Výpisky ledacos potvrzující

18.11.2016

Proč jste, ženy, tak řevnivé, že nějakých, řekněme, sedm procent možných výhrad, jež jste vůči Hillary mohly mít, vás přimělo volit pana Trumpa, jenž těch nevýhod má třiadevadesát procent? Leda byste byly takové sexistky, jimž nakonec imponuje, jak si pan Trump díky svému bohatství vybírá své partnerky podle katalogu časopisu Playboy. U Trumpa je už krůček k tomu, aby začal některé významné funkce obsazovat ženami typu pornohereček. Podezírám vás, že jste nám vymyslely mužskou krizi, abyste zastřely svou krizi ženskou, která je horší. Tak kam jste zašantročily ty hlasy pro Hillary? Proč jste k sobě tak kruté? Ondřej Vaculík

V ČR přistupujeme (a vždy jsme přistupovali) k technice mnohem nekritičtěji než v ostatních evropských státech. Málokdo věří, že by nefungovala nebo nebyla jedinou úspěšnou cestou. Docela to ilustruje případ kamarádky jogínky, která se v těhotenství při jedné kontrole u monitoru ponořila do meditace tak dokonale, až přihlížející sestra náhle vyvalila oči, neboť podle přístroje vlastně měla být dotyčná už dávno mrtvá. Vzhledem k tomu, že máme v ČR tolik bojovníků a bojovnic za ženská práva, navrhuji zabývat se důkladně tématem porodů v porodnici. Pokud by se změnil přístup zdravotníků k rodičkám v porodnicích, jistě by výrazně ubylo žen rodících doma. Mnoho komplikací, které lékaři bravurně vyřeší a po nichž vítězoslavně dojímají novopečené rodiče, vzniká bohužel tím, že je sami způsobí. V prvé řadě neposkytuje nemocniční prostředí tak, jak je často známe, rodičce potřebný klid pro dobrý průběh porodu. V mnoha našich porodnicích neumí lékaři pomoci ženám rodit, sami totiž děti „(od)rodí“.

http://denikreferendum.cz/clanek/18663-porody-tisice-a-jedne-noci

Manipulace novorozeneckou úmrtností – už zase?V neděli 26. dubna 2015 vydala ČTK zprávu (kterou převzala další média) zveřejňující informaci o míře perinatální úmrtnosti v ČR za rok 2014. Zpráva ČTK cituje vědeckého sekretáře ČGPS Petra Velebila, který se sběrem perinatálních dat dlouhodobě zabývá. Pomiňme fakt, že titulek zprávy je zavádějící, protože nikde v textu informace o novorozenecké úmrtnosti, tedy úmrtnosti živě narozených dětí do 28 dne života, nezaznívá. Z kontextu zprávy je zřejmé, že tímto byla míněna tzv. časná novorozenecká úmrtnost, tedy do 7 dne života. Markéta Pavlíková

http://www.biostatisticka.cz/manipulace-novorozeneckou-umrtnosti-uz-zase/

Změny v porodnictví v České republice jsou jak na vládní úrovni, tak i představiteli zájmové skupiny gynekologů-porodníků dlouhodobě odmítány s poukazem na to, že česká péče je “nejlepší na světě”. Výsledky měřené novorozeneckou úmrtností řadí Českou republiku mezi první dvacítku světových zemí (2013: 17. místo) a první desítku zemí EU (2012: 7. místo). Podrobnější pohled na perinatologická data ovšem ukazuje, že toto kritérium nelze vydávat za jediné relevantní hodnocení. V České republice jsou stále ve vysoké míře prováděny invazivní zásahy jak do porodního procesu, tak do těla rodící ženy, které zvyšují míru poranění i dlouhodobé poškození matky a/nebo dítěte. U těchto zásahů přitom neexistují vědecké důkazy, že by přispívaly k lepšímu zdravotnímu stavu novorozenců. V ČR zcela chybí primární péče v mateřství, poskytovaná a organizovaná porodními asistentkami (PA). Místo toho je všem ženám bez rozdílu poskytována péče sekundární (gynekolog, gynekolog-porodník) a terciární (gynekolog-porodník a specialista na vyšším pracovišti). Markéta Pavlíková

http://www.biostatisticka.cz/problematicke-postupy-v-ceskem-porodnictvi/

Kuras ukázal fotky zástupů migrantů v Itálii. „Jakékoli zastavování toků tedy zjevně není na pořadu celoevropského jednání. Připomeňme si politicky nekorektně, ale faktologicky nepopiratelně, že podstatnou část těchto migračních toků tvoří zradikalizovaní muslimové s islámskými radikály, kteří jsou připraveni Evropu ekonomicky vyždímat, obyvatele zastrašit, fyzicky kolonizovat, sexuálně využívat a oplodňovat, kulturně přetvářet a politicky ovládnout, a ne se jí přizpůsobit. Benjamin Kuras na semináři o Bezpečnostních aspektech migrační krize v Poslanecké sněmovně.

https://www.novinky.cz/domaci/420720-migranti-chteji-evropu-vyzdimat-a-oplodnovat-mini-benjamin-kuras.html

Význam toho dne pro mne spočívá v masovém odmítnutí tehdejšího pokrytectví. To co bylo doposud výsadou disidentů a disidentek, přeskočilo na dav, který nebylo možné schovat. Režim, který se všemožně zaštiťoval lidem, měl náhle s lidem očividný problém. Problém, který nebylo možné ututlat. Každá další oficiální interpretace událostí na Národní třídě jen stvrzovala pokryteckou a prolhanou povahu režimu. Strkání karafiátů za policejní štíty nepůsobilo jako kýč, právě naopak. Zpoza těch štítů mohly každou chvíli vyletět obušky a pomlátit vystavěná těla, což se právě v tom podloubí stalo. Prý se našlo dost kluků, kteří tou jedinou únikovou uličkou plnou výprasku prošli několikrát, aby aspoň z části svým tělem ochránili přítomné dívky. Tomáš Pavlas

http://denikreferendum.cz/clanek/24127-cin-o-telu-misto-slova-o-slovu