Výpisky (o dění na českém dvorku a jinde)

17.8.2015

Kniha se stala zbožím a přestává být reflektována jako literatura, čtení se stává stádním… Romány se stávají předmětem povrchního kultu. Naše čtení ztrácí své sebevědomí a je vydáno všanc reklamě a módám… Zatímco ve skandinávských zemích se běžně užívá angličtina nejen jako jazyk vědy, ale i literatury  (anglicky mluvené filmy se nedabují), přičemž tento bilingvismus otevřel skandinávskou kulturu světu, můžeme se ptát, zda to není právě fixace na národní jazyk, která vytváří dojem izolovaného světa a falešné specifičnosti české literatury… Miroslav Balaštík, Konec české literatury? LN 15. 8. 15

 O oficiálních spisovatelích včera i dnes nemám nejmenší iluze. Proto jsem také celý život psal samizdaty, rozšiřoval své časopísky zdarma mezi přáteli, všechny knihy, prezentace a videa dal ke stažení volně na internet (připomínám: maminka si přála, abych byl spisovatel nebo učitel: v jejím mládí to byly profese hodné všeobecné úcty: nikdy jsem se jako učitel nebo spisovatel neživil a psal jsem si a učil co jsem chtěl). Komentáře Jana Urbana (jeden viz níže) jsem již mnohokrát doporučil, píše přehledně a poctivě, a přesto a právě proto, že je to hlas žíznivého volajícího na poušti, je dobré vědět, jak a proč to vlastně bylo a je, i zpětně. Podobně marně se asi cítí i tak mediálně vytěžovaný geolog a klimatolog Cílek: varuje (i odborníky a politiky) celé roky, ale jsme nepoučitelní. A tak snad potěší alespoň hlas zkušené duly, která si také o porodech v porodnicích nedělá iluze, ale krok za krokem pracuje, individuálně, na postupné změně „klimatu“. Alespoň v tomto někteří z nás víme již teď a tady, kudy cesta nevede?

Komunisté zlikvidovali hospodářství rozvinuté země, zničili na desítky let pohraničí včetně jeho hustě obydlených průmyslových oblastí, rozvrátili tradiční horizontální společenské vazby, vlastnická práva i zemědělství, školství a životní prostředí. Stejně tak zničili životy statisíců lidí. Ti nejvyšší podporovali ještě v sedmdesátých letech i genocidní plány vyvraždění až sedmdesáti procent Čechoslováků v případě útočné jaderné války Varšavského paktu proti západní Evropě. Nejhorším zločinem však bylo, že se komunistům podařilo přivlastnit si a reinterpretovat dějiny, poškodit ještě nehotovou národní identitu a vyrvat z ní vědomí kontinuity. Nejprve terorem a zastrašováním, později korumpováním poslušných poškodili na dlouhou dobu český národní rozvoj, víru ve společenství a občanské hodnoty slušnosti, v pravidla a spravedlnost. Tito lidé měli být potrestáni a jejich konání mělo být označeno za zločinné a nemravné. Komunistická strana Československa a všechny její následnické subjekty podobného jména měly být zakázány se stejným odůvodněním jako NSDAP v Německu v roce 1945. Zbývá otázka mravní. Neboť všichni komunisté byli zvýhodněni a všichni věděli o nerovnosti ne-komunistů, a věděli, anebo mohli vědět, o nespravedlnostech a zločinech, konaných i jejich jménem. Je obtížné předstírat, že se nic nestalo. Teprve označení viny otevírá možnost usmíření a nápravy. Generace vyrůstající po roce 1945 a dominující v dnešní formálně demokratické politice je tím do velké míry stále pokřivená, ve smyslu ne-rovná. Podobně slepí a vůči Moskvě loajální následovníci KSČ zůstávají stále stejně antidemokratickým hnutím parazitujícím na parlamentní demokracii. Dá se očekávat, že v jakékoliv budoucí krizi se vždy spojí s nečeským řešením a mocí. Jan Urban http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=25675

