Tyranizující emocionalita lásky?

21.10.2013

Učím muže a ženu, jak být pravdiví v lásce a jak být čestní ve vztazích. Pomáhám jim objevovat božskou lásku, která překonává všechny sexuální fantazie, cituje se v upoutávce (na knihu Barryho Longa, původně Australana, donedávna tantrika Milování – Božská cesta sexuální lásky), která mne rozpálila. Že by další vábnička pro emancipované české tantričky toužící stát se bohyní sexu po přečtení jedné knihy? Nebo jen sladké pochlebovačné řeči muže, který píše a mluví o Lásce, ale celý život byl posedlý spíše sexem?

Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníte, nebo vymyslíte, tvrdí Long, ale pak se dostane k nelogickému tvrzení, že muž zklamal ve službě lásce, zklamal fyzicky ve službě ženě, která je zosobněním lásky. A jako rozený masochista ví, že trestem pro muže je její tyranizující emocionalita. Jednoho dne ho omráčí, šokuje, zničí jako živoucí démon emocí, jako ďábel v lidské podobě.

Text plný na jedné straně ženám až podkuřujících, na druhé protiřečících si nesmyslů je až neuvěřitelný. Tak jako se české ženy před lety nechaly zmást názvem a snažily se přes víkend naučit „běhat s vlky“, teď mají možnost rozněžnit se upoutávkou, nebo se těšit na český překlad výše zmíněné knihy.

Největší neštěstí ženy – její věčná nespokojenost – pramení z toho, tvrdí Long, že muž přestal být schopen se jí opravdově přiblížit, dotknout se jí na fyzické úrovni. Jenže jak by se mohl odvážit (namítám) přiblížit se k tvoru, který oplývá přemírou emocí, deprese, plačtivou frustrací, dokonce i premenstruačními tenzemi – a okolnostmi vedoucími k hysterektomii a dalším nemocem dělohy. To ale ovšem není její vina, tvrdí tantrik, to pramení v sexuálním selhání muže, v tom, že on není schopen při milování uvolnit její nejkrásnější, nejhlubší ženské energie. Uff! Blábolí (asi z vlastní zkušenosti) Long, anebo česká překladatelka?

Pojďme dále: Základní neštěstí muže – jeho věčný neklid – existuje, protože zapomněl, jak se milovat, a tím ztratil a opustil svoji božskou autoritu a sexuální vládu nad sebou samým. Jeho emoční a duševní úpadek se projevuje jako posedlost sexem. Všichni muži bez výjimky jsou posedlí sexem, píše muž, který (jak uvádí wikipedie) žil s pěti dlouhodobými partnerkami a v jednom tříletém období dokonce s dalšími pěti ženami najednou! Která česká emancipovaná podnikatelka by se v reálném životě dokázala dělit o tohoto dědečka tantrika se čtyřmi jinými ženami?

Barry Long z toho vyvozuje: To znamená nutkavé sexuální fantazie, chronická masturbace (i když žijí s partnerkou), sexuální potlačování vedoucí k hněvu a násilí, všeobecné symptomy honby za bohatstvím a hledání zapomnění v práci. Nezapomene ovšem přidat i něco aktuálního: Zaneprázdněnost a shromažďování majetku jsou kompenzací – kompenzují neschopnost být dobrým milencem.

Nevím také, co by čeští muži, kteří nesnášejí příkazy, říkali na tohle: Aby se muž stal úplným, musí do svého těla vstřebat božské ženské energie, které může žena v sobě uvolnit jen skrze opravdu dobré fyzické milování. Ale k tomu muž musí být skutečně mužem. Musí být schopen ženu skutečně milovat, to znamená milovat ji nesobecky během fyzického milování. Musí být schopen přijmout a vyjádřit dostatek lásky svým tělem, aby se mohl dotknout té nejvyšší části ženy, musí milovat natolik, aby uvolnil božské energie z jejího nejhlubšího středu (zvýraznil autor blogu). A pak přichází i jakýsi archetypální macho blábol: Být schopen milovat tímto způsobem je jediná autorita, kterou muž nad ženou může mít – a tu ztratil.

No nekupte to, chtělo by se napsat. Ve skutečnosti jde o nebezpečné zmatení pojmů, které prozrazuje, že autor výše uvedených citací je nejspíš člověk, který svůj vlastní sexuální život omlouvá duchovními řečmi. Tento Zápaďan (který z duchovního hlediska na své Cestě vlastní sexualitu viditelně nezvládl) prostě – zdá se – jen zdařile mate svým duchovním žargonem další generaci naivních žen i po své smrti.

Opravdu netuším, co si může česká čtenářka vzít ze závěrečného zjištění tantrika Longa, který o ženě tvrdí: Zatímco svět běží dál svým tempem, ta ďáblice nedá muži zapomenout na jeho selhání, na to, že ji nedokáže dobře milovat. Žena musí být milována. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby byla žena milována, protože pouze když je žena skutečně milována, pak může muž být skutečně sám sebou a získat ztracenou autoritu. Jedině tehdy zavládne na zemi klid a mír. Ale ženu, jaká je teď, nemůže muž, jaký je teď, milovat dlouho. Spolu jsou uvězněni v bludném kruhu, a pokud zůstanou ponecháni svým vlastním představám o lásce, není pro ně cesty ven.

Pokud tedy tato česká tantrická reklama na knihu Barryho Longa nebyla zavěšena 1. dubna, anebo to není povedený HOAX, anebo dílo vydavatelských šmejdů (aby ženy české naletěly, viz zítřejší blog), pak nezbývá než zvolat: Auvajs! Bože, jak hluboko jste, ženy, které jste uvěřily této zvulgarizované a tyranizující emocionalitě Lásky, klesly!