člověka, které je nejsnadněji realizovatelné třeba v rámci přirozených porodů a s tím souvisejících pozitivních důsledků a změn postupně v celé společnosti, poznámku: stačí totiž vyměnit znaménko (pro nedůvtipné: z mínus na plus) zadání či přístupu! Tím pádem se změní naše základní otázky, a odpovědi na ně pak z gruntu změní svět…(a třeba i náš pohled na vesmír, přičemž ovšem budeme asi muset nějak jinak, pozitivněji, přejmenovat i černé díry, a což  by mělo vliv na všechny budoucí kosmologické i duchovní, a tedy i náboženské trend: z obětí bychom se stali nejen vykladači případné alternativní historie, my bychom ji rovnou uskutečňovali!).

 

Pozn.: původně řecké slovo evangelium znamená dobrá zpráva

http://www.osel.cz/8297-co-kdyz-cerne-diry-nejsou-brutalni-zabijaci-ale-poklidni-tvurci-hologramu.html

http://blog.baraka.cz/2010/10/kvantove-preskoky/

 

P. S.:  Čtenář mi přeposlal odkaz na vynikající mnohahodinovou přednášku Nassima Harameina, vřele doporučuji…

https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk