Způsob (života a porodu)

27.2.2015

Porod má samozřejmě absolutně zásadní vliv, protože může člověka ovlivnit pro zbytek života, ví odedávna světoznámý (ale v Česku odborníky přehlížený) americký psychiatr českého původu Stanislav Grof. Z druhé části delšího rozhovoru, který poskytl redakci časopisu Sedmá generace, ocituji a okomentuji právě většinu pasáže, týkající se přirozených porodů. Začnu ale jeho všeobecnou připomínkou (o způsobu života): Hlavní problém (současného lidstva) spočívá v nesouladu mezi vývojem inteligence (neokortexu) a naším emočním životem. Emočně se nacházíme převážně uprostřed doby kamenné, a zároveň máme lasery a atomovou energii. Nejde tedy o to, jaký druh technologie budeme mít k dispozici, nýbrž jak ji budeme využívat…

 Ta neuvěřitelná digitální technologie přináší zajímavý problém,  pokračuje a vybízí k úžasu ale i k opatrnosti při jejím používání Stanislav Grof:  Nabízí určité možnosti, dosažitelné jinak pouze pokročilou duchovní praxí, a to v takové míře, že lidé při hraní si s technologiemi věří, že se skutečně nacházejí v duchovním světě. Na to, abyste vnímali, co se děje v jiné části světa, nebo mohli telepaticky komunikovat, musíte být duchovně velmi pokročilí. A my dnes skutečně soutěžíme se Stvořením… Díváte se na iPhone a vidíte co se děje ve světě, můžete komunikovat s kýmkoliv po světě. A i on komentuje zbrklou a zbytečnou povrchnost, s jakou otrle konzumujeme násilí a mrtvoly v médiích, a na druhé straně nevnímáme, jak nám místo kvality současnost podsouvá kvantitu a různá ta kurvítka ve spotřebičích (aby se pračka nebo mraznička, ale i počítač a jiné přístroje měsíc po vypršení záruční doby pokazily).

 Jeden z hlavních problémů západní civilizace spočívá v tom, že vyhledává náhražky. Věříme, že materiální bohatství nám přinese naplnění. Avšak naplnění ve své podstatě vychází z vnitřního prožitku. Náš postoj je tedy naprosto extrémní. Myslím, že toto je oblast, která potřebuje projít velkým obratem a přeměnou…Duchovní úsilí se transformovalo na materiální úsilí. Životní standard by měl záviset na kvalitě životní zkušenosti, nikoli na množství majetku. Hlavní omyl, kterého se dopouštíme, spočívá v přesvědčení, že nárůst hmotného bohatství zlepší náš život. Zároveň můžeme pozorovat, že kvalita života s růstem materiálního vlastnictví klesá. Máme více rozvodů, alkoholismu, násilí.

 Už jsem kdysi psal o Grofových (v psychiatrii a v medicíně vlastně revolučních, jen poněkud vědečtěji formulovaných, a tedy běžnými lidmi a ženami neučtitelných) názorech (viz odkazy níže) i na porod a jeho vliv na život člověka, teď je stručnější a životem poučenější, a zodpovídá i nevyslovenou otázku současných bojovnic za přirozené porody:

V Kalifornii i v jiných částech USA existuje ze strany zákazníků velký tlak (na změnu porodnictví). Není to tedy nějaká osvícenost porodních profesionálů, nýbrž tlak ze strany žen. Ty si chtějí pro svůj porod vytvořit vlastní prostředí a je velmi běžné, že nemocnice nabízí místnosti, které  si můžete pronajmout , kde může být samozřejmě i manžel, a může dělat cokoliv, od podpory až po přestřižení pupeční šňůry. Můžete zpívat, bubnovat, proměnit si to tam v rituální prostředí. A zároveň máte po ruce výhody moderního porodnictví. Zhruba jen 5 % porodů opravdu vyžaduje nějakou zásadní intervenci. Ale nedává smysl provádět 100 % porodů tak, jakoby se jednalo o krizovou situaci.

 Doufám, že přímo při přednášce loni v Praze došly, ale i teď při čtení rozhovoru čtenářkám naplno dojdou negativní důsledky poroučení větrům, dešťům a porodům, a třeba si dají poradit: V 50. letech se začala v porodnictví běžně používat anestetika, a já věřím, že tato porodnická praxe do určité míry způsobila epidemii užívání drog, jakou dnes známe. Psychiatrický vzorec vypadá tak, že když prožíváte emoční nebo fyzické zranění nebo máte potíže, uchýlíte se pod vliv drog.

