Výpisky (o tušených důsledcích)

24.2.2016

Jak říká spisovatel a hlasatel humanismu Kurt Vonnegut, svět ovládají takzvaná pépéčka (psychopathic personalities). „Jsou to lidé, kteří se narodili bez svědomí. Kvůli nim se celá naše země ocitla totálně vzhůru nohama. Pépéčka jsou na pohled normální, naprosto přesně chápou, jaké utrpení může jejich jednání způsobit, ale nestarají se o to. Nemohou se o to starat, protože jsou to magoři. Mají o kolečko víc. Vedou válku, která dělá z milionářů miliardáře a z miliardářů bilionáře… Chopili se vlády nad komunikacemi a nad školami. Na rozdíl od normálních lidí nejsou nikdy sužováni pochybnostmi.“ Psycholog Bohumil Sláma

Přes všechny starosti, které mají s globální konkurenceschopností, migrací a terorismem, děsí se evropské mocnosti ve skutečnosti jediného: demokracie. Hovoří v jejím jménu, avšak jen aby ji popřely, utlačovaly ji. Snaží se demokracii kooptovat, vyhnout se jí, mystifikovat ji, uzurpovat si ji a manipulovat s ní. Vláda evropského lidu, onen vládnoucí démos, je jejich noční můrou. Společná evropská byrokracie stejně jako společná evropská měna nás rozdělují… Čím více se snaží zadusit demokracii, tím méně legitimity v sobě má jejich politická autorita, tím více sílí hospodářská recese a tím výrazněni je potřeba chovat se autoritativně. Nepřátele demokracie shromažďují ve svých rukou čím dál větší moc, ačkoliv ztrácejí práv onu legitimitu… V rámci tohoto dříve nevídaného procesu se naše národy uzavírají do sebe, obracejí se jeden proti druhému, narůstá v nich šovinismus a xenofobie. Privatizace úzkosti, strachu z něčeho jiného, nacionalizace ambicí a opětovné zestátňování politiky vytvářejí hrozbu nakažlivé dezintegrace společných zájmů, která může Evropě jen uškodit. Janis Varufakis, Demokratizujme Evropu, Manifest hnutí DiEM25. LN 16. 2. 16

Málokterý rodič je k něčemu nutí. Nucení se dnes považuje za chybu, jež by mohla narušit charakter potomků. Pak se octnou ve škole. Nezvykli si, že by je někdo řídil, napomínal, vedl. Už prvňáci dokážou být neskutečně drzí, svědčí učitelky základních škol. Tendence k šikaně (dělám si, co chci) začíná doma. A přidávají se další klíčové prvky. Smyslem života je bavit se, rozbavit se, ubavit se, nepřestávat, jít do toho. Zároveň roste společenská brutalita, hrubost se stává normou… Smyslem není na prvním místě ponižovat, ale udělat show, předvést se, pobavit sebe i druhé (jen ne týranou učitelku). A nahrát si týrání. Toto považují za zábavu. Děs. Odkud se surovost bere? Zřejmě z domova, z okolí, z internetu. Hrubost, sprostota, vyhrožování, násilí, to jsou dnes atributy nemalé části české společnosti. Na Sobotku vezměte kalašnikov, topte v moři uprchlíky, věšte nepohodlné politiky a novináře. I tady hledejme zdroje šikanérů z Třebešína (když stát vede mstivý Švejk, který tak rád zkouší ponižovat jiné, šikana se lehce stane normou). Martin Fendrych

 Stav, kdy traktorista „drží v hrsti“ ředitele školy, mnoho lidí zabývajících se vzdělávací politikou trochu děsí. Míra neporozumění problémům, které má takový starosta v oblasti vzdělávání řešit a tedy i pravděpodobnost chyb, které z toho plynou, je pochopitelně vysoká. Se zrušením tzv. školských úřadů, které riziko inkompetence snižovaly, zmizel ze systému potřebný korektiv… Je znepokojující, že existují vysoce postavení politici, kteří jsou – vzhledem k otevřeně deklarovaným postojům – naprosto nezpůsobilí chápat základní podmínky, za nichž je demokracie vůbec možná. Copak lze demokracii reprodukovat tím, že budeme děti izolovat od problémů okolního světa a necháme je napospas dezorientaci digitálního světa plného konspirace, manipulace a patologické nenávisti?  Bohumil Kartous

Konzumní kapitalismus proměnil všechny autentické lidské zkušenosti ve zboží, které lidem nazpět prodává s pomocí reklamy. Lidé jsou vydáni totální ideologii, které nelze uniknout. Lidská mysl je v zajetí, a co hůř, v zajetí v němž se mnozí cítí útulně. Jeden z intelektuálních otců francouzské studentské revolty v roce 1968 Guy Debord, LN 20 2. 16

