Mamografy a jiná solária

24.8.2009

Je to stále stejné: „bozi“ v bílých pláštích jsou také jenom lidi, a snadno podléhají vábení farmaceutických firem, nebo výsledkům té které (bůhví kým objednané) studie. Psal jsem o tom mnohokrát, a už téměř nemusím, protože doba, za kterou se zjistí, že ten který převratný vynález (přístroj, lék) zase až tak převratný není, ba někdy naopak, je spíše škodlivý, se zkracuje. Například se ukazuje, že přílišná vyšetření (mamograf, ale i ultrazvuk v těhotenství) jsou spíše škodlivá, a že solária (kdo by to byl řekl, že) jsou škodlivá, právě tak jako mobil v kapse.

 Lékaři varují statisíce žen ve věku do 40 let, ať zbytečně nechodí na mamografické preventivní vyšetření. Poprvé zveřejnili varování, že prevence nemoci někdy může udělat víc škody než užitku. Mamografy totiž nejsou zcela nevinný přístroj a vyšetření není bez rizika. „Jako u každého ionizujícího záření je u něj důvodné podezření, že může vyvolat rakovinu,“ říká onkoložka Jana Prausová. „Zkrátka ženy si příliš brzkou prevencí na mamografu mohou nádor samy vypěstovat,“ říká to natvrdo onkolog David Feltl.

Objevily se další údaje, potvrzující známé rčení, že lékař sice léčí, ale příroda uzdravuje. Během stávky zdravotníků v Izraeli se snížila úmrtnost v zemi o polovinu. Stejné to bylo ve městě Bogota, kde v průběhu dvouměsíční stávky lékařů a sester klesla úmrtnost o pětatřicet procent.

Respektovaný lékařský časopis British Medical Journal teď zveřejnil rozsáhlou studii ze zemí s velmi rozvinutou preventivní péčí pro zachycování žen s rakovinou prsu, takzvaným screeningem. A ta naznačuje něco hodně podobného. Tedy že přehnané monitorování rakoviny prsu a nadměrná péče přinášejí nejen nesporné výhody, ale také negativa. „S rozvojem screeningu se přirozeně zvyšuje počet diagnostikovaných případů. Ty jsou léčeny, ale mnohé z nich zbytečně a pacientky jsou vystavovány psychickému i fyzickému stresu,“ píše se ve zprávě z výzkumu. Autoři studie čerpali data z lékařských statistik ve Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Norsku a Švédsku. A to především z pitevních nálezů. Zjistili, že v plných 52 procentech případů lékaři u žen udělali takzvanou nadměrnou diagnózu. Diagnóza pak vedla k tomu, že každá třetí pacientka, která prošla mamografickým screeningem, byla léčena zbytečně.

Podobné je to se solárii. Čeští kožní lékaři chtějí prosadit zákaz návštěv solária do 18 let věku, jako se to podařilo od příštího roku jejich kolegům v Německu. Předseda České dermatovenerologické společnosti profesor Petr Arenberger uvedl, že pravidelné návštěvy solária v mladém věku zvyšují riziko rakoviny kůže o 75 procent. Podle nedávných zjištění České obchodní inspekce totiž osm z deseti kontrolovaných solárií překročilo normy pro povolenou sílu záření, některá až trojnásobně. Lékaři také prosazují zákaz solárií s mincovým automatem, kde se nedá hlídat doba záření, a trvají na tom, že solária nesmějí používat název biosolárium. Považují ho za klamavý, protože solária nemají nic společného s bioprodukty.

 I mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) vydala varování, podle kterého jsou solária nade vší pochybnost karcinogenní. Čeští odborníci rozhodnutí vítají, i když upozorňují, že nejde o zcela překvapivý fakt. „Je obecně známo, že UV záření kůži poškozuje, a není žádný důvod, proč by solária měla být výjimkou,“ říká Petr Arenberger.

Mobil v kapse škodí spermiím, tvrdí zase australští vědci. Lidské spermie poškozuje i slabé elektromagnetické záření mobilních telefonů. Na první pohled nemá elektromagnetické záření z mobilního telefonu dostatek energie k tomu, aby škody na DNA vyvolalo. To dokáže například radioaktivní záření s mnohem vyšší energií. John Aitken a jeho spolupracovníci ale odhalili, že záření mobilních telefonů působí v lidských spermiích přednostně na jejich mitochondrie. Elektromagnetické záření mobilů narušuje v lidských spermiích „izolaci“ mitochondrií a z těch pak unikají volné elektrony. Právě toto „prosakování“ elektronů stojí zřejmě na počátku všech defektů, jež postihují spermie vystavené záření z mobilů. Mužům v reprodukčním věku hojně užívajícím mobil proto australští vědci doporučují nenosit přístroj v kapsách kalhot.

Naivita značné částí občanů-pacientů (a uživatelů) a profesní slepota čouhající z takovýchto zpráv jako ona příslovečná sláma z bot (jakož i naprostá absence principu předběžné opatrnosti) mne nepřestanou udivovat. Nabízí se tak selským rozumem vnucovaná, i když jen řečnická otázka: Když mobil, který je jen tak v kapse, a sem tam se přihlásí, škodí spermiím (resp. mitochondriím), jak by mohl neškodit např. neuronům v hlavě člověka, který celé dlouhé minuty telefonuje s tímto „soláriem“ přímo u ucha?

 Řešení je jediné: být aktivní, naučit své děti (a žáky a studenty) kriticky myslet a nebát se ptát, šířit informace (především o pozitivních návrzích řešení) a nepodléhat módním vlnám (lékařské i jiné vědy, ale i kosmetiky): dodržovat zásady principu předběžné opatrnosti.

Tak jako se traduje, že Římané zdegenerovali na olovo (z vodovodních trubek), možná se v budoucnu bude říkat, že příčinou našeho postupného zániku byly ultrazvuky, mamografy, mobily a jiná solária.