Letošní srpen (plný veder) je v podstatě klimatickým cvičením na situace, které se nejspíš (a to nepravidelně) budou opakovat. Především ve městech dosahují teploty nikoliv naměřených 36 stupňů, ale kvůli pohlcování tepla zdivem až 44 stupňů… Bude-li sucho pokračovat, bude nám scházet zbytečně zastavěná půda říčních niv, kam vždy směřovaly pravěké civilizace aby se vyhnuly suchu… Nové domy by měly mít systémy na sběr vody ze střech a její technické využití. Václav Cílek, Sucho jako klimatické cvičení, LN 15. 8. 15

Těhotná žena je bohužel ještě stále často považována za nesvéprávnou a hysterickou osobu a těhotenství a porod za jakýsi druh nemoci. Je to způsobené přetrvávajícím nevyváženým vztahem lékař – pacient. Rodička také někdy slyší věci, které by slyšet neměla, často ji přesouvají z místa na místo, chodí se na ni koukat neznámí lidé. Když se rodí slůně, tak se na dva dny zavře výběh, v porodnicích k vám ale klidně nakráčí několik cizích lidí, i když zrovna ležíte na koze s roztaženýma nohama… Porod je dynamický proces a krizové situace k němu patří. Lékaři ale často hledají patologie tam, kde nejsou. Na medicíně se to tak učí. Přitom mnohdy stačí jen ponechat věcem a dějům víc času. Roli v tom hrají i peníze, protože každý výkon je hrazený, každé vyšetření je proplácené. U přirozeného a správně probíhajícího porodu přitom žena potřebuje především klid, bezpečí a podporu… Jako dula jsem byla zhruba u 50 porodů a zažila jsem několik žen, které necítily žádnou bolest, usmívaly se a porodily jemně a hladce. A byly to prvorodičky. Přijde mi důležité, aby se ženy v porodnicích zbytečně nemrzačily, aby si neodnášely traumata, která se pak vepíšou i do dítěte. Když se dnes lidé pídí po svých psychických či fyzických obtížích, tak při terapiích často dojdou k tomu, že jejich porod stál za starou belu. Dula Eliška Pláničková

http://usti.idnes.cz/porod-muze-byt-prijemny-dula-eliska-planickova-frc-/usti-zpravy.aspx?c=A150808_2183052_usti-zpravy_hrk

Ukázka jak to jde jinde: Inteligentní města (koncept Smart Cities) problémy chápou a řeší jako vzájemně propojené. Barcelonu chytrou regulací pouličního parkování snížila počet cest autem mezi lety 2004 a 2009 o 14, ve vnitřním městě  o 18 %. V korejském Songdu nikdy nepotkáte popelářské auto – kdykoliv vyhodíte odpadek do koše, začíná jeho cesta sumermodeerním odpadním systémem. Podzemní potrubní síť rozpozná, co za odpadek její útroby právě pohltily, a odešle jej k dalšímu zpracování (pak ho čeká proměna třeba v e neryji). Sofistikovaný je i oběh vody, chytré kohoutky posílají pitnou vodu do kuchyně, vodu čistou, le ne pitnou do sprchy, a tou zbytkovou se dá splachovat. Vše, od regulace teploty po zásobování a veřejnou dopravu, je optimalizováno, aby uhlíková stopa šedesátitisícového města byla o dvě třetiny nižší než u měst srovnatelných… V nové vzorové udržitelné čtvrti Paříže Clichy-Batignolles město celou polovinu bytových jednotek v jinak po měrně drahé části města rezervovalo pro sociálně slabší vrstvy. Vancouver vyhlásil rok 2015 rokem, kdy z města zmizí bezdomovectví (z různých analýz vyplývá, že rychlá pomoc a preventivní péče znamenaní menší náklady než výlohy spojené s řešením kriminality a zdravotní situace, kterou bezdomovectví přináší. Kristýna Drápalová, Budoucnost měst není ve hvězdách, LN 15. 8. 15

P. S. : http://blog.baraka.cz/2009/01/jak-jinak/