Pozitivní od počátku

6.11.2015

Autorsky namluvený fejeton

Pozitivní od počátku