Změna matrixu

11.11.2010

Organizoval jsem a účastnil se celé řady podobných „globálních“ akcí (v roce 1986 mne dokonce tehdejší StB zatkla a nechala dva měsíce ve vazbě, aby jedné takové zabránili), a tak vím, že jakkoliv se to z krátkodobého hlediska zdá nesmyslné, z dlouhodobého to funguje. A tak doporučuji udělat to, co i já udělám 12. listopadu brzy ráno, tedy v 5:11: již čilý si sednu do meditační pozice a podle instrukcí budu vizualizovat lepší budoucnost. Připojím se k (doufám, že) milionu ostatních… Přinejmenším něco udělám pro další pozitivně načatý den. Pokud budete potřebovat více povzbuzení, přečtěte si např. fejeton Milovice. Vítejte v budoucnosti, vážení… protože ta bude taková, jakou si ji teď vysníte.

Webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/ jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, která vytvořila prezentaci, zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality. Cílem je, aby dne 11.11. 2010  jeden milion lidí na celém světě mentálně  promítal společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo … novou  realitu.
Fyzikální objevy kvantové teorie, které propojují lidské vědomí s molekulární strukturou, budou masově využity v simultánní manifestaci transformace v možná největším rozsahu v zaznamenané historii. Po dobu jedenácti minut budou zúčastnění vytvářet prostor pro „Matrix nové reality“: vždy od  05:11 hod. dne 12.11. 2010 středoevropského času a to jedenáct po sobě následujících dnů.

Náš  svět se řítí vstříc velké události – zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A  někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, protože lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů planety.
Další zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii  a umělou inteligenci. Ale mnozí doufají, že tato přicházející změna nasměruje lidstvo, ve věku Vodnáře, do nového světa harmonie.
Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom, čemu věříte? Křesťané  říkají, že pouhá víra, že se něco stane, může způsobit, že k tomu opravdu dojde. Buddhisté věří, že realita a naše vnímání reality jsou jedno a totéž. Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?
Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný teoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se projeví i ve farmaceutickém testu určitého léku. Mysl člověka dokáže rozpustit rakovinový nádor, když  pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není. A podle ověřených teorií v oboru fyziky, přesněji kvantové mechaniky, vědomí mění realitu. Dle této teorie je to, co uskutečňuje realitu, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny. Je to fantastické sdělení: když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že tyto vlny zkolabují ve hmotu. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částice zmaterializují.
 
Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to převážit a zapříčinit, že se tato možnost uskuteční? Nebo je naopak možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám? Můžeme „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě tomu bude v ten samý čas silně věřit? Odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.

Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 může být tím nábojem víry, odeslaným do matrixu reality, který rozvíří tok naší společné reality směrem k variantě, která bude mnohem zajímavější, než katastrofy a války. Vychází totiž ze srdce, je bez sobeckých záměrů. A je navíc založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si frekvenci této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kdy každý, kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku.
 
Podle kvantové teorie lokalizace nehraje roli: můžete být v práci nebo doma u počítače. V určeném čase se prostě připojte a po dobu jedenácti minut pouze projektujte (vysílejte) svou víru. Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů – začneme 12.11.2010 v  05:11 hod ráno středoevropského času.
 
Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické, a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti. Delší odpověď by byla více teoretická a nemůže zde být odpovídajícím způsobem vysvětlena. (vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality). Použijte při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj, intuici. A zamyslete se i nad otázkou, zda vědomí existuje i poté, co vaše tělo zemře. Pokud vás intuice dovede k nějakému názoru, pak se jej držte celým svým srdcem.
 
Dále si představte své vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Opět naslouchejte své intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte a cítíte je pravdivé, prostě se rozhodněte tomu pevně věřit. Vnitřním zrakem pozorujte váš obláček, jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“.
Je to vaše volba. Můžete vytvořit svou realitu stejně, jako když podvědomě vytváříte každou noc své sny. Pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako fangle vlající ve větru… a vy jste cestujícím ve vlaku, který jezdí v kruhu. Takže si představte, že pozornost vaší mysli se pomalu zaměřuje na tento otáčivý obláček, který může změnit matrix reality vašeho světa. Představte si to!
 
Nyní zaměřte spirálu svého vědomí na budoucnost planety. Představte si klidný a harmonický svět, vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehraje masové „probuzení“. Představte si to probuzení jako velký myšlenkový a paradigmatický zlom, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá, a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá.
 
Představte si mediální zpravodajství, oznamující mimořádnou událost, že totiž bylo dokázáno, že lidské vědomí existuje i vně těla, že byla vědecky dokázána existence duše, a že všechny duše jsou propojeny. Představte si, že se pod tíhou této oficiální nové reality hroutí celý starý již zchátralý dům na strachu založených představ. Strach ze smrti se stane směšný. Strach z lidí, kteří by vám mohli vzít vaše zlato, se stane nemístný. A obavy z toho, že by se vám lidé smáli, se stanou bezpředmětné. Představte si upřímná, spolupracující srdce naší planetární rodiny, splývající dohromady jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech.
 
Teď se na chvíli zastavte a zeptejte se sami sebe: je tato odvážná představa možná?
Pokud není nic, co by vás přesvědčilo, že je to absolutně nemožné, pak je to tedy možné. A proto to může velké množství lidí opravdu chtít a zkusit ve svých myslích realizovat. Takže pokračujte v programování svého spirálovitě kroužícího vědomí na toto krásné pokušení, podpořené vírou a aktivované vizualizací.

Představte si lidi z celého světa, jak se náhle probouzejí z tranzu, a uvědomují si, že to jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality… stejným způsobem, jako když vytváří krajiny ve vašich snech. Představujte si, jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je přesně jako kolektivní sen, v němž existují dvě možnosti. První je ta, kterou jsme snili po dlouhé věky – lži, v nichž jsme se vzdali kontroly nad svou realitou a nechali se ovládat svými strachy a omezeními. Nová cesta je probudit se, převzít kontrolu, a společně vzlétnout do nové reality beze strachu, do reality, kterou spoluvytváříme jako nádhernou skupinovou mozaiku.
 
Představte si lidstvo osvícené  tímto obrovským objevem matrixu naší reality… který  dovede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme.
Představte si spirálu svého vědomí, která se proplétá s miliony ostatních, kteří všichni v jeden okamžik  projektují posun této nové reality do naší společné budoucnosti.

Po dobu jedenácti minut jedenáct po sobě následujících dnů v 05:11 hod. (začneme 12.  11.) zaměřme svůj vnitřní zrak na tuto vizualizaci. Pokud se k nám připojíte, zkuste pak postupně umocňovat svoji víru, že to již skutečně funguje, třeba tím, že jakoby zvýrazníte barvu a jas obrazů, které si představujete. Stále hlubší víra vizualizace je pro tvorbu nového matrixu reality klíčová.

Zda se podaří změnit matrix reality v globálním měřítku záleží na počtu zúčastněných. Bylo by třeba, aby se k nám 11.11.2010  (ve střední Evropě tedy až 12.  11 ráno v 05:11 hod) připojil jeden milion lidí. Jediný způsob, jak toho docílit je, že přepošlete tento odkaz každému, koho máte ve svém adresáři, a o kom předpokládáte, že by mu to vyhovovalo.. Skutečně můžeme změnit svět.
Copyright a zdroj originálu: http://www.newrealitytransmission.com/, pro www.transformace.info do češtiny přeložila Mirka K (a upravil Vl. M.). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka, včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme…

Rendlová Jaroslava
rendlovajarus@seznam.cz