Několik tajemství

8.6.2015

… o kterých dnes většina žen asi už ani neví, to je, o čem se snažím rozpoutat alespoň diskusi. Konečně jsem se totiž dočkal argumentů natolik jinak pádných, že mohu svá tvrzení zopakovat naplno, a poslední dobou spíše brblavé komentáře na téma trendů vývoje vztahů mezi ženami a muži jednou provždy uzavřít (další brblání, ale hlavně napravování, je už na ženách samotných). Naznačoval jsem to již vícekrát (naposledy třeba v blozích Neví, že ví a Ukryté ženství a dalších, viz níže), ale teď to mohu shrnout. Je totiž nejvyšší čas změnit postoj k těhotenství, porodu a mateřství, přestat na vše aplikovat kritické myšlení alopatické medicíny (která studuje pouze patologie, přitom porod rozhodně není nemoc, kterou je třeba operovat!). Naznačím několik ženami a společností přehlížených tajemství jak postupně vyřešit celou řadu současných vztahových i globálních krizí.

V delším článku (Menstruovat je nepřirozené, LN 30. 5. 15) o tom, že ženy si sice vybojovaly demokracii, a že je dobře, že se samy mohou rozhodnout, zda vzít či nevzít potratovou pilulku, ale že ona sama stoupenkyní interrupcí není, totiž gynekoložka a stoupenkyně psychosomatické medicíny MUDr Zuzana Čepická Líbalová píše o závažných, ale u nás i odborníky běžně přehlížených věcech překvapivě jinak: Těhotenství je pro ženy považováno za fyziologicky nejpřirozenější (rozuměj: myslí tím antikoncepce), a naše vaječníky jsou během něho právě vysokou produkcí hormonů utlumenéAntikoncepční pilulka vytváří v ženině těle analogickou situaci těhotenství. Žena má permanentně utlumené vaječníky… Přirozené ženy (termín paní doktorky pro ty, které v nadsázce označuji jako bohyně posedlé vším bio a eko raději a víc než svými partnery) tedy žijí nepřirozeně, a když žena menstruuje, není to nejfyziologičtější stav.

 Lékařka pak pokračuje v zásadě relevantní a dobře míněnou informací: Máme menstruovat jednou, dvakrát, nejlépe při první ovulaci otěhotnět, a pak dlouho kojit, jak to bývalo v dávných časech. Třeba v domorodých kmenech ženy začnou rodit mladé a přestanou, když už to nejde. Šokující? Námitky feministek a bitevních koček znám předem, ono by ale stačilo položit si tu správnou otázku: Co kdyby stačilo pojmout (pozitivní!) úmysl, nalézt a postupně zavést takové společenské úpravy (zákonů, vyhlášek, organizace porodnic a školství, podpory mateřství atd.), které  bez velkých výdajů změní vztah žen i společnosti k mateřství a porodu, a postupně se (vím, tak za tři generace, ale nějak se začít musí!) obnoví rodina i celá společnost?  První tajemství: žena je zrozena k tomu, aby rodila a pečovala (a v tom byla šťastná).

Tvrdím, že feminismus, emancipace a další (genderové, rozuměj: levohemisférové) teorie moderní doby jsou spíše jen pokusy rádoby vědecky (a mužsky) odůvodnit jakousi všeobecnou ženskou niternou nespokojenost. Jinými slovy, tělesně (širší pánev, prsa, několikrát za život přestrukturovaný mozek, menstruační cyklus, složité hormonální procesy na podporu početí, zdravého těhotenství a bezbolestného, i když namáhavého porodu, ale i šťastného a tedy zdravého mateřství, a v něm teprve spokojeného ženství) i mentálně je žena, opakuji, stvořena a miliony let evolučního vývoje utvářena k tomu, aby předala geny další generaci! Aby tedy, druhé tajemství, aby své muže i děti (ale i šéfy) hladila a chválila!

