Výpisky (bez ladu a skladu, výživné)

15.1.2016

Psychologové i ekonomové, kteří se zabývají chováním člověka, popsali celou řadu trendů v rychlém a zkratovitém rozhodování a nazvali to např. termínem heuristika dostupnosti. Věříme tomu, co umíme dát do kontextu s poznatky, které již máme. Naopak daleko obtížněji přijímáme fakta, byť již prokázaná, která nejsou v souladu s poznatky našimi anebo skupiny, ve které žijeme. Lékař Miroslav Palát, LN 9. 1. 16

Pokud můžeme soudit podle prvního týdne, rok 2016 bude ještě bouřlivějším rokem než rok 2015. Existuje nějaká protilátka proti barbarství a hospodářskému úpadku? Uprostřed toho všeho není nebezpečím nějaký další demagog, který bude šermovat Mein Kampfem. Tisíce malých Mein Kampfů píší každodenně na sociální sítě lidé, kteří mají pocit, že jsou obětmi a že jsou zrazeni, a dospěli k názoru, že jejich problémy se vyřeší tím, když někdo jiný bude usmrcen, vyhladověn, vyhnán z jejich země nebo mučen. Čím déle to bude pokračovat, čím více nenávisti se bude šířit na sociálních sítích, čím více iracionality budou vyvolávat demagogové, tím obtížnější bude, aby tato etapa historie skončila zmírněním napětí a znovuvytvořením multilaterálního pořádku. Nejlepší naděje, máme-li se vyhnout chaosu, spočívá v posílení institucí, jejichž zanedbávání leží u kořenů dnešní situace: OSN, Mezinárodního soudního dvora, Ženevských konvencí a demokracie v jednotlivých zemích, která je ochromována svévolnou mocí a dědičnými elitami. A musíme také posílit principy, jako je soukromí, zákonnost, uměřenost a přiměřenost.  Komentátor Channel Four News Paul Mason

Odkládáme sňatek i mateřství jak nejdéle to jde. Nesezdaná partnerství začínají být častější formou soužití než manželství. A zákony odkládání mateřské podporují. Když studentka porodí, dostane rovnou minimální rodičovskou. Na mateřskou nemá nárok, protože nepracovala 270 dnů. Ale z toho se nedá žít. Mateřská je navíc nemocenskou dávkou, takže v době jejího pobírání matka nesmí pracovat na původní pracovní pozici. Flexibilní úvazky u nás skoro nejsou… Co s tím? Změnit principy rodinné politiky. Čím dříve by žena měla děti, tím více by měla výhod: daňových, sociálních, vzdělávacích. Stát by ušetřil náklady na rizikové těhotenství, umělé oplodňování, za léčbu vývojových vad dětí. Žádný baby boom by to asi nepřineslo, ale zákony by dohnaly vývoj společnosti. A asi by se ukázalo, že být mladou matkou není nic špatného. Simona Weidnerová, Množte se, Reflex 1/16

Devastace přírody vyvolaná rostoucí poptávkou po palmovém oleji je jedním ze symptomu společnosti, že lidstvo přerostlo v jeden z hlavních faktorů formujících tvář celé planety. V souvislosti s problematikou přijímání uprchlíků do Evropy se v české společnosti začíná stále častěji skloňovat staré otravné zaklínadlo o tom, jak se Češi málo množí a mají málo dětí. Zatímco jindy si na důsledky druhého demografického přechodu stěžujeme hlavně v souvislosti s důchodovým systémem, nyní se zdá, jakoby nám kvůli nízké natalitě hrozilo vyhlazení orientálním lidem, jenž údajně míní expandovat do Evropy, aby naší kulturu nahradili kulturou svou. Někteří tak začínají volat po poněkud bláhovém populačním souboji, v němž se civilizace budou navzájem předhánět v rozmnožování. Hlavní roli v tomto souboji zřejmě mají hrát ženy, které by ve jménu svého národa měly přispět k expanzi svého lidu. Vyřešení problémů, které z toho vyplývají, není a ani nemůže být jednoduché proto, že hon za rostoucí spotřebou a ekonomickým růstem se stal jednou z hlavních hybných sil současného lidstva a více než sedm miliard lidí se ho v dohledné době dobrovolně nevzdá. Jaroslav Petr, LN 9. 1. 16

Kvůli smogu v Číně zemře ročně půl milionu lidí. Nedávné požáry v Indonésii vypustily do ovzduší více CO2 než celá Británie za rok. Klimatické změny ničí oceány, hubí zvířata. Ještě si myslíte, že Země je hezké místo k života? Lukáš Hron, Krok od zhouby, Víkend Dnes 1/16

Od 1. ledna vás může kterákoliv banka v EU okrást o vaše vložené peníze. Umožňuje jim to dnes už platná direktiva nazvaná BRRD (bank recovery and resolution, což je direktiva záchrany a řešení bankovních průšvihů). Záchrana bank už nepůjde z vašich daňových kapes přes vládu, nýbrž rovnou z vašich kont. Oficiálně to ohrožuje jen vklady nad sto tisíc eur, prozatím. K čertu s bankami, řeknete si možná a necháte všechno ve štrozoku. Jenže i tam je na vás políčeno. Bezhotovostní platební systém postupuje: Švédsko už má jen 2 % hotovostních transakcí, v Dánsku hotovostní platby klesly na 25 %, a kompletní zrušení peněz se plánuje na rok 2030. Francie a Itálie zakázaly hotovostní transakce nad tisíc eur. Zanedlouho před Velkým bratrem neukryjeme ani šesták. Benjamin Kuras, Ráj na zemi, Reflex 1/16