Téměř dva ze tří případů rakoviny úst a krku ve Spojených státech a ve většině západních zemí jakbysmet, má na svědomí infekce viru kmene HPV 16. Zvláště vysokému riziku jsou ve srovnání s jinými rasami, vystaveni běloši středního věku. Z výsledků výzkumu vyplývá, že ve srovnání s minulými generacemi se orální sex praktikuje ve stále mladším věku. Spolu s tím roste i se posouvá do mladších věkových kategorií, počet rakovin. S rostoucím počtem nešťastníků vychází najevo další věci.„ Muži čelí vyššímu riziku při orálním sexu, než ženy. V porovnání s ženami, muži dostávají dvakrát častěji rakovinu úst a krku, jejíž příčinou je lidský papilomavirus. Riziko rakoviny úst navozené HPV infekcí roste u mužů úměrně s počtem partnerek, s nimiž orálně sexovali. Překvapením je, že u žen to neplatí. Těm s  počtem partnerů riziko ani zdaleka tak neroste.  To ale také znamená, že ústní formou infekce viru HPV se muži nakazí mnohem častěji, než ženy. Ženám s větším počtem vaginálních partnerů (nejspíš proto, že jejich sliznice je delší dobu ve styku s infekčním agens), se imunitní systém aktivizuje větší měrou, než u mužů a stávají se tak vůči HPV infekci odolnějšími.

Rostliny jsou kvantové počítače? V letech 2007 až 2010 byly v časopise Nature publikovány první studie dvou nezávislých výzkumných týmů, které oba došly k závěru, že kvantová mechanika hraje důležitou roli ve fotosyntéze. Tento prapodivný jev byl nazván „kvantová procházka“. O co při ní jde? Když světlo v podobě fotonů dopadá na list rostliny nebo na buňku fotosyntetizující bakterie, je v zájmu života co nejefektivněji tuto energii zužitkovat. Foton dopadne na molekulu chlorofylu a odevzdá svou energii v podobě excitonu, což je jakási miniaturní „baterie“ složená z uvolněného elektronu (záporný náboj) a díry po něm (kladný náboj). Exciton je velmi nestabilní, a pokud nemá jeho energie přijít nazmar, musí co nejdříve překonat vzdálenost několika nanometrů skrz poměrně rozsáhlou molekulu do speciálního reakčního centra, které slouží jako trvalejší úložiště energie. Jakou cestou se při tom vydá? Dříve si vědci mysleli, že trasa excitonu je prostě náhodná, jako chůze vrávorajícího opilce. Tento dílčí proces fotosyntézy má ale ohromující efektivitu téměř 100 % a matematicky to prostě nevycházelo. Jak to, že se téměř žádný exciton neztratí? Zde dochází na kvantovou teorii: ta totiž připouští, že částice v superpozici může putovat několika trasami zároveň v podobě vlnové funkce. A přesně to se prokázalo i v případě fotosyntézy: exciton provádí „kvantovou procházku“ několika cestami zároveň a tam, kde nejdříve dorazí do reakčního centra, se zhmotní a předá svou energii.

Filosofové hovoří o totální medikalizaci života. Pod bílým pláštěm vykukuje čertovo kopýtko. Medicínko-farmaceutický komplex ruku v ruce se státem. Jednou věříme ve všemocnou medicínu, a zodpovědnost státu. A chceme je. A hned se zas cítíme bezmocní tváří v tvář všem systémům, složitým aparátům a technologiím. Lékařským termínům. Nastupuje nedůvěra. Nejsme očkováni jen vakcínami, ale i strachem o zdraví. Francouzský filosof Foucault to nazval disciplinární technologií moci. Velké procento lidí považuje své zdravotní obtíže za své selhání. Zdravo-průmysl se naoko zlobí. Je však nastaven na výkon: potřebuje nemocné. Miroslav Schiffert, Čertův hnát v bílém plášti, LN 15. 2. 16

 Vlády za poslední tři roky prohospodařily náskok, který se změnil ve ztrátu. Okolní země, Slovenskem počínaje, jsou v zavádění rychlého internetu a elektronizaci státní správy daleko před námi, nemluvě o Estonsku, kde se po už internetu i volí. Jako by Sobotkovi ministři nechápali význam rychlého internetu a nabízených možností. Vláda si na internet vzpomene, jen když ho může využít k nějaké represi. Martin Kupka, Náskok je pryč, vláda přešlapuje na místě, LN 6. 2. 16

Velké ideologické vzpoury se rozpadly do spousty malých osobních revolt. Je to absurdní a bizarní. A samozřejmě to stupňují sociální sítě. Nic takového jako identita neexistuje. Týká se to arabského jara i nedávné zelené revoluce v Íránu. Stále se říká, že to byla twitterová revoluce. To je kravina. Jediný, kdo se směje, jsou vlastnici Twitteru a Googlu a vládcové vůbec… Změny mohou vyvolat pouze reálné osoby v reálném prostoru. Moc vždy souvisela s tělesností. Neexistují žádné revoluce bez těl. Německý spisovatel Ulrich Peltzer, LN 20. 2. 16