A co když něco je i na teoriích přirozeného porodu, tedy nebojovat s těhotenstvím a porodem, nechat přírodu fungovat? Další tajemství: při porodu nebojovat, a hlavně, páni porodníci, nezasahovat… ale přijmout dokonalost zázraku stvoření života. A co když i k pocitu naplnění a štěstí (a jako začátek řešení všech současných globálních krizí) ženě stačí, při optimálních životních podmínkách, které dnes u nás panují, a to je další tajemství šťastného života, najít si partnera a (ano, přirozeně orgasmicky) porodit děti, aby měla o koho (s respektem, a hlavně chválením místo kritizování) pečovat? Co když by k budoucí pozitivní změně společnosti stačilo (jako v případě těhotenství nebo porodu, kdy mozek ženy vypíná kognitivní funkce, aby racionalitou nezasahoval do přirozených, evolucí k dokonalosti vypiplaných procesů) naučit se umět tu námi tak uctívanou část mozku občas, když je to nutné, vypnout, a nechat tělo ženy fungovat? Stačilo by myslet na děťátko v bříšku pozitivně (viz níže)! Máte někdo jiné řešení?

Přestože a právě proto, že se mnohé současné ženy zaklínají (individuálně i kolektivně) snahou jen si užít své štěstí, vlamují se do pradávno otevřených dveří: místo péče o muže a děti, čímž by byly šťastné a spokojené i ve vztazích a v sexu, pečují dnes především o své postavy, pleť, kariéry a kabelky… a cítí se nenaplněně. Tvrdím, že právě napětí mezi přírodními cykly a niternými procesy v jejich evolucí dokonale vypiplaných tělech na jedné, a muži a trhem vnucenou emancipací a jakousi pseudo-samostatností (chtějí být tak usilovně samy sebou, až zůstanou nakonec samy) na druhé straně je příčinou neschopnosti ono kýžené štěstí rozeznat, natož nalézat – protože v manažerské funkci, ženském rituálu (Bohyní sexu za víkend), značkové kabelce a strakatém časopise prostě není. Ano, žena sice (také díky většímu propojení obou mozkových hemisfér) neví co chce, ale ona to, na rozdíl od muže, ani vědět nemusí! Na běžná i dlouhodobá rozhodnutí má přece partnera, a na otázku kdo je, odkud přišla a kam jde, zná odpovědi její dokonale stvořené tělo. Ona jen neví, že ví…

Abychom si rozuměli: nevyžaduji, aby ženy zalezly do jeskyní, sbíraly kořínky, udržovaly oheň a nemenstruovaly, protože by rodily a kojily děti. Tvrdit, že přirozené je nemenstruovat, je dnes, po mnoha tisíciletém vývoji člověka rodu ženského další nic neřešící odborný (rozuměj: levohemisférový) extrém. Mohlo to platit a být druhově výhodné v dobách, kdy se lidé dožívali v průměru 35 let a tisíce let žili v tlupách maximálně o třiceti členech. A o tom, že přehlížet evolučních danosti nefunguje, píše i sexuolog Petr Weiss (LN 6. 6. 15): Koncem 60. let ve Švédsku začala sexuální revoluce také tím, že začaly holky balit kluky. Důsledek? Velký nárůst mužů s poruchami erekce. Zdá se, že narušovat evolučně vytvořené  (párové i sexuální) mechanismy není dobré.

Jak bych si to, oč běží, představoval? Například: dívky by mohly a měly první menstruaci v rodině oslavit, a dovědět se o odlišnosti vývoje chlapců. Společnost by si mohla a měla začít vážit schopnosti žen rodit a vychovávat děti, a s přihlédnutím ke zkušenostem některých domorodých kultur (koncept přirozenosti) začít oceňovat a využívat ženské intuitivní schopnosti (o kterých už také ani ony netuší, že je mají). A vyladit je s optimálními trendy vývoje moderní společnosti: ta by zase měla a mohla např. poskytnout každé mladé rodině očekávající dítě nikoliv dril povinných prohlídek a strašení porodními komplikacemi, ale domek někde u lesa, a takové aplikace, které budou podporovat co nejpřirozenější těhotenství, a nakonec i další muži před ženami skrývané tajemství: orgasmický porod (!) v tichém, intimním a teplém prostředí (domova nebo upravené veřejné budovy, kde by se rodička cítila jako doma). Rodiče (a později učitelé) by mohli a měli učit své děti hrou a především pochvalami, nikoliv tresty. Historie by byla informací o společnostech bez válek a agrese, a dějepis hrou na Suméry nebo starý Řím. Matematiku (a chemii a fyziku) by se dívky učily z učebnic psaných ženami. Společnost by podporovala a oceňovala výchovu k umění a kultuře a pozitivnímu těhotenství a mateřství, a ty, kteří myslí jinak než momentální většina, by podporovala, nikoliv trestala (i s přihlédnutím k faktu, že inteligence je na celý další život zformována v prvních dvou letech života dítěte, a emoční struktura do osmi let). Stát by měl ženám v domácnosti vyplácet mzdu za všechnu tu nehonorovanou ale nutnou činnost (odhaduje se, že by to dělalo asi 50 000 korun měsíčně), právě tak jako umět ocenit a náležitě finančně ohodnotit výchovnou práci učitelů mužů. Vsadím boty, že šikovný mladý ekonom by politikům a národohospodářům snadno spočítal, jak moc by se to dlouhodobě vyplatilo všem: ženám, dětem, i státu, v jehož orgánech by měly ženy rovnocenné zastoupení. Atd. atp.

