Pattie

2.10.2014

Bylo nebylo, jedna americká školačka si v zeměpise vybrala zemi, o které by chtěla něco napsat: Tibet. Paní učitelka jí ale poradila, ať si vybere nějakou jinou zemi, že v Tibetu se nic neděje a dít nebude. Pattie se vroucně modlila, ať se v Tibetu něco stane. Když se pak stalo, celé roky si to v duchu vyčítala. Nabízí se otázka: Mohla Pattie svými modlitbami přispět k okupaci Tibetu v roce 1959?

Z historie a z životopisů slavných osobností lidských dějin víme, že myšlenky a vize některých lidí měly a mají takovou sílu, že určují naše životy i po mnoha staletích. Už také víme, že lidé, kteří se pravidelně modlí, jsou zdravější, psychicky vyrovnanější, emočně odolnější, a pokud jsou nemocní nebo zranění, rychleji se hojí. Vroucná modlitba je velmi efektivní terapeutická metoda jakéhosi meditativního posilování imunitního systému. A nejen já opakovaně tvrdím, že každý z nás ovlivňuje na úrovni jemnohmotných energií svou realitu a budoucnost každým svým činem, a dokonce každou svou myšlenkou.

Pattie zcela jistě nebyla příčinou čínské invaze, ale lze předpokládat, že její zklidněná mysl už při výběru tématu slohové práce, a zvláště pak, když se modlila, rezonančně reagovala na něco, co se mezitím připravovalo a stalo: každá individuální i společenská krize má své počátky dávno předtím a někteří lidé jsou prostě citlivější a podvědomě reagují na měnící se vibrace. Obzvlášť holčičky a ženy dokázaly při zazvonění telefonu, prokazatelně před věkem mobilů, na jejichž displejích je většinou jméno volajícího k přečtení, ne uhádnout, ale vědět, kdo jim zrovna volá. Proč asi? No protože ten, kdo volal, na volanou osobu ještě před vytočením, a určitě při vytáčení jejího čísla vědomě, ale i podvědomě myslel. Vysílal… a holčička nebo žena signál přijala.

Ženy totiž mají propojenější mozkové hemisféry a tím i snazší přístup k intuici. Studnaři a léčitelé odhadují, že se pomocí proutku naučí nalézat spodní toky, prameny a nějaké ty zóny celkem snadno asi 90% žen, ale jen 60% mužů. Ženy jsou evolučně naprogramovány na vyšší citlivost ohledně sociálních vztahů v komunitě… a zvláště pak díky menstruačnímu cyklu (měsíčkům) jsou stále nějak vibračně spjaty s dávným přírodním rytmem Měsíce. Mnohé i v dospělosti citlivější zůstanou, hlavně ty, které přirozeně porodí a kterým se díky lékařsky nepřerušovaným hormonálním procesům v těhotenství a při porodu rozvinou smysly a mozek daleko víc, než my muži tušíme. Ne náhodou spíše ženy vidí auru a stále reagují na jiné, pro nás muže nepochopitelné, vibrace. Přitom ovšem i muži mají své dny, a rituály (přechodu) a duchovnost jim chybějí daleko víc, než oni sami tuší…

Ta severoamerická holčička se později i u nás proslavila svými písničkami a jmenovala se Pattie Smith(ová). Ne náhodou jsou tihle citlivější lidé umělci. Společnost by si měla tyto na mnohé neviditelné věci citlivější proroky hýčkat a chránit, právě tak jako praktickou a po staletí ověřovanou duchovnost. Míním víru a schopnost snít a věřit, nikoliv instituci náboženství.  Protože co zbude po pár stoletích z té které společnosti? Nikoliv jména politiků či právě slavných dobových osobností, ale jména a díla umělců, po kterých v jejich době často ani pes neštěkl.

Prakticky všechny holčičky mají šanci být tak citlivé, jako bývala Pattie, ale jen málokteré z nich to, ke škodě jejich okolí a nakonec i společnosti, vydrží…Naprostá většina těch zbrkle emancipovaných právě tohle ženství (i ke své škodě) ukrývá

Ale i přes mnohá osobní zklamání a davy náruživě kouřících slečen na ulicích tuhle malou Pattie stále a tím víc vidím, jako perličku na dně, ukrytou ve všech kolem…