Genetika a nepoučitelnost (a naopak)

24.9.2014

U nás téměř převratný článek ekonoma Pavla Kohouta v sobotní příloze LN (Jak zvýšit světovou inteligenci, 20. 9. 2014) konečně naťukl skutečné příčiny neuvěřitelné nepoučitelnosti nejen politiků, státníků a jiných vůdců, ale i celých historických epoch. Kromě např. nedostatku vitamínů a stopových prvků ve výživě těhotných žen a jejich dětí (a já si přisadím, kromě syndromu příliš medikalizovaných porodů v moderních porodnicích) jde i o genetiku. Přesněji, o sňatky mezi příbuznými. A o selský rozum těch nezdegenerovaných…

Známe to i z  historie našich šlechtických rodů, kdy příbuzenské sňatky vedly ke kýžené koncentraci moci a majetku. Od dob Mohameda, který se podruhé oženil s vlastní sestřenicí, tento zvyk zvláště v islámských zemích pokračuje: Dnes míra sňatků mezi bratranci a sestřenicemi činí v pásmu Gazy 83%, v oblasti Západního břehu Jordánu 75%… Celková míra příbuzenského křížení v pásmu Gazy činí 95%, uvádí genetik Ismail Džalíhi. Nepřímé a podle islámských vědců neprokazatelné důsledky? Židovští školáci dosáhli v mezinárodním hodnocení žáků PISA 489 bodů, izraelští Arabové 388 bodů (stejně jako Tunisko, nepatrně víc než Jordánsko). Možná existuje i jiná hypotéza, která by tento rozdíl mohla vysvětlit, ale u etnicky příbuzných skupin žijících ve stejném státě se stejným školským systémem a prakticky stejnými stravovacími návyky je hypotéza o genetické zátěži způsobené tradicí příbuzenského křížení patrně nejpravděpodobnější.

 Ekonomové vymysleli řadu teorií, proč jsou země chudé, uvádí dále Pavel Kohout. Jednou z nich je geografické předurčení, dále kulturní a náboženské teorie, a také (jaké překvapení!) kvalita vlády a vládních institucí. Mohamed samozřejmě nevěděl nic o genetice, recesivních alelách a rizicích příbuzenských sňatků… a teprve dnes můžeme spekulovat, že jsme byli my v Čechách nuceni čekat půl století na průmyslovou revoluci, protože František I. a především Ferdinand I. byli s největší pravděpodobností mentálně retardovaní v důsledku genetické degenerace.

 Z tohoto úhlu pohledu je (i mnou v ideálu tak obdivovaný) koncept multi-kulti naivně předčasný a nedomyšlený: 55% britských Pákistánců se rodí bratrancům a sestřenicím z prvního kolena. V severoanglickém Bradfordu tento poměr činí dokonce 75%. To je vysoká míra rizika ve všech ohledech, genetická onemocnění postihují prakticky všechny orgány. Zatímco se ale nedostatek jódu či železa dá vyřešit podáním pouhých několika gramů chybějících minerálů každé těhotné a kojící ženě, výše uvedené statistiky nelze „vyléčit“ tak snadno: Problém plošné degenerace etnicko-náboženských skupin způsobený tradičním a nábožensky schvalovaným incestem nelze vyřešit podáváním tabletek během několika měsíců, uvádí v závěru své úvahy Pavel Kohout.

Co znamená v titulku tohoto zamyšlení slovo naopak? Tak třeba otázku, zda lze uvažovat o nepoučitelnosti jako o příčině dalších genetických degenerací. A odpověď je snadná: samozřejmě ano. Velké a vlastně nevratné degenerace celých států, epoch a generací začínají přece často jedním zbrklým rozhodnutím, vynálezem či nařízením, nebo původně dobrým úmyslem. A nejde jen o vývoj celé alopatické medicíny – mám na mysli známý spor, jestli bojovat s bacily a viry, anebo posilovat lidskou imunitu – ale také o celá staletí sílícího materialismu a potlačování duchovnosti.

A tak je například zenové poučení „Co děláš, dělej na 100%“ v každé další generaci bohužel jen snem a nesplnitelnou vizí malého procenta všímavých lidí, kteří měli to štěstí, že se buď dobře narodili, anebo se nenechali sestřihnout školou a ideologickou výchovou do spartakiádního davu. Genetik Jones, který upozornil na problém islámské komunity v Anglii, oponoval obviněním z rasismu uvedením i některých podobně degenerujících původních evropských populací v Severním Irsku a na Hebridách, ale bez pochopení. Věda a racionalizace se opět jednou dostaly do sporu s fanatiky se stejným problémem a náboženskými předsudky. Problém a příčiny problémů by si museli uvědomit i ti, kterých se to týká.

Bludný kruh, který kdysi vznikl příbuzenskými sňatky, nedostatkem jódu, medikalizovanými porody, diktátorským školstvím a také příliš utaženou zavinovačkou, urychlováním porodů a umisťováním dětí do jeslí, hypertrofoval do kampaňovitě nezvládnutých pokusů sociálních inženýrů o lepší příští do současného stavu. Ani genetika nás už nespasí…času je totiž málo a voda ignorance a degenerace stoupá…

Přitom by stačil selský rozum (chovatele králíků nebo holubů, ale především přirozeně porozené a přirozeně příští buddhy a učitelky rodící maminy)… a za tři generace všeobecná prakticky aplikovaná duchovnost probuzených…

 

 P. S.: Celý citovaný článek se objevil ke stažení a přečtení:

http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-jak-zvysit-svetovou-inteligenci-d8k-/p_veda.aspx?c=A140926_215853_p_veda_wag