Další a podle mne to asi největší (současnou neurovědou znovuobjevené) tajemství ženy: Mozky matek (měřeny magnetickou rezonancí) i během půl roku po (rozumějme si: přirozeném, nepřerušovaném) porodu „rostly“. Zvětšil se objem šedé hmoty ve středním mozku, v temenních lalocích a v kůře v přední části mozku. Nárůst šedé hmoty se týkal i významných center středního mozku. Pamatujte si, dámy (a manželé a porodníci): čím pozitivnější vztah měla matka k dítěti, tím byl nárůst mozku výraznější! A odtud pochází i  tajemství všech tajemství: takovou změnou přístupu k tělu ženy a porodům (stačilo by se rozhodnout a pak bez rozhodnutí vlády a klidně na seně nebo slámě rodit budoucí buddhy!) by celý svět za tři generace neznal agresi a násilí.

Všechno to a mnohé další jsem popsal v různých desaterech a článcích o pozitivním myšlení a psychice rodičky, a dalo by se a mělo nastartovat právě už dnes, třeba jen celospolečenskou (a finančně nenáročnou) změnou pohledu na evoluční zadání člověka, a zvláště ženy. Protože navíc muž nerad přiznává chyby, neumí myslet multitaskingově a spolupracovat v kolektivu na dlouhodobých zadáních, začít by mohla a měla právě dobře porozená, vychovaná a vzdělaná Žena, která v původním zadání těla znovu pokorně objeví celou řadu tajemství: začít může třeba tím, že se přinejmenším přestane usilovně snažit být soutěživá, nezávislá a výkonná jako muž.

 

 

Další doporučené čtení (zvláště pro ty, které odmítají uvěřit):

Současný stav:

http://blog.baraka.cz/2015/02/zenske-zmateni/

http://blog.baraka.cz/2014/12/nevime-co-vime/  megablog

http://blog.baraka.cz/2014/09/ukryte-zenstvi/   megablog

http://blog.baraka.cz/2015/04/hlava-xxii/

 

Pozitivní řešení:

http://blog.baraka.cz/2010/12/telo-zenu-neomezuje/

http://blog.baraka.cz/2012/10/o-cem-by-zeny-mely-vedet/

http://blog.baraka.cz/2009/01/menstruace/

http://blog.baraka.cz/2013/03/materstvi-a-porod-drina-nebo-navaly-lasky/

http://blog.baraka.cz/2009/01/pecovat/

http://blog.baraka.cz/2010/07/pozitivni-mysleni/

http://blog.baraka.cz/2011/01/porod-na-sene/

http://blog.baraka.cz/2012/06/porodit-buddhu/

http://blog.baraka.cz/2015/05/pocatek-sveta/

http://blog.baraka.cz/2009/01/porod-jako-orgasmus/

 

Pozitivní vize:

http://blog.baraka.cz/2011/02/desatero-porodni-sily/

http://blog.baraka.cz/2009/07/desatero-stastneho-manzelstvi-verze-pro-zeny/

http://blog.baraka.cz/2014/07/neuroplasticke-desatero-pro-zacatecniky/

http://blog.baraka.cz/2015/02/desatero-kdyz-pro-lucie-21-stoleti/