A ještě jedno grofovské tedy náročné zamyšlení na téma způsobu života:

Řada lidí, kteří dnes mají psychedelická nebo holotropní sezení, prochází sériemi zážitků, které se vztahují k poslední fázi porodu, kdy už se otevírá děložní hrdlo a začíná takový ten boj při průchodu porodním kanálem. S tím je spojená řada specifických vizí. Například obrovské pocity agrese, zvláštní formy sexuality, setkání s různými druhy nečistot, démonické obrazy. Ti lidé si uvědomují, že k něčemu podobnému dochází i ve vnějším světě, jen ve větším měřítku – k velkému uvolnění agresivního impulzu ve formě válek, revolucí, terorismu, ale i průmyslového znečištění. Buď dojde k psychospirituální transformaci, nebo člověk v téhle fázi ustrne a to ho ničí. Lidé vnímají, že se ve světě odehrává něco jako velký proces smrti a znovuzrození, který je opravdu kritický. Bezuzdná agrese procházela celou lidskou historií a my už jsme se dostali do situace, kdy si to nemůžeme dovolit.

Nejen porodní ponaučení? Před třiceti lety v Silicon Halley zjistili tehdejší počítačoví vývojáři, že i když devadesát devět lidí ze sta naprosto souhlasí, a jeden není ani tak proti, jako jen váhá a má mlhavou pochybnost, za pět let se ukáže, že pravdu měl pochybovač – a měli na něho všichni ostatní dát. Já jen cituji (ale poučen životem) a poukazuji na názory osvícených a taktéž životem poučených (v současném světě prudce alternativních) myslitelů, filosofů, ekologů, porodníků či prenatálních psychologů –  ženy (rodičky současné či budoucí), důvěřujte ani ne tak svým matkám a cizím odborníkům a expertům, ale především svým instinktům: vaše tělo je Rolls Royce, vzdejte muži nadiktované vz-dělání, uvolněte psychiku a tělo, a ono se to narodí. To vy jste poselkyně zázraku stvoření: užijte si těhotenství a počátek mateřství jako dva roky meditativních a léčivých wellnes lázní, a pak si budete užívat darů svého Ženství celý další život…

Způsob porodu, to je, oč tu znovu a naléhavěji než kdy předtím, běží… A v několika chytrých knihách i někde v mých blozích jsou roztroušeny informace o tom, jak moc ovlivňuje způsob porodu jaký bude muž optimista nebo cynik, levičák nebo konzervativec, čestný a odvážný nebo zbabělý oportunista,  a jestli bude žena rozesmátá, vstřícná, přijímající a hladící, anebo uječená, vyčítavá, co si chce jen užít…Tedy pokud jsme spíše negativní a nepřející, měli jsme potíže při porodu. Víme toho o sobě a svých způsobech života dost na to, abychom napomohli svým dětem rodit se optimálně a k dokonalosti?

 

P S.: Doporučená četba pro šprtky…

Ke Stanislavu Grofovi (a jeho článkům)

http://blog.baraka.cz/2009/01/holotropni-terapie/

http://blog.baraka.cz/2013/12/prijeti-a-doznivani/

http://www.baraka.cz/Baraka/Baraka_1.pdf      techniky posvátného

http://www.baraka.cz/Baraka/Baraka_4.pdf      o smrti a umírání

 

O  tom co je v porodnictví špatně:

http://blog.baraka.cz/2009/01/stoleti-bez-lasky/

http://blog.baraka.cz/2009/01/ddt-porodnictvi/

http://blog.baraka.cz/2009/01/proti-cisarum/

http://blog.baraka.cz/2009/12/rozlite-mleko/

http://blog.baraka.cz/2009/01/udalosti-pred-narozenim/

http://blog.baraka.cz/2009/01/otevrene-oci/

http://blog.baraka.cz/2009/01/breci/

http://blog.baraka.cz/2009/01/dvoji-odebirani-deti/

http://blog.baraka.cz/2009/01/hluboky-pocit-strachu-2/

http://blog.baraka.cz/2009/01/mami-tys-me-nerodila-doma/

http://blog.baraka.cz/2009/01/henci-goerova-porodnicka-vira/

http://blog.baraka.cz/2009/01/michel-odent-porod-a-koreny-nasili/

http://blog.baraka.cz/2011/09/kdo-nas-s-nasi-povahou-stvoril/

 

O cestách a řešeních:

http://blog.baraka.cz/2010/12/telo-zenu-neomezuje/

http://blog.baraka.cz/2009/01/hlasim-se-o-nobelovu-cenu/

http://blog.baraka.cz/2013/03/materstvi-a-porod-drina-nebo-navaly-lasky/

http://blog.baraka.cz/2009/12/psychiko-tehotnych-netres-se/

http://blog.baraka.cz/2009/11/dobre-porozen/

http://blog.baraka.cz/2009/01/desatero-stastneho-materstvi/

http://blog.baraka.cz/2009/01/porod-jako-orgasmus/