Masy se spojují, tvoří a pracují, zatímco Google, Facebook a Amazon inkasují peníze. Celý kybersvět je nedemokratický. Za na první pohled rovnostářským systémem se často schovávají elity, které mu vládnou v pevné hierarchii. Jan Klesla, Rok 2016: známka kyberpunku, LN 2. 1. 16

Školákům, tedy aspoň těm, kteří už zvládli trivium, bez něhož se v životě neobejdou, by se s klidným svědomím dalo přát k novému roku míň učení. Mám na mysli to učení, co je zbytečně odborné a skoro všichni je stejně do roka (ne-li do týdne) zapomenou… Protože i ve vzdělávání hrozí cosi jako přejedení. A přejedení, jak známo, může člověku pokrm navždy zošklivit. Radka Kvačková, LN 65. 1. 16

Významné množství nově vznikajících škol je vlastně alergickou reakcí na veřejný vzdělávací systém a jeho politickou správu…  Škola je taková, jaká by být neměla. Místo aby byla pro děti, jsou děti pro školu. Místo aby vedla k poznání, odvádí od něj pozornost. Místo aby rozvíjela, vnucuje a unifikuje. Místo na pozornosti staví na poslušnosti. K poslušnosti, nikoliv ke slušnosti, také vychovává. Nevede k samostatnosti úsudku, ale k závislosti na kánonech. Místo aby učila učit, učí napodobovat. Místo aby hodnotila, nálepkuje, místo aby s chybou pracovala, trestá ji… Jedině nová generace, která chce změnu iniciovat, může posttotalitní společnost vyvést z jejího bludiště. Bohumil Kartous, Ven z bludiště, LN 5. 1. 16

Co je to převrácená třída: základem jsou výuková videa. Žáci si je pouštění doma místo klasického školního výkladu, ale i místo domácích úkolů. Do školy pak přijdou připraveni. Látka se už znovu nevykládá, pouze se o ní diskutuje.  Každé dítě může postupovat vlastním tempem, video si může pouštět opakovaně, případně se vracet k vybraným pasážím.  Radka Kvačková, Říká se tomu převrácená třída, LN 5. 1. 16

Kritické redukcionistické myšlení vědců nestojí mimo emoční a kontextuální zkreslení a není pravým pramenem poznání mimo ideologických vlivů. Naopak, společenské ovzduší vždy ovlivňovalo tvorbu a formulaci vědeckých hypotéz. Vědci jsou jen lidi a to, co se a jak zkoumají, závisí právě na nich, na jejich výchově, náboženské orientaci a financování. Věda tedy ideologická je a vědci nejsou v otázkách mravnosti, ideologie či víry o nic soudnější ani způsobilejší než kdokoliv jiný. Cyril Höschl, Reflex 52/15

Petr Robejšek identifikuje tři typy elit, které nejen selhaly ve svém poslání a smyslu existence, nýbrž konají přímo proti nim, proti životním zájmům svých národů a celé naší civilizace. První je elita akademicko-sociální, která nevytváří žebříček hodnot, které by společnost povzbuzovaly v sebevědomí a tvořivému sebezlepšování, ale místo toho ji bombarduje sebezničujícími bláboly o bezmezné toleranci, špatném svědomí, relativizaci hodnot, zamlžení rozdílů mezi dobrem a zlem… Elita politická, jejímž posláním je onen smysl a žebříček prakticky vykonávat k dlouhodobému prospěchu společnosti, místo toho sleduje vlastní osobní nebo skupinový prospěch činy, jejichž jediným a krátkodobým účelem je udržet se u moci. Elita ekonomická, reprezentovaná nezodpovědnou třídou bankéřů, jejichž úlohou je regulovat podnikavost občanů a furiantsky žongluje s finančními bublinami ekonomickou existenci ohrožující. Benjamin Kuras, Čtvrtá elita, Reflex 48(15

Aktivisté a bojovníci ISIS nejsou znalci islámu nýbrž pragmatici, kteří pod rouškou náboženství uskutečňují plány připravené zkušenými bývalými vojáky a pracovníky iráckých zpravodajských služeb. A stěží něco lépe postihuje náboženské povědomí radikálů, než fakt, že u několika mladých džihádistů se před jejich odjezdem do Sýrie našla knížečka ze série pro pitomečky (Islam for dummies). Martin Čejka, Děsí nás korán? LN 9. 1. 16

Na Star Wars neváhají jít ani hledači spirituality. Jestliže se jim podaří prodrat se houštinou příběhu, růzností planetárních reálií a bizarností vzhledu tamních obyvatel, jsme u jádra sdělení Hvězdných válek. Ezoterický přístup nabízí a vypichuje, že proti zlobě, strachu a násilí je tu jako jistota vždy přítomná a neochvějná naděje v to, že pozitivní stránky života nakonec převládnou. Josef Káninský, LN 9. 1. 16